ေဘာ္ေဘာ္ကေထွာ္ ဟာသရုပ္ရွင္ဇတ္ကားၾကီးကို 13.7.2018 ရက္ေန႔မွစတင္၍ ရံုတင္ျပသပါမည္။ ကဲပရိသတ္ၾကီး ထံုးစံအတိုင္း အားလပ္ရက္ေလးမွာ မိသားစု ခ်စ္သူခင္သူေတြနဲ႕ ရီလိုက္ၾကပါအံုးဗ်ာ

ရန္ကုန္

သမၼတ – 01-246962, 01-246963

သြင္ – 01-372594, 01-388033, 09-7323 5560

မဂၤလာ (သိမ္ႀကီးေစ်း) – 01-243057, 01-243058

မဂၤလာဒဂံုစင္တာ (၂) – 09-732 54091, 09-732 54092

မဂၤလာစံျပ – 09-260887035, 09-260887036, 01-230316

မဂၤလာဂမုန္းပြင့္ (လွည္းတန္း – စံရိပ္ၿငိမ္) – 09-779054671, 09-7790 546 72, 09-7790 546 73

မႏၲေလး
၀င္းလိုက္ – 02-39128, 02-60291

မဂၤလာမန္းေနျပည္ေတာ္ (ဆိုင္းတန္း) – 09-960911211, 09-960911311

မဂၤလာဒိုင္းမြန္း – 09-402765641, 09-402765642

မဂၤလာစင္ထရယ္ပြိဳင့္ – 09-894086841, 09-894086842, 09-894086843

ျပည္
မဂၤလာထြန္းသီရိ – 09-7911 83751, 09-7911 83752, 09-7911 83753

ပဲခူး
Mingalar Cineplex Icon – 09-456600115, 09-456600116
မဂၤလာေရႊဟသၤာ – 09-428836694, 09-428836695, 09-428836696

ေတာင္ငူ
New 3D Cinema – 09-775358990, 09-775358991, 09-775358992

မေကြး
မဂၤလာစံျပ – 09-768525741, 09-768525742, 09-768525743

ေမာ္လၿမိဳင္
မဂၤလာဘုရင့္ – 09-441122881, 09-441122882, 09-441122883

မံုရြာ
မဂၤလာျမစႏၵာ – 09-766662581, 09-766662582, 09-766662583
Mingalar Cineplex Ocean – 09-766662585, 09-766662586, 09-766662587

လား႐ွိဳး
ေအာင္သီရိ – 09-2017450

အဆင့္ျမင့္ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားတြင္ ျပသေပးပါေတာ့မည္။