လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၄ဝ ေက်ာ္က ထြက္ခြာခဲ့သည့္ ဇာတိေျမသို႔ ျပန္မေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ ၁၁ ႏွစ္ ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္၏ေမြးရပ္ေျမျဖစ္သည့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပုံခ႐ိုင္အတြင္းရွိ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕သည္ ဓမၼပါလၿမိဳ႕ဟု ထင္ရွားခဲ့ရာ ပါဠိေဝါဟာရ ဓမၼသည္ ဗုဒၶဘုရားရွင္၏တရား ေတာ္၊ ပါလသည္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ရွိသည္။

လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရား အရွင္ဉာဏသည္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၆၄ ခုႏွစ္ တြင္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕သို႔ၾကြေရာက္ခဲ့စဥ္ ႏြားသား ေရွာင္ၾကဥ္ေရးတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားခဲ့ၿပီး ေနာက္ က်ိဳက္လတ္တစ္ၿမိဳ႕လုံး အမဲသားကိုမစား ဘဲ ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ႏြားသတ္လိုင္စင္ပိတ္ ခဲ့ရသည္ဟုလည္း ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေပသည္။
က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕သည္ မဟာဂီတဦးျပံဳးခ်ိဳ၊ ဒါ႐ိုက္တာဦးသုခ၊ စာေရးဆရာ ဒဂုန္တာရာ၊ ဆိုင္းပညာရွင္ စိန္ဗိုလ္တင့္စသည့္ စာေပႏွင့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ဇာတိခ်က္ေၾကြေမြးရပ္ေျမ လည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဘုရားၿပိဳ က်ိဳက္လတ္
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ကို ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းတို႕မွ ေရာက္ရွိလာ သည့္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားက တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစဥ္က ေက်းရြာႀကီးတစ္ရြာျဖစ္ခဲ့ သည့္ က်ိဳက္လတ္၏ အေနာက္ဘက္ (ယခု (၆)ျဖတ္လမ္းႏွင့္ (၇)ျဖတ္လမ္းအၾကား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ လမ္းေနရာ)တြင္ ဉာဏ္ေတာ္ကိုးေတာင္ရွိသည့္ ေစတီတစ္ဆူရွိခဲ့သည္။ ယင္းေစတီသည္ ေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းပါးႏွင့္အတူ ၿပိဳက် ခဲ့သျဖင့္ မြန္ဘာသာစကားျဖင့္ က်ိဳက္လြိဳက္ (ဘုရားၿပိဳ)ရြာဟု ေခၚတြင္ခဲ့ရာမွ ကာလေရြ႕ေလ်ာ လာခ်ိန္တြင္ က်ိဳက္လတ္ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့သည္။

က်ိဳက္လတ္သည္ ဘုရားၿပိဳဟုအဓိပၸာယ္ရွိ ေၾကာင္း အမ်ားက လက္ခံထားၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း ဘုရားၿပိဳက်သည့္ေနရာသည္ မူကြဲမ်ားရွိ ေနခဲ့သည္။ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ ကြင္းေပါက္ပိုင္းဟု ေခၚဆိုသည့္ ယခု အမွတ္(၅)ရပ္ကြက္သည္ ေရွးအခါက ဖိုးေတာကုန္းအရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ယခု ၁ဝ ျဖတ္လမ္းႏွင့္ ၁၁ ျဖတ္လမ္း ေနရာသည္ အုန္း ေတာပိုင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေနရာႏွစ္ခုကိုပိုင္းျခား ထားသည့္ ေခ်ာင္းငယ္ကို အုန္းေတာတံတားျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားခဲ့ရာ တံတား၏လက္ယာဘက္ တြင္ ၿပိဳက်ေနသည့္ အုတ္ေစတီေဟာင္းတစ္ဆူရွိ ခဲ့သျဖင့္ ယင္းေစတီကို အစြဲျပဳလ်က္ က်ိဳက္လိုက္ ဟု ေခၚဆိုခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ဆုံးေနရာျဖစ္ သည့္ ခြၽန္းထိပ္ဟုေခၚဆိုၾကေသာ ျမစ္သုံးခြဆိုင္ ၏ က်ိဳက္လတ္ဘက္ကမ္းတြင္လည္း ေရထဲသို႔ ၿပိဳက်ေနသည့္ေစတီတစ္ဆူ ရွိခဲ့သည္။ ယင္း ေနရာသည္ မအူပင္၊ ေဒးဒရဲ၊ တြံေတး၊ ဖ်ာပုံ၊ ဘိုကေလး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္း၊ ဝါးခယ္မ စသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္သည့္ ေလွသမၺန္မ်ား ရပ္နားသည့္ေနရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ေလွသမၺန္မ်ား ျဖင့္ သြားလာၾကသည့္ မြန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဘုရား ၿပိဳသည့္ေနရာတြင္နားကာ ေရေစာင့္ၾကသျဖင့္ ယင္းေနရာကို ဘုရားၿပိဳေနရာ က်ိဳက္လတ္ဟု အမွတ္အသားျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း မွတ္သား ခဲ့ရေပသည္။

