မႏၲေလး ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားအသင္း နာယက ဦးရဲျမတ္ထြန္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္၍ မၲေလးၿမိဳ႕မွ ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းသုေတသနပညာ ေက်ာင္း သူမ်ားအား ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ သစ္သား အေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ပုံစနစ္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ သြားေရာက္ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ ေဟာေျပာပြဲ အၿပီးတြင္ ရတနာပုံေခတ္လက္ရာ အေမြအႏွစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ သည့္ ေရႊေက်ာင္းသို႔ဧည့္လမ္းၫႊန္မ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသုေတ သန ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္၍ မိမိေဟာေျပာ ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႕ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
သစ္ဝါးမ်ား ေပါမ်ားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအစဥ္ အဆက္ကပင္ အေဆာက္အအုံမ်ားကို သစ္ဝါးမ်ားျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ ကာလရွည္ၾကာလာခ်ိန္တြင္ သစ္သား အေဆာက္အအုံမ်ားသည္ ရာသီဥတုဒဏ္၊ အင္းဆက္ပိုးမႊား မ်ားဒဏ္၊ မီးေဘးဒဏ္၊ စစ္ေဘးဒဏ္ စသည့္ ထိခိုက္မႈအမ်ဳိး မ်ဳိးေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ၾကရေပသည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ေရွးေဟာင္း သစ္သားအေဆာက္ အအုံမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕ရြာအခ်ိဳ႕တြင္ ယေန႔တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း ပိုင္း လက္ရာ သစ္သားအေဆာက္အအုံ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕အပါအဝင္ ေနရာေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ယေန႔ တိုင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေက်းလက္ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ကြၽန္း တိုင္လုံးေပါင္း ၁ဝဝ ဝန္းက်င္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တိုင္ တစ္ရာ သစ္သားေက်ာင္းမ်ားသည္လည္း ယေန႔တိုင္က်န္ရွိ ေနဆဲျဖစ္သည္။ သစ္သားအေဆာက္အအုံ ေရွးေဟာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအနက္ ဗုဒၶဝင္လာ ဇာတ္လမ္း၊ ဇာတ္ကြက္မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ႐ုပ္လုံး႐ုပ္ၾကြမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားကို ႐ုပ္စုံေက်ာင္းဟုေခၚ ၾကရာ စေလ ႐ုပ္စုံေက်ာင္း၊ စစ္ကုိင္း႐ုပ္စုံေက်ာင္း စသည္ျဖင့္ ထင္ရွားခဲ့ၾကသည္။

ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား
ကုန္းေဘာင္ေခတ္အတြင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ သစ္သားဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို မႏၱေလး၊ အင္းဝ၊ စစ္ကိုင္း၊ စေလ၊ စလင္း စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရွးေဟာင္းသစ္ သား ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအနက္ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ ႀကီး၊ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္း၊ ဓမၼိကာရာမ ေရႊက်င္ေက်ာင္းတိုက္၊ သဂၤဇာေက်ာင္း၊ ကင္းဝန္မင္းႀကီးေက်ာင္းဟု ထင္ရွားသည့္ သာကဝန္ေက်ာင္း၊ ျမေတာင္ေက်ာင္း၊ မင္းထင္ေက်ာင္းတို႔ သည္ အထူးထင္ရွားၾကသည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္တစ္ေလွ်ာက္ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်၊ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမင္း၊ ေျမဒူးမင္း၊ ဗဒုံမင္း၊ ဘႀကီးေတာ္ စစ္ကိုင္းမင္း၊ သာယာဝတီမင္း၊ ပုဂံမင္း၊ မင္းတုန္း မင္းႏွင့္ သီေပါမင္းတို႕သည္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း ကုန္းေဘာင္ဆက္ မဟာ ရာဇဝင္ႀကီးစာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
မင္းတုန္းႏွင့္သီေပါ မင္းႏွစ္ပါးသာ နန္းစံခဲ့သည့္ ရတနာပုံ ေခတ္ တစ္ခုတည္းမွာပင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ၅၅ ေက်ာင္းရွိခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းသည္ မၲေလးၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ျပင္၊ အေနာက္ျပင္၊ ေတာင္ျပင္ႏွင့္ေျမာက္ ျပင္တို႔တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ေနရာခ်ထားခဲ့ ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ယခုအခ်ိန္ တြင္ ေက်ာင္းတိုက္အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္အနက္ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းႏွင့္ ေရႊအင္ပင္ေက်ာင္းတို႔ကို ယဥ္ေက်း မႈဝန္ႀကီးဌာနက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။

ျမန္မာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ပုံစနစ္
ေရွးအခါက ျမန္မာဗိသုကာမ်ားသည္ သစ္သားဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ျပာသာဒ္ေဆာင္၊စႏုေဆာင္၊ ေဆာင္မႀကီး (အေရွ႕ မာရဘင္ေဆာင္ႏွင့္ အေနာက္ မာရဘင္ေဆာင္)၊ ေဘာဂေဆာင္တို႔ျဖင့္ တစ္ဆက္တစ္စပ္တည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ေလ့ရွိခဲ့ၾကသည္။
ေက်ာင္းအေဆာက္အအံု၏ ထိပ္ဆုံးတြင္ ျပာသာဒ္ကို ငါးဆင့္၊ ခုနစ္ဆင့္၊ ကိုးဆင့္တင္ေလ့ရွိသည့္အနက္ ျပာသာဒ္ ခုနစ္ဆင့္ကို အမ်ားဆုံးျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ ျပာသာဒ္ေဆာင္၏ အေရွ႕ဘက္၊ေတာင္ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တို႔တြင္ ေလွကား တစ္စင္းစီ တပ္ဆင္ထားၿပီး ျပာသာဒ္ေဆာင္ေလွကားမွ မင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားသာ အတက္အဆင္းျပဳၾကရသည္။ ျပာသာဒ္ေဆာင္တြင္ ဘုရားပလႅင္ႏွင့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ထား ရွိသည္။
