နေပြည်တော် မေ ၈
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်အရ ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန (ထောက်ကြန့်/ ရွာသာကြီး)ရုံးများ၏ ကနဦးမှတ်ပုံတင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကို လည်းကောင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက်အရ ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန(နေပြည်တော်/ မန္တလေး) ရုံးများ၏ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများကိုလည်းကောင်း မေ ၁၁ ရက်မှစတင်၍ ပြန်လည်လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဌာနအနေဖြင့် မော်တော်ယာဉ်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ရာတွင် ပေးဆောင် ရမည့် ယာဉ်ထုတ်ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးကို ဝန်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကာလအား ထည့်သွင်းရေတွက်ခြင်းမပြုဘဲ လျှော့ပေါ့ ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရပ်ဆိုင်းထားသည့် ကာလအနေဖြင့် ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန(ထောက်ကြန့်/ ရွာသာကြီး) ရုံးများအတွက် မတ် ၂၆ ရက်မှ မေ ၁၀ ရက်အတွင်း အကျုံးဝင်သည့်ရက်များကို လည်းကောင်း၊ ကနဦးယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဌာန(နေပြည်တော်/ မန္တလေး) ရုံးများအတွက် မတ် ၃၀ ရက်မှ မေ ၁၀ ရက်အတွင်း အကျုံးဝင်သည့် ရက်များကို လည်းကောင်း လျှော့ပေါ့စိစစ် တွက်ချက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

သို့ရာတွင် ဩဂုတ် ၃၁ ရက်နောက်ပိုင်းမှ လာရောက်ဆောင်ရွက်သည့် ကနဦးမှတ်ပုံတင်ယာဉ်များမှာ ယာဉ်ထုတ်ရက်လွန်ဒဏ်ကြေးငွေ လျှော့ပေါ့ ခွင့် ရမည်မဟုတ်ဘဲ မူလသတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း ဒဏ်ကြေးများအားလုံး ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သတင်းရရှိသည်။