ခရီးသွားကဏ္ဍ စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိသော်လည်း ကြံ့ကြံ့ခံကာ အနာဂတ် ခရီးသွားကဏ္ဍအတွက် ပြင်ဆင်ရှေ့ဆက်မည်

အစိုးရသစ်၏ ပြည်သူ့အတွက် စတုတ္ထ (၁) နှစ်တာကာလကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။...

Read More