သမိုင္းထဲက က်ိဳက္လတ္ေျမ
ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ကိ်ဳက္လတ္ကို ၿမိဳ႕ အျဖစ္ထူေထာင္ခဲ့ကာ ၁၈၈၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္ လူမ်ိဳး ၿမိဳ႕အုပ္ မစၥတာမကၠဆြဲႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္ထူးတို႔က ၿမိဳ႕ကြက္႐ိုက္ခဲ့သည္။ မအူပင္ၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ဧရာဝတီျမစ္မွခြဲထြက္ခဲ့သည့္ ပန္တပြတ္ ျမစ္ကမ္းေပၚတြင္ တည္ထားၿပီး ၂၇၄ ဒသမ ၃၁၂ စတုရန္းမိုင္က်ယ္ဝန္း၍ ရပ္ကြက္ေျခာက္ခု၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၈၇ အုပ္စု၊ ေက်းရြာ ၄၂၁ ရြာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ဳိက္ လတ္ၿမိဳ႕သည္ ၁ ဒသမ ၂၂ မိုင္သာ က်ယ္ဝန္း သည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ က်ိဳက္လတ္ ၿမိဳ႕နယ္၏ အေရွ႕ဘက္တြင္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕နယ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဝါးခယ္မႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ မအူပင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ တည္ရိွေန ၾကသည္။

ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ သံုးခြ ခ႐ုိင္တြင္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ မအူပင္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္အတူ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉ဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ က်ိဳက္လတ္ ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဖ်ာပံုခ႐ိုင္အတြင္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၁၉ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း၍ ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမဴနီစီပယ္အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ၁၉ဝ၅ ခုႏွစ္ ေမ၂၇ ရက္တြင္ ျမဴနီ စီပယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕အျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။
ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားေပါမ်ားၿပီး ေျမျပန္႕ေဒသ တစ္ခုျဖစ္သည့္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္အထက္ ၁၆ ဒသမ ၅၃ ေပျမင့္ကာ ၿမိဳ႕နယ္ကုန္းေျမကို ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားက ဝိုင္းပတ္ေနသည့္တိုင္ ေရၾကီးေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ လွေပသည္။

