အခြေခံပညာကျောင်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်း၊ ဘကကျောင်းများ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်စဖွင့်မည် အထက်တန်းအဆင့်မှစဖွင့်ပြီး အလယ်တန်း၊ မူလတန်းတို့ကို သြဂုတ်လမှ ဖွင့်မည်ဟုဆို

အခြေခံပညာကျောင်း များနှင့် ပုဂ္ဂလိကကိုယ်ပိုင် ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းများကို...

Read More