ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔၏ ဓေလ့စ႐ုိက္၊ ႐ုိးသားေျဖာင့္မတ္မႈသည္ ၿမိတ္ကြၽန္းစု၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔ကို လူသိမ်ားေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔သည္ ေနရာအတိအက်မရွိ၊ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဝမ္းစာအတြက္ ကဗန္း(ေခၚ)ေလွငယ္တို႔ျဖင့္ လွည့္လည္က်က္စားၾကသည္။ ေရကူး၊ ေရငုပ္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္Sea Gypsy or Men of the sea အျဖစ္ အမည္တြင္ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ သမိုင္းေၾကာင္းအရ ေရွးယခင္က မေလးကြၽန္းဆြယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး စီးနင္းတိုက္ခိုက္ လုယက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၿမိတ္ကြၽန္းစုဘက္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၄င္းတို႔သည္ ၿမိတ္ခ႐ုိင္ႏွင့္ ေကာ့ေသာင္းခ႐ုိင္အတြင္းရွိ ကြၽန္းမ်ားတြင္ လူနည္းစုအျဖစ္ သီးျခားေနထိုင္ၾကသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္၊ တနသၤာရီၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုတ္ျပင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လန္းပိကြၽန္း ႏွင့္ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဒုန္းကြၽန္း၊ ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္း၊ မႀကံဳကလက္ေက်းရြာႏွင့္ ေညာင္ဝိေက်းရြာတို႔၌ အမ်ားအျပား ေတြ႕ရတတ္သည္။

ပင္လယ္တြင္ နစ္သူ
ဆလံုဟူေသာအေခၚမွာ ျမန္မာတို႔က ေခၚေသာအေခၚ ျဖစ္သည္။ ဆလံုတို႔ကမူ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေမာ္ခင္ဟုေခၚၾက သည္။ ေမာ္ခင္ဟူေသာ ေဝါဟာရ၏အဓိပၸာယ္မွာ ပင္လယ္တြင္ နစ္သူဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ေမာရစ္ေကာလစ္ေရးသည့္ ‘ယိုးဒယား ဝိႈက္’ ဟူေသာစာအုပ္တြင္ ခရစ္(၁၆၇၅)ခုႏွစ္ ေန႔စြဲျဖင့္ ေဗါင္းေရးဆိုသူ ေရးသားေသာ ခရီးစဥ္မွတ္တမ္းတစ္ခုကို ကိုးကား၍ ဆလံုတို႔ကို ဆီလီတာဟုေခၚေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ဆလံုကို ဆီလုန္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ¤င္းတို႔၏႐ုပ္ရည္မွာ မေလးလူမ်ဳိး ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္လည္းေကာင္း ခပ္ဆင္ဆင္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ဆလံုတို႔သည္ မေလးကြၽန္းဆြယ္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ ရာမွ မေလးလူမ်ဳိးတို႔ ဝင္ေရာက္လာၾကေသာအခါ မူလဇာတိ ေဒသကို စြန္႔ပစ္၍ ပင္လယ္ျပင္ရွိ ကြၽန္းမ်ားတြင္ လွည့္ပတ္ ေနထိုင္ၾကသည္ဟု ယူဆဖြယ္ရာရွိေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ‘ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူမ်ဳိးမ်ား’ စာတမ္းတြင္ ေလာင္းဝစ္ဆိုသူက ဆလံုတို႔သည္ တိဗက္ ျမန္မာလူမ်ဳိး၊ မြန္ ခမာလူမ်ဳိး၊ ယိုးဒယားတ႐ုတ္လူမ်ဳိးဟူေသာ လူမ်ဳိးအုပ္စုႀကီး သံုးစုထဲတြင္ မပါဝင္ဘဲ မေလးလူမ်ဳိး အဆက္အႏႊယ္ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားထားေလသည္။ လူမ်ဳိးတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းရပ္ကို ေလ့လာေသာ စကိႏွင့္ဗလက္ဂဒင္ပညာရွိ ႏွစ္ဦးကမူ ေရွးလြန္ ေလၿပီးေသာအခါက အင္ဒိုခ်ဳိင္းနား ေတာင္ပိုင္းေဒသ၌ ဆလံုႏွင့္မြန္ခမာတို႔သည္ လူမ်ဳိးခ်င္း အဆက္အႏႊယ္ျဖစ္ခဲ့ဖူး လိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မႈသေဘာရွိခဲ့ၾကေပသည္။ ထိုသို႔ယူဆ ျခင္းမွာ ဆလံုတို႔သည္ မေလးကြၽန္းဆြယ္ရွိ ဂ်ာကြန္လူမ်ဳိးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟု ယူဆျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဂ်ာကြန္ တို႔မွာ မေလးကြၽန္းဆြယ္ရွိ ေခတ္ဦးမေလးလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔တြင္ ၾသရန္ဗူကစ္(ေခၚ)ေတာင္တန္းသားမ်ားႏွင့္ ၾသရန္ေလာက္(ေခၚ)ပင္လယ္သားမ်ားဟူ၍ ရွိၾကေပရာ ၾသရန္ ေလာက္လူမ်ဳိးထဲတြင္ ဆလံုတို႔သည္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္။

မေလးလူမ်ဳိးတို႔ ကိုယ္တိုင္က ဆလံုတို႔ကို ၾသရန္ဗီဆင္ဟု ေခၚသည္။ ၾသရန္ဗီဆင္ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ဆီလန္ဂါႏွင့္ မလကၠာကမ္းေျခရွိ ဂ်ာကြန္လူမ်ဳိးအပါအဝင္ ၾသရန္ဗီဆီဆီေခၚ ပင္လယ္သားတို႔၏ အမည္ႏွင့္ အနည္းငယ္ဆင္သည္။ ဆလံု တို႔ေျပာေသာစကားမွာ မေလးစကားႏွင့္ႏႊယ္သည္ဟု စကိ ႏွင့္ဗလက္ဂဒင္က အယူရွိသည္။ ထိုအယူအဆကို မ်ားေသာ အားျဖင့္ လက္ခံၾကသည္။ အမွန္ဆိုလွ်င္ ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔ ေျပာဆိုေသာစကားမွာ ေလးမ်ဳိးရွိၿပီး ေလာတ၊ လဘီ၊ ဂ်အိ၊ ဒန္းဘာသာစကားတို႔ျဖစ္ၿပီး ထိုေလးမ်ဳိးတြင္ ဒန္းဘာသာ စကားသည္ စံဘာသာစကား (သို႔)မူရင္းဘာသာစကား ျဖစ္ေၾကာင္းကိုWalter Grainge white ဆိုသူကThe sea Gypsies of Malaya စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေပ သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ တိဗက္မ်ဳိး႐ုိးႏွင့္ ၾသစထရစ္မ်ဳိး႐ုိးဟူ၍ ဘာသာစကားမ်ဳိး႐ုိးတြင္ ဆလံုဘာသာစကားသည္ ၾသစထ ရစ္မ်ဳိး႐ုိးတြင္ ပါဝင္ေလသည္။ ၾသစထ႐ုိနီရွန္းဘာသာစကား ကို ေျပာဆိုေသာလူမ်ဳိးမွာ ေတာင္ဘက္စြန္းရွိ ကြၽန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေမာ္ခင္(ေခၚ) ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပသ်ဴး တိုင္းရင္းသားတို႔ ျဖစ္ၾကေပသည္။

ကိုယ္ပိုင္စာေပမရွိ
ဆလံုတိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စာေပမရွိေခ်။ ခရစ္ ၁၈၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ေဒါက္တာဗေရကန္ဆိုသူက မစၥတာ စတီဗင္၏မွတ္စုတို႔ကို မွီျငမ္းျပဳ၍ ဆလံုသင္ပုန္းႀကီး တစ္ေစာင္ ကို ျပဳစုၿပီးလွ်င္ ေအ၊ ဘီ၊ အမ္ စာပံုႏွိပ္တိုက္တြင္ ႐ုိက္ႏွိပ္ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ရာတြင္ ဆလံုတို႔သည္ စာသင္ၾကား ေရး၌ စိတ္ပါဝင္စားျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္ သာသနာျပဳဆရာမႀကီး ေဒါက္တာေဒစီအဖြဲ႕က လည္းေကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ ဆရာမႀကီး ေနာ္ေဆးေဘႏွင့္ ေနာ္ဖိုးလတို႔က လည္းေကာင္း အဂၤလိပ္အကၡရာ၊ ပိုးကရင္အကၡရာတို႔ျဖင့္ ဆလံုစာေပကို တီထြင္ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉ ရာစုႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္လည္း အေမရိကန္ ႏွစ္ခ်င္း ခရစ္ယာန္သာသနာျပဳ မစၥတာစတီဗင္ဆိုသူက ေရာမအကၡရာကို အသံုးျပဳကာ စာေပတီထြင္ေပးခဲ့ၿပီး ေခါင္းစဥ္မွာ A Primer of the Salone Language ျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းစာအုပ္မွာ ဖတ္စာအုပ္ငယ္ျဖစ္ၿပီး အေတာ္အတန္ပင္ ျပည့္စံုမႈရွိ ေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ရွာေဖြမေတြ႕ရွိႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။ ဆလံုတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတို႔သည္ စာေပသင္ ၾကားျခင္းထက္ ပင္လယ္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ျခင္းကိုသာ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပၾကေပသည္။ ယခုအခ်ိန္ထိ စာေပဟူ၍ တိက် ခိုင္မာစြာ ေပၚထြက္လာျခင္း မရွိေသးေပ။

ေမြးဖြားျခင္းအစကိုေလ့လာရာတြင္
ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေမြးဖြားျခင္းအစကိုေလ့လာရာ တြင္ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္က မွတ္သားေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဆလံုတို႔ သည္ စတင္ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ခ်က္ႀကိဳးျဖတ္ၿပီး သည္ႏွင့္ ေရထဲသို႔ ႏွစ္စကၠန္႔ခန္႔ ေရထဲျမႇဳပ္လိုက္၊ ႏွစ္လိုက္ ေပၚလိုက္ သံုးႀကိမ္ခန္႔ျပဳလုပ္သည္။ ၄င္းအယူအဆမွာ ေမြးစ ကေလးငယ္ကို ေရကြၽမ္းက်င္ေစရန္၊ မေၾကာက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုသို႔လြဲမွားေသာ အယူအဆေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕ ကေလး ငယ္မ်ားမွာ ေမြးစကပင္ ေသဆံုးသြားၾကေပသည္။ ၄င္းအယူ အဆသည္ ယခင္ကအယူအဆမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔မွာ ေခတ္မီလာၿပီဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ေမြးစ ကေလးငယ္ကို ေရထဲတြင္မႏွစ္ၾကေတာ့ေပ။ မီးဖြားမည့္ ဆလံု အမ်ဳိးသမီးကို ေမြးဖြားေပးသည့္ လက္သည္မွာ ဆလံု အမ်ဳိးသမီး မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ေတာ့ ခက္ခဲစြာ ေမြးဖြားရမည့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္အား သူနာျပဳဆရာမထံတြင္ သြားေရာက္ ၿပီး မီးဖြားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဆလံုတို႔၏ ေနထိုင္မႈ ပံုစံကို ေလ့လာရပါက ဆလံုတို႔သည္ ကဗန္းဟု ေခၚေသာ ႀကိမ္ျဖင့္ခ်ဳပ္ထားေသာ ေလွကို ဓနိရြက္တို႔စပ္၍ ရက္ထား ေသာေပါင္းမိုးျဖင့္မိုးကာ အိမ္ကဲ့သို႔ ေနထိုင္ေလ့ရွိၾကသည္။ ရာသီဥတုသာယာသမွ် ကာလပတ္လံုး ဆလံုတို႔သည္ ေလွငယ္ တြင္ သားမယားမ်ားကိုပါ တင္ေဆာင္၍ လွည့္လည္ေနထိုင္ ၾကသည္။ မိုးကာလက်ေရာက္ေသာအခါ၌ သံုးေလးလမွ် မိုးခို၍ ေနထိုင္ၾကသည္။ ထိုအခါ ေျခတံရွည္ေသာတဲမ်ားကို ကမ္းစပ္ တြင္ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ၾကသည္။
