ဒ႑ာရီေတြ ထံုမႊမ္းထားတဲ့ ေနာ္ဘူေဘာေတာင္ဆီ

တကယ္ေတာ့ဒီေနရာေလးက လြမ္းဆြတ္ဖြယ္ရာေကာင္းလွသလို သဘာ၀တရားရဲ႕လွပမႈေတြ ျငိမ္းခ်မ္းရာ ေနရာတစ္ခုဆိုလည္း...

Read More