သို႕ေသာ္ သဘာဝေလျပင္းမုန္တိုင္းဒဏ္ကို ၁၉၇၂၊ ၁၉၇၆၊ ၂ဝဝ၆ ၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရင္ဆိုင္ခဲ့သျဖင့္ လူႏွင့္တိရၧာန္မ်ား ေသဆုံးခဲ့ ရၿပီး အေဆာက္အအုံမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ မိုးေရခ်ိန္ လက္မ ၁ဝဝ အထက္ ရြာသြန္း ေလ့ရွိသည့္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စပါးကို အဓိကစိုက္ပ်ိဳးၿပီး အုန္းသီး၊ ကြမ္းသီး၊ ကြမ္းရြက္၊ ငွက္ေပ်ာႏွင့္ သရက္မ်ားလည္း ထြက္ရွိသည္။ ဆန္စပါးအမ်ားဆုံးထြက္ရွိသျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၌ ဆန္စက္ႀကီး ၄၃ လုံးႏွင့္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ႀကိတ္ခြဲ သည့္ ဟာလာဆန္စက္ ၂ဝ၂ လုံးရွိကာ စပါးမ်ား ကိုႀကိတ္ခြဲ၍ ထြက္ရွိသည့္ဆန္မ်ားကို ရန္ကုန္ႏွင့္ အညာေဒသမ်ားသို႔ တင္ပို႔သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စပါးစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈတြင္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ က ႏွစ္စဥ္ မိုးစပါးႏွင့္ ေႏြစပါးတင္းေပါင္း သန္း ၂ဝ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ငါးေမြးကန္ ၇၉ ကန္မွလည္း ႏွစ္စဥ္ ငါးပိႆာ ၁ဝ သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေပ သည္။

က်ဳိက္လတ္ၿမိဳ႕သည္ အေရွ႕အေနာက္ရွည္ လ်ားသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး အေရွ႕မွအေနာက္သို႕ လမ္းမရွည္ေလးခု ေဖာက္လုပ္ခဲ့ရာ ကမ္းနား လမ္း (ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း)၊ ဦးစႏၵာလမ္း၊ ဦးျပံဳးခ်ဳိ လမ္းႏွင့္ မကၠဆြဲလမ္းဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ဦးစႏၵာသည္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕မွ ေဆးဆရာႀကီးျဖစ္ သကဲ့သို႔ ဦးျပံဳးခ်ိဳသည္ မဟာဂီတဦးျပံဳးခ်ိဳျဖစ္ကာ မကၠဆြဲသည္ က်ိဳက္လတ္ကို ၿမိဳ႕ကြက္ခ်ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕အုပ္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ စာရင္းမ်ား အရ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ လူဦးေရ ၁၉၂၃၉၂ ဦးတြင္ ဗမာႏွင့္ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားက အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ သူနယ္သားမ်ားသည္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္သြားလာ ေရးတြင္ ေရလမ္းကိုသာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကရသည္။ ေရလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ၄၈ မိုင္၊ မအူပင္ၿမိဳ႕မွ ၁၆ မိုင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕မွ ၄၅ မိုင္ ကြာေဝးသည့္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ကို ျဖတ္သန္း၍ ရန္ကုန္-မအူပင္-က်ိဳက္လတ္-ဖ်ာပုံ-ဘိုကေလး ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ေဖာက္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေရလမ္း ေၾကာင္းကို ကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရးအတြက္သာ အသုံးျပဳၾကၿပီး ကုန္းလမ္းျဖင့္သာ သြားလာ လ်က္ရွိေနၾကေပသည္။

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စက္မႈသိပၸံေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္းကိုးေက်ာင္း၊ အလယ္ တန္းေက်ာင္း ၂၉ ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း ၁၇၉ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ က်ိဳက္လတ္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ခုတင္(၅ဝ) ဆံ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ၊ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံတစ္႐ုံႏွင့္ ေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၄၁ ခုက ေဒသေနျပည္သူ မ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေနသည္။ က်ိဳက္လတ္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုလုံး၌ ဘုရားေစတီေပါင္း ၅၂၃ ဆူရွိ သည့္အနက္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ တိေလာက မာရဇိန္၊ စႏၵာမုနိႏွင့္ ရပ္ေတာ္မူဘုရားတို႔သည္ အထူးထင္ရွားၾကေပသည္။