ဆလံုတို႔သည္ ေရကူး ေရငုပ္ကြၽမ္းက်င္ၾကသည္။ ယခင္ အခါက သဘာဝအတိုင္းသာ ေရငုပ္ၾကေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ေရငုပ္မ်က္မွန္မ်ားတပ္ဆင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေအာက္ဆီ ဂ်င္ဘူးမ်ား ဝတ္ဆင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ငါးဖမ္းျခင္း၊ ပုလဲ ငုပ္ျခင္း၊ ခရင္းခြာျခင္း၊ ေက်ာက္ပန္းေက်ာက္ခက္ခူးျခင္း၊ ငါးႀကီး အန္ဖတ္ရွာေဖြျခင္း၊ ပင္လယ္ေမွ်ာ့ရွာေဖြျခင္း၊ ငွက္သိုက္ႏႈိက္ ျခင္း၊ ပ်ားရည္ႏွင့္ ဖေယာင္းမ်ား ရွာေဖြျခင္းစသည္တို႔ကို လုပ္ကိုင္ၾကေပသည္။ ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ငါးဖမ္းသည္ ဆိုရာ၌ ငါးဖမ္းပိုက္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းေလ့ဖမ္းထ နည္းပါးၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါတြင္ ငါးဖမ္းပိုက္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အေတာ္မ်ားမ်ား ဖမ္းဆီးလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ကမ္းေျခႏွင့္ ကြၽန္းမ်ားတြင္ မိုးခို ေနစဥ္ ကာလအတြင္း၌ နီးစပ္ရာ ခဲမျဖဴသတၱဳတြင္းတို႔တြင္ အလုပ္ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကေပသည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခ တစ္ေလွ်ာက္ ကနစိုေတာမ်ားရွိရာ အခ်ဳိ႕ဆလံုတို႔သည္ ကနစို ေခါက္ခြာျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကေပသည္။ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး ျဖင့္ အသက္ေမြးေလ့ မရွိၾကေပ။ ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အားလံုးစုေပါင္းဝိုင္းဝန္း၍ လုပ္ေဆာင္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ေတာထဲတြင္ရွိေသာ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို သူတို႔၏ စုေပါင္းစြမ္းအားျဖင့္ ခုတ္လွဲၿပီး ေလွထြင္းၾကသည္။ ႀကီးမားေသာ သစ္ထြင္းေလွကို ပင္လယ္ကမ္းေျခသို႔ သယ္ေဆာင္ထုတ္ယူ သည္မွာလည္း တက္ညီလက္ညီရွိၾကသည္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ ေနရာမ်ားတြင္ ေပါက္ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ရင္ကမ္းပင္မွ ရင္ကမ္း အလက္မ်ားကို တစ္စုႏွင့္တစ္စု ညီညီညာညာထပ္ကာ ျပဳလုပ္ ထားေသာ ရင္ကမ္းေလွမွာ အလြန္ပင္ လက္ရာေျမာက္လွေပ သည္။ ထိုရင္ကမ္းေလွတြင္ သံခ်က္တစ္ခ်က္မွ်မပါဝင္ဘဲ ႀကိမ္ ျဖင့္သာ ရစ္ပတ္ျခင္း၊ ကြပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ထားသည္မွာ ခိုင္ခံ့ ေသသပ္စနစ္က်လွေပသည္။ ေရတစ္စက္တစ္ေလမွ ေလွဝမ္း ဗိုက္ထဲသို႔ မဝင္ေပ။ လႈိင္းဒဏ္၊ ေလဒဏ္လည္း ေၾကာက္ရြ႕ံစရာ မလိုေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရသည္။

အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္လာၾက
ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္မွ ငါးႏွစ္ ေျခာက္ႏွစ္အရြယ္အထိ ယခင္က အဝတ္အစား ဝတ္ေလ့ ဝတ္ထမရွိေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ အဝတ္အစား ဝတ္ဆင္လာ ၾကေပသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ဓေလ့အရ အေပၚပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ဝတ္ဆင္သည္ဆိုေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕မွာ အိမ္ေထာင္က်သည္ႏွင့္ အေပၚပိုင္းဗလာက်င္း ေနတတ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္မူ အိုမင္းေသာ အဘြားအရြယ္ မ်ားမွလြဲ၍ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ အေပၚပိုင္း၊ ေအာက္ပိုင္း လံုလံုၿခံဳၿခံဳဝတ္ဆင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဆလံုအမ်ဳိးသားတို႔မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယခင္ကေအာက္ပိုင္းတြင္ လံုခ်ည္(သို႔မဟုတ္)ေဘာင္းဘီတိုႏွင့္ေနၿပီး အေပၚပိုင္း ဗလာက်င္းေနတတ္သည့္ သဘာဝရွိခဲ့သည္။၄င္းတို႔သည္ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္း မရွိဘဲ ႀကံ့ခိုင္သည့္ လူမ်ဳိးသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၄င္းတို႔သည္ အေပၚပိုင္းအက်ႌမ်ား ဝတ္ဆင္လာၾကၿပီ ျဖစ္ေပ သည္။ ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ပင္လယ္တြင္ က်က္စားၾက ေသာသူမ်ားျဖစ္၍ ၄င္းတို႔၏ အသားေရာင္မွာ ညိဳေရာင္သမ္းေန သည္။ ယခုအခါတြင္ ဆလံုတို႔သည္ ေခတ္မီလာသည္ႏွင့္အမွ် ပါတိတ္၊ တီရွပ္တို႔ျဖင့္ သစ္သစ္လြင္လြင္ ေတာက္ပမႈမ်ား ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔သည္ ပင္လယ္စာမ်ားကိုသာ စားသံုးၾက သည္မဟုတ္ ကုန္းေပၚမွရရွိေသာ တိရၧာန္မ်ားကိုလည္း ခ်က္ျပဳတ္ကင္ၿပီး စားေသာက္ၾကသည္။ ဆီစားသံုးမႈ နည္းၾက ၿပီး ဆလံုမုန္လာ၊ ဆလံုမုန္ညင္း၊ ဆလံုကန္စြန္းတို႔ကို စားသံုး ၾကသည္။ ထိုဟင္းသီးဟင္းရြက္တို႔သည္ ဆလံုေဒသ ေတာ ေတာင္မ်ားတြင္ သဘာဝအတိုင္း ေပါက္ေရာက္ေသာ အပင္ မ်ားျဖစ္ေပသည္။

ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔သည္ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ ေနထိုင္ေလ့မရွိၾကေခ်။ သူတို႔၏လူေနထိုင္မႈစနစ္ကို ယံုၾကည္ စြာ တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းတတ္ၾကသည္။ ဆလံုတို႔သည္ အယူဝါဒအားျဖင့္ နတ္ကိုးကြယ္ေသာ ဓေလ့ရွိၾကေပသည္။ ဆလံုတို႔ကိုးကြယ္ေသာ နတ္တို႔တြင္ တူးဒါးဟူေသာနတ္မွာ ေလာကကို ဖန္ဆင္းေသာ နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ နတ္ေကာင္း နတ္ျမတ္ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ယင္းကိုမပူေဇာ္မပသလွ်င္ အျပစ္မေရာက္ႏိုင္ဟု အယူရွိၾက သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြၽန္းေစာင့္နတ္မ်ားႏွင့္ ေရနတ္မ်ားမွာ မေကာင္းက်ဳိးကို ေပးႏိုင္ေသာနတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု အယူရွိ ေသာေၾကာင့္ ဆလံုတို႔သည္ ၄င္းနတ္တို႔ကို ပူေဇာ္ ပသေလ့ ရွိၾကေပသည္။ နတ္ပသပံုမွာ နတ္တိုင္ထူၿပီးလွ်င္ နတ္တိုင္၌ တံခြန္ကုကၠားမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ဘဲ၊ ၾကက္၊ ငွက္၊ လင္းပိုင္၊ ေတာတိရၧာန္ စသည္တို႔၏ေသြးကို နတ္တို႔အား တိုင္တည္၍ တင္ေျမႇာက္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေနာက္ နတ္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေသာ နတ္ကသူတို႔သည္ တစ္ေယာက္ေနာက္၌ တစ္ေယာက္တန္းစီ၍ ထိုင္ၿပီးလွ်င္ ေလွေလွာ္ဟန္ျပဳကာ ျငာသံေပးလ်က္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ဘက္သို႔ တေရြ႕ေရြ႕ သြားၾက ရသည္။ ပင္လယ္ကမ္းစပ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ သံကုန္ ဟစ္ေအာ္ေၾကြးေၾကာ္၍ မေကာင္းဆိုးဝါးတို႔ကို ေတာထုတ္ၾက ေပသည္။

ဆလံု႐ုိးရာ နတ္ပြဲမ်ားတြင္ နတ္ဆရာသည္ နတ္ကို တိုင္တည္ပူေဇာ္ၿပီးေနာက္ နတ္ပူးလာၿပီ နတ္ဝင္လာသည္ဟု ဆိုကာ တုန္တက္လာသည္။ ထို႔ေနာက္ အရက္ႏွင့္ အသား၊ ငါးမ်ားကို စားေသာက္ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ နတ္ဆရာႏွင့္ အတူ လူမ်ားပါလိုက္ကၿပီး နတ္ကိုပူေဇာ္ၾကသည္။ တစ္နာရီခန္႔ အၾကာ နတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ နတ္ဆရာမွာ ေမ့ေျမာ ေမာဟိုက္ က်န္ခဲ့ေပသည္။ ဤသည္မွာ ဆလံု႐ုိးရာနတ္ပူေဇာ္ပြဲ ဓေလ့တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။

ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔၏ထံုးစံ
ဆလံုတို႔သည္ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ေလ့ရွိသည္။ ဆလံုလူငယ္လူရြယ္တို႔၌ ႏွစ္ရွည္လမ်ား လူပ်ဳိ လွည့္ေသာ အေလ့ရွိသည္။ လူငယ္ဘဝ ခ်စ္ႀကိဳက္ၾကၿပီဆိုလွ်င္ ေအာင္သြယ္မွတစ္ဆင့္ လူႀကီးမိဘတို႔ကို နားေဖာက္သည္။ ျမန္မာတို႔ႏွင့္နီးစပ္ေသာ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔၏ထံုးစံ၌မူ သတို႔သမီး ၏ မိခင္၊ ဖခင္၊ ေဆြမ်ဳိးညာတိတို႔အား နားေဖာက္သည့္အခါ ကြမ္း ကမ္းလွမ္းရသည္။ သတို႔သမီးဘက္မွ ထိုသုိ႔ကမ္းလွမ္း ေသာ ကြမ္းကိုလက္ခံလွ်င္ မိဘသေဘာတူသည္ဟု ဆိုရာ ေရာက္သည္။ ထို႔ျပင္ သတို႔သားႏွင့္ သတို႔သမီးတို႔ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ပြဲတြင္လည္း နတ္ဆရာႏွင့္ ႐ုိးရာနတ္ကို ပူေဇာ္ပသမႈ ျပဳမွသာလွ်င္ လင္မယားအရာေျမာက္သည္ဟု ဆလံုတို႔က ယူဆၾကသည္။ ထိုအခါ သတို႔သမီးသည္ သတို႔သားေနထိုင္ရာ ေလွသို႔ လိုက္ပါသြားရေလသည္။ ထို႔ေနာက္ သတို႔သားသည္ ၄င္းတို႔အိမ္ေထာင္စံုႏွစ္ဦး ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေလွကိုတည္ရ သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သားဦးရလွ်င္ မိဘႏွင့္ခြဲ၍ ေနထိုင္ ေလ့ရွိၾကသည္။ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔သည္ အိမ္ေထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မႈကို လံုးဝလက္မခံေပ။ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ သူမ်ားကို သူတို႔အစုအေဝးမွ ရာသက္ပန္ ႏွင္ထုတ္ကာ သူတို႔ ႏွင့္လံုးဝအဆက္အသြယ္ မလုပ္ေတာ့ေပ။ ၄င္းတို႔သည္ အစု အေဝးႏွင့္ ေနတတ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ထိုကဲ့သို႔အျပစ္ဒဏ္ မ်ဳိးကို အလြန္ပင္ေၾကာက္ရြံ႕ၾကသည္။

ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ကိစၥမ်ားအားလံုးတြင္ နတ္ဆရာကိုသာ အားကိုးၾကသည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေနမေကာင္းလွ်င္ ၄င္းတို႔၏ အယူအဆမွာ နတ္ဖမ္းစားသည္ဟု ယူဆၾကသျဖင့္ နတ္ဆရာႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ပူေဇာ္ပသ၊ ကိုးကြယ္ တင္ေျမႇာက္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခါတြင္ ဆလံုတိုင္းရင္းသားအခ်ဳိ႕မွာ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္ေသာ သူမ်ားကို ေဆးခန္းသို႔သြားေရာက္ျပသၿပီး ကုသမႈခံယူလာ ၾကေပသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း နတ္ဆရာႏွင့္ ပူေဇာ္ပသ ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ဆလံုအမ်ားစု တြင္ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္းမ်ား အျဖစ္မ်ား သည္။
ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ ၄င္းတို႔၏ သစ္ထြင္းေလွႏွင့္ စက္တပ္ေလွမ်ားကို တစ္ႏွစ္တစ္ခါ မွန္မွန္ လြန္းတင္ေလ့ရွိၾက သည္။

ပင္လယ္မွ သဲေသာင္ေပၚသို႔ လြန္းတင္ရာတြင္ လြန္းတင္ ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ႐ုိးရာေလွမွ ေပါက္ၿပဲေနသည့္ေနရာမ်ား ကို မီးတုတ္ျဖင့္ ႐ႈိ႕လိုက္ေသာအခါ မေကာင္းသည့္ ပြဲ႔လ်က္ မ်ား ကြာက်လာသည္။ ေပါက္ၿပဲယိုစိမ့္က်ေနသည့္ ပြဲ႔လ်က္ အေဟာင္းေနရာတြင္ ပြဲ႕လ်က္အသစ္ျဖင့္ ဖာေထးသည္။ ေလွကိုလြန္းတင္ရာတြင္ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသျဖင့္ မည္မွ် ပင္ႀကီးမားေစကာမူ အမ်ားဆံုးဖာေထးရလွ်င္ ငါးရက္ခန္႔ သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရင္ကမ္းေလွကို လြန္းတင္ရာတြင္ အျခားေလွမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ သက္သာေပသည္။ လိုအပ္ေသာ ေနရာတြင္ ပြဲ႔လ်က္အသစ္ျဖင့္ ဖာေထးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ုိးရာေလွ လြန္းတင္ ျခင္း ဓေလ့ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အယူအဆ
