မဇၥ်ိမလိႈင္းရဲ႕ Bass ဂစ္တာသမားႀကီး ေတးေရး၊ ေတးဆို ဂီတပညာရွင္ ဦးရဲလြင္ အသည္းေရာဂါႏွင့္ ေဆးရံုတက္ေရာက္ကုသခံေနရရင္း ဒီေန႔ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔ညေန ၄ း ၁၀ မိနစ္ မွာ ကြယ္လြန္သြား ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးရဲလြင္ဟာ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းပန္းရဲ႕လမ္း လူမႈကြန္ရက္အဖြဲ႕တြင္ ဂီတမွဴးအျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔က စျပီး ကြယ္လြန္ခ်ိန္ထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဂီတျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေပးေနကာလူမႈေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ေနခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္း ပန္းရဲ႕လမ္းအေနနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေနသာ ျပည္သူမ်ားကို ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာသြားေရာက္လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့တယ္။