တိေလာကမာရဇိန္
က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ (၇)ျဖတ္လမ္းအဆုံးတြင္ တည္ရွိသည့္ တိေလာကမာရဇိန္ဘုရားသည္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ဂုဏ္ေဆာင္ ဘုရားႀကီးျဖစ္ကာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ တိေလာကမာရဇိန္႐ုပ္ပြား ေတာ္ႀကီးကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၂ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းကဆုန္လဆန္း ၁ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၉၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၇ ရက္) အဂၤါေန႔တြင္ သြန္းလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း ၁ ရက္ သည္ ကဆုန္လဆန္း ၉ ရက္(၁၈၉၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၅ ရက္) ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သျဖင့္ ဘုရားႀကီးသြန္းလုပ္ခဲ့သည့္လကို ေႏွာင္းကဆုန္ လဟု မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။ တိေလာကမာရဇိန္ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ဦးရန္ရွင္းအမွဴးျပဳသည့္ ဥပသကာ ၅၆ ဦး၏ အစီအမံျဖင့္ ေၾကး ၄၆၇ဝ ပိႆာ ၅ဝ က်ပ္သား၊ ေရႊ ၆၃ က်ပ္သား၊ ေငြ ၂၄ ပိႆာ ၆၃ က်ပ္သားအသုံးျပဳ၍ သြန္းလုပ္ခဲ့ သည္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ ဉာဏ္ေတာ္ ၉ ေတာင္ ၁၆ လက္မရွိကာ ေၾကးသြန္းခ ေငြဒဂၤါး က်ပ္ ၈၇ဝဝ ေပးေခ်ခဲ့ရသည္။

႐ုပ္ပြားေတာ္ကို လက္ရွိသီတင္းသုံးေနသည့္ ပလႅင္ေတာ္သို႔ မပင့္ေဆာင္မီ ပၧိမာ႐ုံေက်ာင္း တိုက္အဓိပတိ ပဝရမဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂု႐ု ဘြဲ႕တံဆိပ္ေတာ္ရ သတၱမေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အမွဴးျပဳေသာ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားက အေနကဇာတင္ေတာ္မူခဲ့ ၾကသည္။ ေရႊက်င္ဂိုဏ္းသာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ႀကီးက ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီး၏ ဘြဲ႕နာမေတာ္ကို ေလာကသံုးပါး၏ မာန္ဟူသမွ်အား ေအာင္ျမင္ ေတာ္မူေသာဘုရားဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ျဖင့္ တိေလာကမာရဇိန္ဟု မွည့္ေခၚခဲ့သည္။

တိေလာကမာရဇိန္ဘုရား၏ တန္ေဆာင္းမ်ား သည္ ႀကီးမားက်ယ္ဝန္းကာ သံဃာေတာ္ အပါး ၅ဝဝဝ ကို တစ္ၿပိဳင္တည္းဆြမ္းကပ္ႏိုင္သည့္ အက်ယ္အဝန္းရွိသည္။ ေတာင္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာ မူထားသည့္ တိေလာကမာရဇိန္ဘုရား၏ ေစာင္း တန္းအေရွ႕ဘက္တြင္ ပုဗၺာ႐ုံ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ပၧိမာ႐ုံ၊ မစိုးရိမ္ႏွင့္ ေညာင္ငူဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတို႕ တည္ရွိကာ ဘုရားႀကီးပရိဝုဏ္အျပင္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဒကၡိဏာ႐ုံ၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္း တို႔ တည္ရွိေနၾကသည္။
ပုဗၺာ႐ုံဆရာေတာ္သည္ တိေလာကမာရဇိန္ ဘုရား ကမၸည္းေက်ာက္စာကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ၁၂၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာသနာလကၤာရ ပိဋကတ္ပံုႏွိပ္တိုက္ က ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ၁၃ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘေထြး ပုံႏွိပ္တိုက္က ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ သည္။ ယင္းကမၺည္းစာကို ေက်ာက္ထက္အကၡရာ တင္၍ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ဘုရား ႀကီးဝင္းအတြင္း၌ စိုက္ထူခဲ့သည္။

