ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ သံုးခုျဖစ္တဲ့ MPT ၊ Telenor နဲ ့Ooredoo တို ့ဆီမွ ေပးပို ့လာတဲ့ SMS မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ျပီ ျဖစ္တယ္လို ့စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန CICC မွ အသိေပးထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

စားသံုးသူ (သံုးစဲြသူ) ျပည္သူမ်ားသို ့မိမိအသံုးမျပဳလိုေသာ SMS မ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္မျဖစ္ေစေရး ညိွႏိႈင္းခ်က္ကေန ထုတ္ျပန္အသိေပးထားတာ ျဖစ္ျပီး Operator အသီးသီးမွ SMS မ်ားကို ပယ္ဖ်က္နည္းပါ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

MPT ဖုန္းမ်ားမွာ *2007# ကေနတစ္ဆင့္ OPTION ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ျပီး Telenor နဲ ့Ooredoo တို ့မွာေတာ့ 500 နဲ ့5059 တို ့ကို DND ON ဟု SMS ေပးပို ့ကာ ပယ္ဖ်က္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနဟာ အခုလို မလိုခ်င္တဲ့ SMS မ်ား delete လုပ္ဖို ့ပို ့တဲ့ SMS အတြက္ အခေၾကးေငြ ေပးစရာမလိုဘူးလို ့လည္း ေၾကျငာထားပါတယ္။ သံုးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို ့မသံုးလိုတဲ့ SMS မ်ားကို ရက္ေပါင္း ၃၀ အထိ ပိတ္လို ့ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

Credit to: duwun