ေရွးအခါက ဆလံုတို႔သည္ လူေသလွ်င္ ေျမတြင္ျမႇဳပ္ႏွံေလ့ မရွိေပ။ ေသသူ၏ ႐ုပ္ကလာပ္ကို လူသူမနီးေသာ ကြၽန္းငယ္ တစ္ခုသို႔ယူေဆာင္၍ လင့္စင္ေပၚတြင္ တင္ထားၿပီးလွ်င္ စြန္႔ပစ္ခဲ့ ေလသည္။ ထို႔ေနာက္ လူေသစြန္႔ရာကြၽန္းကို ခပ္ေဝးေဝး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကေလသည္။ ေလွကိုပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦး အနိစၥေရာက္ လွ်င္ ထိုေလွကို ထက္ျခမ္းခြဲစိတ္၍ ထိုေလွထက္ျခမ္းကြဲျဖင့္ အသုဘေကာင္ကို ဖံုးလႊမ္းၿပီးလွ်င္ စြန္႔ပစ္ေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုဓေလ့ထံုးစံမွာ တျဖည္းျဖည္းပေပ်ာက္သြားၿပီးလွ်င္ ယခုအခါတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေသဆံုးသူကို ေျမျမႇဳပ္ သၿဂႋဳဟ္ျခင္း ျပဳၾကေလသည္။ ဆလံုတို႔သည္ တေၧႀကီးပြဲကိုလည္း ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကသည္။ တေၧႀကီးပြဲဆိုသည္မွာ ေသဆံုးသူမ်ားကို ေကြၽးေမြးသည့္ပြဲပင္ျဖစ္သည္။ ဆလံုတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အယူအဆမွာ ေသဆံုးသြားသူတို႔သည္ ေကာင္းရာမြန္ရာ ေရာက္ သူ ရွိသကဲ့သို႔ ေကာင္းရာမြန္ရာသို႔ မေရာက္ရွိသူမ်ား ရွိေသး သည္ဟု ယူဆၾကကာ ၄င္းတို႔ကိုရည္မွန္း၍ ေကြၽးေမြးေသာ၊ ဆုေတာင္းေပးေသာ ပြဲတစ္ခုပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါတြင္ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔၏ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားျမႇဳပ္ႏွံေလ့ရွိေသာေနရာမွ ေျမမ်ားကို သဲမ်ားတူးေဖာ္ေသာသူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုေနရာသည္ ဆလံုလူမ်ဳိး တို႔၏ ႐ုိးရာသၿဂႋဳဟ္ျမႇဳပ္ႏွံမႈဓေလ့ရွိေသာ ေနရာျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနေပ သည္။

ေလ့လာလည္ပတ္စရာ ေနရာ
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ကြၽန္းစုေဒသရွိ ကြၽန္းစုမ်ား ၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ဆလံုလူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ ေခတ္ကာလ ေရြ႕လ်ားလာသည္ႏွင့္အညီ ေပ်ာက္ကြယ္စျပဳလာၿပီျဖစ္ရာ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း၍ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔၏ ႐ုိးရာဓေလ့မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ေနလ်က္ရွိေပသည္။ ေခတ္မီလာသည္ႏွင့္အညီ နဂိုရွိရင္းစြဲ ဆလံု႐ုိးရာဓေလ့မ်ား၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားက ေျပာင္းလဲ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဆလံုလူမ်ဳိးစု၏ အရင္းအျမစ္မ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ ၄င္းတို႔ကို အသိပညာေပး ေဆာင္ရြက္ၾက ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ား မေပ်ာက္ကြယ္ေစရန္ ဆလံုလူမ်ဳိးမ်ားရွိရာ သို႔ သြားေရာက္ကာ ၄င္းတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္ေသာ ျဖည့္ဆည္း မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ဆိုပါက လူမ်ဳိးစုေပ်ာက္ကြယ္မႈကို ထိန္းသိမ္းရာေရာက္မည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအတြက္လည္း ေလ့လာလည္ပတ္စရာ ေနရာ ေဒသအျဖစ္ ဆလံုလူမ်ဳိးတို႔ ထင္ေပၚလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ ေတာ့သည္။ ။

 

မာန္သစ္ၿငိမ္း (ေရွးေဟာင္းသုေတန)