ကွာရန်တင်းစင်တာ မဟုတ်သော ဟိုတယ်၊ မိုတယ် နှင့်တည်းခိုခန်းများတွင် လိုက်နာ ရန်အချက်များကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ဇွန်လ ပထမပတ်က ထုတ်ပြန်သည်။

ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းများ သည် ခရီးသွားများခေတ္တတည်း ခိုနေထိုင်ခြင်းနှင့်အတူ အစား အသောက်များစီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း၊ သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင် မှုပေးခြင်း၊  လုပ်ငန်းများဆောင် ရွက်ခြင်းစသည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကိုပါ ဆောင်ရွက်ရ၍  ဧည့်သည်အချင်းချင်းကြား၊ ဧည့် သည်နှင့်ဝန်ထမ်းများကြား ထိ တွေ့ဆက်သွယ်မှု ရှိနိုင်ခြင်း ကြောင့် အလေးထားရန်လိုအပ် သဖြင့် ထိုကဲ့သို့ လမ်းညွှန်ချက် များထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီတိုင်း သည် COVID-19 ကာကွယ်ရေး အတွက် လက်ဆေးခြင်း၊ ခြောက် ပေအကွာ ခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်း၊ မျက်လုံး၊ နှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ် တို့ကို မကြာခဏကိုင်တွယ်မှုမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၊ နှာချေချောင်း ဆိုးသည့်အခါတိုင်း လိုက်နာရ မည့် ကျင့်ဝတ်များအား လိုက်နာ ခြင်း၊  သံသယလက္ခဏာများခံ စားရပါက မိမိနေအိမ်တွင်သာ နေထိုင်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုခံယူခြင်းတို့ကို  လိုက်နာရန်လိုအပ်ကြောင်း ဆို သည်။

ဧည့်လက်ခံကြိုဆိုရေးဌာန တွင် COVID-19 နှင့်ပတ်သက် သော ရောဂါကွယ်ရေးနည်းလမ်း များ၊ ဧည့်သည်များမှမေးမြန်းလာ ပါက ဆေးရုံဆေးခန်း၊ဆေးဆိုင် နေရာများကို  သတင်းအချက်အ လက်ပေးခြင်းနှင့် ဧည့်သည်တစ်ဦးနာမကျန်းဖြစ်ပါကအကြောင်း ကြားနိုင်ရန် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူ၊ ကျန်းမာရေးစင်တာ များ၊ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ ဖုန်းနံပါတ်များကို ပြုစုထားခြင်း၊ မိမိတို့ဝန်ထမ်းများနှင့် ဧည့်သည် များကြားတွင် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို သိရှိနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားခြင်းနှင့် နေ မကောင်းသောဧည့်သည်ကို မှတ် တမ်းတင်ထားရန်လိုအပ်ပြီးတွေ့ ရှိပါက စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသော ဌာန များသို့ သတင်းပေးပို့ရမည်ဖြစ် သည်။

နည်းပညာနှင့်ထိန်းသိမ်းမှု ဝန်ဆောင်ရာဌာနများမှ သုံးရေ နှင့်ရေကူးကန်အတွင်းရှိရေများ ကို ပိုးသတ်သန့်စင်ရာတွင် ပိုး သန့်စင်ဆေးပမာဏကို နိုင်ငံတ ကာစံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းထားခြင်း၊ ပန်းကန် ဆေးရန်နှင့် လျှော်ဖွပ်ရန်အသုံးပြု သည့် ပစ္စည်းကိရိယာများ၏အပူ ချိန်၊ အသုံးပြုရမည့်သန့်ရှင်းရေး နှင့် ပိုးသန့်ဆေးရည်များ၏ ပမာ ဏများမှန်ကန်မှုများရှိရန် ညွှန် ကြားထားသည်။

လေအေးပေးစက်များ၏ လေစစ်ဆန်ခါများအား ပုံမှန်စစ် ဆေးရန်နှင့် လေများ ဖယ်ထုတ် နိုင်မှုနှုန်းများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း အပြင် ဧည့်သည်များ၊ ဝန်ထမ်း များအသုံးပြုသည့် အများသုံးရေ အိမ်များ၊ ထမင်းစားခန်းအဝင်  စားသောက်ဆိုင်၊ဘားများစသည့်  လူအများလာရောက်နိုင်သောနေ ရာများတွင် လက်ပိုးသတ်ဆေး ရည်စက်များ၊ လက်အခြောက်ခံ စက်များ၊ လက်သန့်ဆေးရည်နှင့် တစ်ခါသုံးတစ်ရှူးဘူးများကို ထား ရန်လိုအပ်သည်။

ဟိုတယ်တည်းခိုခန်းများရှိ  စားသောက်ဆိုင်များ၊စားသောက် ခန်းမများနှင့်ဘားများမှ ဝန်ထမ်း များအား ကိုယ်ပူချိန်တိုင်းတာခြင်း ကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြား ပေး၍ ဝန်ထမ်းများနှင့်စားသုံးသူ များကို စစ်ဆေးပေးရန် အလှည့် ကျတာဝန်ချထားခြင်း၊ ဧည့်သည် များစားသောက်ခန်းမအတွင်းသို့  မဝင်မီနှင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာချိန် တွင် လက်ဆေးရန်အသိပေးခြင်း၊  ကိုယ်တိုင်ယူစနစ်(ဘူဖေး)အ စားအစာများကို ဆိုင်ဝန်ထမ်းက သာဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ စားပွဲ မျက်နှာပြင်များ၊ ဧည့်သည်လက် နှင့် ထိတွေ့နိုင်သည့်အများသုံး ပစ္စည်းများကို အရက်ပြန်ဖြင့် မကြာခဏသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း တို့ကိုလည်း လမ်းညွှန်ထားသည်။

ထို့အပြင် ကလေးများ၏  ကစားကွင်းနေရာများတွင် က လေးများကို စောင့်ရှောက်ရသူ များသည် ကလေးငယ်များအ သက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာပေါ်ပေါက်လာမှုရှိ၊မရှိ ကိုစောင့်ကြည့်ပြီး ကလေးမိဘ နှင့် သက်ဆိုင်သူများကို ချက်ချင်း သတင်းပို့ရန်၊ ကစားကွင်းများကို အထူးသန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက် ရန်နှင့် ပိုးသတ်ခြင်းတို့ကိုဆောင် ရွက်ရန်လည်း ပါရှိသည်။

ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဦး (သို့မ ဟုတ်) ဧည့်သည်တစ်ဦးဦး ရော ဂါကူးစက်ခံရလျှင်  လိုက်နာရ မည့်အချက်များကိုလည်း ပူးတွဲ ထုတ်ပြန်ထားသည်။ ဝန်ထမ်း သည်  ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ် ပေါ်လာပါက အလုပ်မှအနားယူ စေပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက် မှုခံယူစေရန်၊ ဧည့်သည်သည်  ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်လာ ပါက ဆက်လက်တည်းခိုခွင့် မပြုရန်၊ သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာ ရေးဌာနမှလာရောက်သည်အထိ  အခန်းတစ်ခုတွင် သီးသန့်ယာ ယီထားရှိရန်၊ သံသယလူနာအား လူနာတင်ယာဉ်ဖြင့် လွှဲပြောင်း ပေးပို့ရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ် ပြန်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင် ရွက်ရန်တို့ဖြစ်သည်။

Credit to: 7day News