ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု တည္ေထာင္ခ်င္တဲ့ အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္ပြဲေတာ္ (Entrepreneur Carnival 2018) ကို ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ကေန ၅ ရက္ေန႔အထိ တပ္မေတာ္ခန္းမမွာ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပတဲ့အဲ့့ဒီ ပြဲေတာ္ကုိ ျမန္မာနုိင္ငံစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းက ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

စြန္႔ဦးတီထြင္လုိသူေတြအတြက္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ ၊ ေငြေၾကးအရင္းအနွီးေတြ ခ်ိတ္ဆက္ေပးနုိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းစတင္တည္ေထာင္လုိတဲ့သူေတြအတြက္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးဖုိ႔နဲ႔ လူမႈစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ နည္းပညာအေျခခံတဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြန႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ၀န္ေဆာင္မႈကို အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေပၚေပါက္လာဖုိ႔ ရည္ရြယ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစုေတြနဲ႔ အေသးစား၊အလတ္စားလုပ္ငန္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ေဟာေျပာပို႔ခ်မႈ ေတြပါ၀င္မွာျဖစ္ၿပီး ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခ်ိတ္ဆက္မယ့္အစီအစဥ္ေတြအျပင္ အခ်ိန္တုိသင္တန္းေတြပါ ပါ၀င္လာမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ နည္းပညာအေျခခံလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေသးစားလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျပခန္းေနရာေတြအျပင္ ျပခန္းေနရာေတြကုိ ေလွ်ာက္ထားသူေတြထဲက အခမဲ့ေပးသြားမယ္လုိ႔ လည္း ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။

၀င္ေၾကးအေနနဲ႔ အခမဲ့၀င္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ၿပီးေတာ့ အြန္လိုင္းကေန မွတ္ပုံတင္ၿပီးလာေရာက္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။