ျပာသာဒ္ေဆာင္ႏွင့္ ေဆာင္မႀကီးကို ဆက္ထားသည့္ အေဆာင္သည္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းႀကီး သီတင္းသုံးေနထိုင္၍ အာဂၲဳဧည့္သည္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ဧည့္ခံေတြ႕ဆုံသည့္ စႏုေဆာင္ျဖစ္သည္။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၏ အဓိကအေဆာင္ျဖစ္သည့္ ေဆာင္မႀကီးေပၚတြင္ ႏွစ္ထပ္လည္ေပၚတင္ထားလွ်င္ ထားဝယ္ ေဆာင္၊ သုံးထပ္သို႔မဟုတ္ ေလးထပ္ လည္ေပၚတင္ထားလွ်င္ ေဇတဝန္ေဆာင္ဟု ေခၚဆိုကာ ေဆာင္မႀကီး၏ လည္ေပၚကို ငါးထပ္ တည္ေဆာက္ေလ့မရွိေခ်။ ေဆာင္မႀကီး၏အျပင္ ဘက္ပတ္လည္ရွိ စျမင္ကို ျမန္မာအဘိဓာန္က အေဆာင္မႀကီး ေဘးပတ္လည္တြင္ ထုတ္ထားေသာ အမိုးဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ထပ္ စျမင္ခံေက်ာင္း၊ သုံးထပ္စျမင္ခံ ေက်ာင္းဟု ေခၚဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။
ေဆာင္မႀကီးကို အေရွ႕အေနာက္ပိုင္းျခားလ်က္ အေရွ႕ မာရဘင္ေဆာင္၊ အေနာက္မာရဘင္ေဆာင္ဟု ေခၚဆိုသည္။ မာရဘင္သည္ ခန္းေဆာင္၏ ၾကမ္းျပင္မွ အမိုးအထိ ပိတ္ ထားေသာ သစ္သားနံရံျဖစ္ကာ ေဆာင္မႀကီး၏ အလယ္ဗဟိုရွိ တိုင္မ်ား၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ၾကမ္းခင္းမွ မ်က္ႏွာၾကက္အထိ ကာဆီးထားသည္။ အေရွ႕မာရဘင္ေဆာင္ႏွင့္ အေနာက္ မာရဘင္ေဆာင္ကို ဆက္သြယ္သြားလာရန္ မာရဘင္၏ ဝဲယာ တစ္ဖက္တြင္ အေပါက္တစ္ေပါက္စီ ေဖာက္ထားသည္။
မာရဘင္ေဆာင္မ်ားတြင္ ေန႔ဘက္၌္ လူပရိသတ္မ်ားကို ဧည့္ခံၿပီး ညပိုင္းတြင္ ရဟန္းသံဃာမ်ား က်ိန္းစက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ အေရွ႕မာရဘင္တြင္ ဥပုသ္ေစာင့္ သူ၊ တရားနာသူမ်ား နားခိုၾကကာ အေနာက္မာရဘင္တြင္ သက္ႀကီးဝါႀကီး ဆရာေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးၾကသည္။
အေရွ႕မာရဘင္ေဆာင္တြင္ တံကဲပါရွိသည့္ ဘုရားပလႅင္ကို ထားရွိၿပီး ေနာက္ခန္းတြင္ တံကဲမပါေသာ ပလႅင္ကိုထားရွိ သည္။ ေဆာင္မႀကီး၏ မ်က္ႏွာစာတြင္ ရဟန္းသံဃာႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ား တက္ဆင္းရန္ ေလွကားတစ္စင္းႏွင့္ အေနာက္ ဘက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တက္ဆင္းရန္ ေလွကားတစ္စင္း တပ္ဆင္သည္။
ေဘာဂေဆာင္သည္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၏ အေနာက္ဘက္ ဆုံး အေဆာင္ျဖစ္ကာ ေဆာင္မႀကီးၾကမ္းခင္းေအာက္သို႔ႏွိမ့္ထားေလ့ရွိသည္။ ေဘာဂေဆာင္ကို အခန္းသုံးခန္းဖြဲ႕ၿပီး ေဘး ဘက္တစ္ခန္းတြင္ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ားထား၍ က်န္ေဘး ခန္းတြင္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို သိမ္းဆည္းၿပီး အလယ္ ခန္း၌ ကိုရင္မ်ားေနၾကသည္။
ယင္းအေဆာင္ ေလးေဆာင္အျပင္ ေက်ာင္းသို႔ထပ္တိုး ေရာက္ရွိလာသည့္ သံဃာမ်ားေနထိုင္ရန္အတြက္ ေဆာင္မ ႀကီး ေရွ႕၌ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္မႀကီးႏွင့္ေဘာဂေဆာင္ၾကား၌ျဖစ္ေစ၊ ေဆာင္မႀကီးႏွင့္ စႏုေဆာင္ၾကား၌ျဖစ္ေစ ခုံးေဆာင္ဟု ေခၚသည့္ အေဆာင္တစ္ခုကို သင့္ေလ်ာ္သကဲ့သို႔ ေဆာက္လုပ္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ခုံးေဆာင္သည္ ေျမစိုက္အေဆာင္မဟုတ္ သျဖင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အေဆာင္အေရအတြက္တြင္ ထည့္သြင္းေရတြက္ျခင္းမျပဳေခ်။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းႏွင့္ ကိုလိုနီေခတ္ဦးပိုင္း ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းအခ်ိဳ႕တြင္ ေဆာင္မႀကီးႏွင့္ ေဘာဂေဆာင္အၾကား၌ ေဘာဂ စႏုေဆာင္အမည္ျဖင့္ အေဆာင္ကူးတစ္ခုကို တည္ ေဆာက္ခဲ့ၾကရာ ယင္းပုံစံကို ေရႊအင္ပင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တြင္ ခုံးေဆာင္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကေပသည္။
ေရွးေဟာင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအမ်ားစုကို ျမန္မာ့ ဗိသုကာဟန္စစ္စစ္ျဖင့္သာ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေနာက္တိုင္းဟန္ေရာေႏွာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေက်ာင္း မ်ားလည္း အနည္းငယ္ရွိခဲ့သည္။

သမိုင္းထဲမွ မၲေလး ေရႊေက်ာင္း
မႏၱေလးၿမိဳ႕ရွိ ေရႊေက်ာင္းေခၚ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းသည္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေဒါနဘြားရပ္ကြက္တြင္ တည္ရိွၿပီး အေရွ႕ဘက္တြင္ (၆၂)လမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ပရိယတၱိသာသနာ့ တကၠသုိလ္၊အေနာက္ဘက္တြင္ အတုမရွိေက်ာင္းႏွင့္ေျမာက္ ဘက္တြင္ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားရွိသည္။ မႏၱေလးအေရွ႕ျပင္ ကုသိုလ္ေတာ္ ေလာကမာရဇိန္ဘုရားအနီး မဟာအတုလ ေဝယံေက်ာင္းေတာ္၏ အေရွ႕ထိပ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္ ေရႊေက်ာင္းႀကီးအား အေဝးမွၾကည့္လွွ်င္ မိႈင္းညိဳ႕ေနေပသည္။
ေရႊေက်ာင္းႀကီးသည္ စစ္ဒဏ္မခံခဲ့ရသည့္ တစ္ခုတည္း ေသာ နန္းတြင္းေရွးေဟာင္း သစ္သားအေဆာက္အအုံုျဖစ္ သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း မဟာမိတ္တပ္မ်ားက မၲေလး နန္းေတာ္ဝင္းကို ဗုံးမ်ားႀကဲခဲ့ရာ နန္းတြင္းရွိ အေဆာက္အအုံ မ်ား မီးေလာင္ ပ်က္စီးခဲ့ခ်ိန္တြင္ နန္းၿမိဳ႕အျပင္သို႕ေျပာင္းေရႊ႕ထားခဲ့သည့္ ေရႊေက်ာင္းသည္ မီးမေလာင္ဘဲက်န္ရွိခဲ့သည္။
ေရႊေက်ာင္းသည္ မူလက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမဟုတ္ဘဲ နန္းတြင္းအေဆာက္အအံုတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံၿပီးေနာက္ သားေတာ္သီေပါမင္းက နန္းၿမိဳ႕အျပင္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ကာ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ၿပီး ရဟန္းေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးရန္ လွဴဒါန္းခဲ့သျဖင့္ နန္းေတာ္ေဟာင္းမွ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ မူလတည္ေဆာက္စဥ္က ေက်ာင္း ႀကီး၏ အတြင္း အျပင္ကို ေရႊပိန္းမ်ားခ်ထားသျဖင့္ ေရႊ ေက်ာင္းႀကီးဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။ယခုအခါတြင္ ေရႊမ်ားကြာ က်ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းႀကီးကို ေရနံစိမ္းမ်ားသုတ္ထားသျဖင့္ ေရႊေရာင္မ်ားကို မျမင္ေတြ႕ရေတာ့ေခ်။
ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္ ၁ဝ ဆက္ေျမာက္ဘုရင္ မင္းတုန္း မင္း(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၃-၁၈၇၈)သည္ နန္းၿမိဳ႕အတြင္း မွန္နန္း ေဆာင္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေရႊနန္းေတာ္ကို တည္ေဆာက္ ကာ နတ္ရြာမစံမီအထိ စံျမန္းခဲ့သည္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ ထားေသာမႏၱေလးနန္းတြင္း အေဆာက္အအုံမ်ားအနက္ လက္ဖက္ရည္ေဆာင္၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ေျမကြက္လပ္သည္ မူလက ေရႊနန္းေတာ္ေဆာင္တည္ရွိခဲ့ေသာေနရာျဖစ္သည္။
၁၈၇၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္တြင္ မင္းတုန္းမင္း နတ္ရြာစံခဲ့ၿပီးေနာက္ သားေတာ္သီေပါမင္းက ခမည္းေတာ္ စံျမန္းခဲ့သည့္ ေရႊနန္းေတာ္အေဆာက္အအုံကို နန္းၿမိိဳ႕ အျပင္ ဘက္၊မႏၱေလးေတာင္ေျခရွိ မဟာအတုလဝိဇယရာမ၊ မဟာ အတုမရွိ ေက်ာင္းအနီးသို႔ မူလပုံစံမပ်က္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ စတင္ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ခ်ိန္မွျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခ်ိန္အထိ ငါးႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ကာ ထုိစဥ္က ေငြက်ပ္ ၁၂ဝဝဝဝ ကုန္က်ခဲ့ သည္။ သီေပါမင္းသည္ ယင္းအေဆာက္အအုံကို ၁၈၈၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္တြင္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေရစက္ခ် လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ပခန္းႀကီး သာသနာပိုင္ နႏၵဘိဓဇပတိ သီရိပဝရ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂု႐ု တံဆိပ္ေတာ္ရ ဦးနႏၵက ေရႊေက်ာင္း ႀကီးကို ဆက္ခံကာ ပထမဆုံးသီတင္းသုံးခဲ့သည္။

ေရႊေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့ပုံ စနစ္
ေရႊေက်ာင္းသည္ အလ်ား ၁၁၆ ေပ၊အနံ ၇၁ ေပႏွင့္ ေျမ ျပင္မွၾကမ္းခင္းသို႕ အျမင့္ ၁ဝ ေပရွိ၍ အမိုးသုံးဆင့္၊ လည္ေပၚ ႏွစ္ထပ္၊ စျမင္ပါေသာ ေဇတဝန္ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ေရႊေက်ာင္း ေတာ္တြင္ သရက္ကင္းေလွကားငါးစင္းရွိၿပီး အေရွ႕ဘက္ထိပ္ တြင္ တစ္ခု၊ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ေျမာက္ဘက္တြင္ ႏွစ္ခုစီရွိသည့္ အနက္ အေရွ႕ဘက္ေလွကားသည္ မူလလက္ရာျဖစ္သည္ ဟုဆိုပါသည္။
ေရႊေက်ာင္းတည္ေဆာက္ထားပုံတြင္ အေရွ႕အေနာက္တန္း ေနသည့္ တိုင္ ၁၅ လံုးတန္း ၁ဝ ခု ပါရွိသျဖင့္ တိုင္ အေရ အတြက္ ၁၅ဝ ရိွသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ အျပင္ပတ္လည္ရွိ လုံးပတ္သုံးေပ ခုနစ္လက္မရွိေသာ ကြၽန္းတိုင္ ၃၆ လုံးေပၚ၌ ငါးေပ ေလးလက္မျမင့္ေသာ နယားတစ္ေကာင္စီ တပ္ဆင္ ထားၿပီး ေထာင့္ေလးေထာင့္ရွိ တိုင္ေလးတိုင္တြင္ တစ္တိုင္ လွ်င္ နယား သုံးေကာင္စီ တပ္ဆင္ထားသည္။
တိုင္မ်ား၏ေအာက္ေျခတြင္ တိုင္မ်ား မေဆြးျမည့္ေစရန္ စက်င္ေက်ာက္ကို ေအာက္ခံခုံလုံးျပဳလုပ္ထားၿပီး အျပင္စႀကႍ ပတ္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ တိုင္မ်ားအား မိုးဒဏ္ေရဒဏ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေခါင္းေလာင္းပုံစက်င္ေက်ာက္မ်ားျဖင့္ အုပ္ ထားသည္။ ေက်ာင္းႀကီးကို ရတနာပံုေခတ္လက္မႈပညာ သစ္သားအေျပာက္အမြမ္း၊ ပန္းမ်ားစြာျဖင့္တန္ဆာဆင္ တည္ ေဆာက္ခဲ့သည္။
