စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ စမ္းေခ်ာင္းလမ္းရွိ Bata Shoes & Accessories ဆိုင္တြင္ Monsoon Promotion အစီအစဥ္အေနျဖင့္ Lucky Size ဖိနပ္မ်ားကို အခ်ိဳသာဆံုးေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။