စႏၵာမုနိႏွင့္ မတ္ရပ္ေတာ္
က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားေသာ ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္သည့္ စႏၵာမုနိ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ (၅)ျဖတ္ လမ္းေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၁ ခုႏွစ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္(ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၂ ရက္)စေနေန႔တြင္ က်ိဳက္ လတ္ၿမိဳ႕ တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေရႊသားေခ်ာင္းေက်းရြာ မွ ဦးထြန္းႏွင့္ ေဒၚစုတို႔က တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ သည္။ စႏၵာမုနိဘုရားတည္ထားမည့္ ေျမေနရာ ကို အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ဖ်ာပုံခ႐ိုင္အေရးပိုင္ႏွင့္ ျမန္မာ အေရးပိုင္ ဦးေငြကိုင္တို႔က ဘုရားဝတၱကေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ အလွဴရွင္ဇနီး ေမာင္ႏွံသည္ မၲေလးၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္၍ ဆင္းတုေတာ္ထုလုပ္မည့္ ေက်ာက္တုံးႏွင့္ ထုလုပ္မည့္ပန္းပုဆရာမ်ားကို က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕သို႕ ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။

ဉာဏ္ေတာ္ ခုနစ္ေပေျခာက္လက္မႏွင့္ ကိုယ္ လုံးေတာ္ ခုနစ္ေပရွိသည့္ ထိုင္ေတာ္မူ ႐ုပ္ပြား ေတာ္ႀကီးကို ဘုရားဝတၱကေျမအတြင္း၌ တစ္ ႏွစ္ၾကာ ထုလုပ္ခဲ့ရသည္။ ႐ုပ္ပြားေတာ္ႀကီးသည္ အေနာက္ဘက္သို႔မ်က္ႏွာမူကာ စႏၵာမုနိဘြဲ႕ အမည္ျဖင့္ သီတင္းသုံးလ်က္ရွိေနေပသည္။ စႏၵာ မုနိသည္ လေရာင္ကဲ့သို႔တင့္တယ္ထြန္းပေသာ ဘုရားရွင္ဟု အဓိပၸာယ္ရွိသည္။
အလွဴရွင္မိသားစုမ်ား မရွိေတာ့ခ်ိန္တြင္ စႏၵာမုနိဘုရား၏ ၾသဝါဒါစရိယဆရာေတာ္ႀကီး မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးကဝိႏွင့္ က်ဳိက္ဝိုင္းဆရာ ေတာ္ ဦးဣႏၵကတို႔ ဦးစီး၍ ဓမၼကထိကမ်ားျဖစ္ ၾကသည့္ ဦးလွသိန္း၊ ရတနာပံုဆရာခ်စ္တို႔က ပထမအႀကိမ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ၾကသည္။ ၁၃၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးကဝိႏွင့္ ဦးဣႏၵကတို႔က ဘုရားႀကီး ကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခဲ့ၾကၿပီး ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ အလွဴရွင္ အမ်ား၏ေကာင္းမႈကို ေပါင္းစု၍ တတိယအႀကိမ္ ဘက္စံုျပဳျပင္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ရွိ ထင္ရွားေသာ ဘုရားတစ္ဆူ ျဖစ္သည့္ ရပ္ေတာ္မူ ႐ုပ္ပြားေတာ္သည္ (၂)ျဖတ္လမ္းေပၚတြင္တည္ရွိကာ ဉာဏ္ေတာ္ ၁၈ ေတာင္ ျမင့္သည္။ ရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီး သမိုင္း ေက်ာက္စာအရ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တြင္ ‘တစ္ဆယ့္ရွစ္ေတာင္အား ဉာဏ္ေတာ္ ထား၊ ျမတ္စြာဘုရားၾကြေတာ္မူ၊ ကံထူး ၾကာဖူး ထိုႏွစ္ဦး ႀကီးမွဴးဒကာယူ’ဟု တေဘာင္ေပၚခဲ့ၿပီး ၁၁ လအၾကာတြင္ ထိပ္ဝအခ်င္း ကိုးေတာင္ တစ္ထြာ (၁၄ ေပ သုံးလက္မ) ရွိသည့္ ႀကီးမား ေသာ ကြၽန္းသစ္လုံးတစ္ခုသည္ ဘုရားႀကီး ေျမာက္ဘက္ရွိ ယခုပတၱျမားဆန္စက္ႏွင့္ ရွမ္း ေက်ာင္းအၾကားရွိ ေခ်ာင္းအတြင္းသို႔ေရစီးျဖင့္ေမ်ာပါ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းကြၽန္းလုံးႀကီး ကို ေခ်ာင္းငယ္အတြင္းမွ တြန္းထုတ္ခဲ့ၾကေသာ္ လည္း မူလေနရာသို႕ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ဦးကံထူးႏွင့္ ဦးၾကာဖူးအမည္ရွိ အလွဴရွင္ႏွစ္ဦး က မၲေလးၿမိဳ႕မွ ပန္းပုဆရာ ဦးလြန္းႏွင့္ တပည့္ ႏွစ္ဦးတို႕အား ေခၚယူ၍ လက္ရွိ ရပ္ေတာ္မူ႐ုပ္ပြား ေတာ္ကို ထုလုပ္ေစခဲ့ရာ ေလးႏွစ္ၾကာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ အလွဴရွင္ႏွစ္ဦးတို႔သည္ ရပ္ေတာ္မူ ႐ုပ္ပြားေတာ္ကို ရွမ္းေက်ာင္းစာသင္တိုက္ ပရိ ဝုဏ္အတြင္း၌ ထားရွိပူေဇာ္ခဲ့ၾကရာ ယေန႕တိုင္ ဖူးေတြ႕ေနၾကရေပသည္။
က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕တြင္ ထင္ရွားေသာ ဘုရားမ်ား အျပင္ ၿမိဳ႕လူထု ေသာက္သုံးၾကသည့္ ေသာက္ေရ ကန္ႀကီးသည္ ၿမိဳ႕၏ အမွတ္လကၡဏာတစ္ရပ္ အျဖစ္ ယေန႔တိုင္ တည္ရွိေနေပသည္။