ေက်ာင္းေဆာင္ပတ္လည္ ၾကမ္းခင္းကိုႏွစ္လက္မထူသည့္ ကြၽန္းျပားႀကီးမ်ားခင္းထားၿပီး တံခါးေပါက္မ်ားတြင္ သံကို အသုံးမျပဳဘဲ သစ္သားစေရြးစြပ္တံခါးမ်ား တပ္ဆင္ကာ နတ္ ႐ုပ္၊ သိၾကား႐ုပ္စေသာ ပန္းပုလက္ရာမ်ားကို ထုလုပ္ထား သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ နံရံ အတြင္းအျပင္ပတ္လည္ကို ပန္းမ်ား၊ ႐ုပ္လံုး႐ုပ္ၾကြမ်ား၊ နတ္႐ုပ္၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဝန္ႀကီး၊ မင္းသား၊ ဘီလူး၊ သူငယ္ေတာ္၊ လူပ်ံ၊ ေဒါင္း႐ုပ္စသည့္ ပန္းပုလက္ရာ မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ခဲ့သည္။ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားသည္ အလြန္လက္ရာ ေျမာက္ကာ ျပံဳးေနပုံ၊ မဲ့ေနပုံ၊ ေပ်ာ္ေနပုံစသည္ျဖင့္ စိတ္ခံစား ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ၫႊန္းေနေပသည္။
ေရႊေက်ာင္းႀကီး၏ အေရွ႕ဘက္မာရဘင္ကို ျမန္မာမႈ လက္ရာစစ္စစ္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အေနာက္ မာရဘင္တြင္ အေနာက္တိုင္းဟန္အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ အေနာက္မာရဘင္အတြင္းခန္းကို ကာရံထားသည့္ လက္ရန္း တိုင္ အနိမ့္မ်ားကို သံမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္ကို ျမင္ၾကရ သကဲ့သို႕ အေနာက္မာရဘင္တြင္ ထားရွိသည့္ စာတိုက္ဗီ႐ို မ်ားတြင္ အေနာက္တိုင္း လက္ရာဟန္ အ႐ုပ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရေပသည္။
အေရွ႕ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူထားသည့္ ထိုင္ေတာ္မူ႐ုပ္ပြား ေတာ္အေနာက္ဘက္ရွိ မာရဘင္ခန္းဆီးနံရံတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ပလႅင္ေတာ္ပတ္လည္ရွိ ကြန္းစင္တိုင္မ်ားတြင္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏ ျဖစ္ေတာ္စဥ္ ဇာတ္ႀကီး ၁ဝ ဘြဲ႕ျဖစ္သည့္ ေတမိဇာတ္၊ မဟာ ဇနကဇာတ္၊ သုဝၰသာမဇာတ္၊ ေနမိဇာတ္၊ မေဟာ္သဓာ ဇာတ္၊ ဘူရိဒတ္ဇာတ္၊ စႏၵကုမာရဇာတ္၊ နာရဒဇာတ္၊ ဝိဓူရ ဇာတ္၊ ေဝသႏၱရာဇာတ္ေတာ္တို႕ႏွင့္ ဥေတနဇာတ္၊ စူဠပဒုမ ဇာတ္တို႕မွ ဇာတ္ကြက္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေတာထြက္ခန္းတို႔ကို ပန္းႏြယ္၊ ပန္းခက္မ်ားျဖင့္ လက္ရာေျမာက္စြာ ထုလုပ္ထားသည္။
ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းအတြင္းပိုင္းကို ေရႊပိန္းခ်တိုင္မ်ား၊မ်က္ႏွာၾကက္ပန္းမ်ား၊ လင္းႏို႔ေတာင္အမြမ္းပန္းမ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားကာ အျပင္နံရံႏွင့္ စႀကႍပတ္လမ္းတြင္ ဥေဒါင္း၊ ယုန္၊ ဟသၤာ၊ ေက်း၊ ျခေသၤ့၊ ဆင္၊ သိၾကား၊ ျဗဟၼာ၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ လူပ်ံေတာ္၊ ေလာကနတ္၊ ဘီလူး၊ နဂါး၊ နယား၊ ဂဠဳန္၊ ကိႏၷရီ၊ ကိႏၷရာစသည္တို႔ကို ကႏုတ္ပန္းမ်ားျဖင့္ အႏုစိတ္ထြင္း ထုထားသည္။ ၾကာ႐ိုးၾကာႏြယ္မ်ားရံထားသည့္ ေလာကပါလ နတ္မင္းႀကီး ေလးပါးႏွင့္ နတ္႐ုပ္မ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ေပ သည္။ ေရႊနန္းေတာ္ေက်ာင္းသည္ မူလတည္ေဆာက္ခဲ့စဥ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း မဟုတ္သျဖင့္ ျပာသာဒ္ေဆာင္ႏွင့္ ေဘာဂ ေဆာင္မပါရွိဘဲ နန္းေဆာင္ႏွင့္ စႏုေဆာင္တို႔ကိုသာ ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ စႏုေဆာင္ကို ကြၽန္းတိုင္ ၂၄ တိုင္ျဖင့္ အမိုးသုံးထပ္ေဆာက္လုပ္ထားကာ မွန္ကင္း၊ စုလစ္၊ စိန္ေတာင္ မ်ားျဖင့္ တန္ဆာဆင္ခဲ့သည္။
ေရႊေက်ာင္းကို မြမ္းမံထားသည့္ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားသည္ အေရွ႕ ဘက္နံရံတြင္ ၁၄၂ ႐ုပ္၊အေနာက္ဘက္နံရံတြင္ ၁၄၈ ႐ုပ္၊ ေတာင္ဘက္နံရံတြင္၂၅၃ ႐ုပ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္နံရံတြင္၂၄၇ ႐ုပ္ရွိသည္။ထို႔အျပင္ မာရဘင္ေပၚတြင္ ၁၆၆ ႐ုပ္၊ လည္ေပၚတြင္ ကေဒါင္း႐ုပ္ ၄၇၃ ႐ုပ္၊ အတြင္းမ်က္ႏွာၾကက္၌ ၁၈၄ ႐ုပ္၊ ခါးပန္းတြင္ ၁၂၉ ႐ုပ္ႏွင့္ သရက္ကင္းေလွကား ႏွစ္ဖက္ပိတ္ တံခါးတြင္ ခုနစ္႐ုပ္ရွိသျဖင့္ ေရႊေက်ာင္းတစ္ခုလုံးတြင္ ပန္းပု ႐ုပ္ ၁၇၄၉ ႐ုပ္ ရွိသည္။
သက္တမ္းၾကာရွည္လာၿပီျဖစ္သည့္ ေရႊေက်ာင္းႀကီးအား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရ သံအမတ္ႀကီးမ်ား ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးရန္ပုံေငြ ျဖင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႀကံ့ခိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေပသည္။
၁၈၇၈ ခုႏွစ္္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ နန္းတက္ခဲ့သည့္ ကုန္းေဘာင္ဆက္၏ ေနာက္ဆုံးဘုရင္သီေပါမင္းသည္ ခမည္း ေတာ္ မင္းတုန္းမင္း၏ ေရႊနန္းေတာ္ကို လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ ေနရာသို႔ေျပာင္းေရႊ႕တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၈၈၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ ၃၁ ရက္တြင္ ေရစက္သြန္းခ်လွဴဒါန္းခဲ့သျဖင့္ ေရႊနန္း ေတာ္ေက်ာင္းႀကီး၏ သက္တမ္းသည္ ၁၃၅ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ ေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
ရတနာပုံေခတ္၏ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာမႈ လက္ရာ ေရႊေက်ာင္းေတာ္ႀကီးသို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္ မ်ား ေန႕စဥ္လာေရာက္လည္ပတ္လ်က္ရွိေနၾကသည္။ ေရႊ ေက်ာင္းသည္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအႏုလက္ရာမ်ား တစ္စု တစ္စည္းတည္း တည္ရွိေနသည့္ သစ္သားေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး သက္တမ္း ရွည္ၾကာစြာရပ္တည္ေနေစရန္ ျပည္သူအားလုံးက ျမန္မာ့ အေမြအႏွစ္မ်ားအေပၚ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားလ်က္ ဝိုင္းဝန္း ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္သာ ျဖစ္ေပ သည္။ ။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)
Photo Credit to Ye Lynn Oo