ေခါင္းကိုက္ျခင္း

ေခါင္းကိုက္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းနီးပါး ခံစားဖူးတဲ့ ေဝဒနာ တစ္ခုပါ။ ေခါင္းကိုက္ျခင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက...

Read More