အသစ္ထြက္ရွိလာသည့္ 2020 Model Mazda 2 သည္ ေျမာက္အေမရိိကေဒသသို႔ တင္ပို႔သည့္ Toyota Yaris အား Mazda Logo တပ္ဆင္ထားသည့္ Model ျဖစ္ကာ Refresh Model အေနျဖင့္ ထြက္ရွိလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ၎အား ယခင္က Mazda Demio အမည္ျဖင့္ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္၌ ေခၚေ၀ၚခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ Mazda 2 အမည္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အေရွ႔ဖက္ Grille ႏွင့္ Bumper တို႔သည္ ဒီဇိုင္းအသစ္ျဖစ္ၿပီး အေရွ႔မီးႀကီးတြင္ Adaptive LED နည္းပညာႏွင့္ DTR စနစ္တို႔ ထည့္သြင္းထားပါမည္။ အလင္းထြက္ရွိမႈႏွင့္လားရာ စုစုေပါင္း ( ပုံစံ ၂၀ မ်ဳိး ) ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖန္တီးႏိုင္မႈ တို႔သည္ Mazda ၏ အသစ္ဖန္တီးမႈလက္ရာျဖစ္ၿပီး Toyota ႏွင့္ မ်ားစြာ ကြဲျပားမည္လည္းျဖစ္သည္။

အတြင္းခန္းသည္ က်ယ္၀န္းသပ္ရပ္သည့္ ပုံစံရွိၿပီးပါ၀င္မႈအားလုံးကို Updated အေနျဖင့္ ခင္းက်င္းထားပါမည္။ Driver ထိုင္ခုံသည္ 6 – ways Power ပုံစံျဖစ္ကာ MZD Connect Infotainment စနစ္တြင္ Apple Car Play ႏွင့္ Android Auto တို႔ထည့္သြင္းထားမည္ ျဖစ္သည္။ ကားအတြင္းခန္းအား အသံလုံစနစ္ျဖင့္ ဖန္တီးထားမည့္အျပင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ အျခားပါ၀င္မႈ မ်ားအေနျဖင့္ – Adaptive Cruise Control G – Vectoring Control Plus စသည့္ ပါ၀င္မႈမ်ားလည္း ပါရွိပါမည္။

ဓာတ္ဆီႏွင့္ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္မ်ားအတြက္ ဘရိတ္မွ စြမ္းအင္ကို ျပန္လည္ရရွိႏိုင္သည့္ Mazda i – E loop Brake Energy စနစ္ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါမည္။ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္အတြက္ ( AWD System ) ကိုမွာယူရႏိုင္ပါမည္။ ၾသစေၾတးလ်ေစ်းကြက္အတြက္လာမည့္္ ၂၀၂၀ မွသာ Mazda 2 ကို တင္ပို႔မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ေစ်းကြက္တြင္မႈ ယခုႏွစ္ September တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္။ U. S. A ေစ်းကြက္သို႔လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ Mazda မွ အလားတူ စီစဥ္ထားသည္။

 

Credit: Drive Magazine