ကန္ေတာ္ ႀကီးဟုထင္ရွားသည့္ ေသာက္ေရကန္ႀကီးသည္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕ ႏွင့္ ခေနာင္ေက်းရြာအၾကားတြင္ တည္ရွိကာ အလ်ားေပ ၂ဝဝဝ၊ အနံေပ ၇၅ဝ ႏွင့္ အနက္ ၁ဝ ေပရွိသည္။ က်ိဳက္လတ္ကန္ေတာ္ႀကီးကိုု အဂၤလိပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ လူထုလုပ္အား ျဖင့္ တူးေဖာ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုၾကၿပီး တူးေဖာ္သည့္ သကၠရာဇ္ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ားကို မေတြ႕ရွိၾကရေသးေခ်။ အဆိုပါေရကန္ႀကီးကို ၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕လူထုလုပ္အားျဖင့္ ျပန္လည္ ဆယ္ဖို႔ခဲ့ကာ မိုးရာသီတြင္ရြာသြန္းသည့္ မိုးေရ မ်ားကို အဆိုပါကန္ႀကီးတြင္ စုေဆာင္းသိုေလွာင္ ၍ ၿမိဳ႕ေနလူထုအားလုံးက ေသာက္သုံးၾကသည္။ ကန္ေတာ္ႀကီး၏ အေရွ႕၊ အေနာက္ႏွင့္ ေတာင္ ဘက္တြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ား ေရသယ္ယူႏိုင္ရန္ အဂၤေတေရဘုံပိုင္ေခါင္းမ်ားတပ္ဆင္ေပးထားသည္။

သတၱမေရႊက်င္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီးက ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကို ေစာင့္ ေရွာက္သည့္ ၿမိဳ႕အျဖစ္ ဓမၼပါလဟု အမည္ေပး ခဲ့သည့္ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕သည္ ဧရာဝတီတိုင္း အတြင္း ေအးခ်မ္းသာယာစြာ တည္ရွိေနကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ အပန္းေျဖခရီး ထြက္ၾကသူမ်ား ေန႕ခ်င္းျပန္လာေရာက္ေလ့ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေလး တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေပသည္။ အေဝးေရာက္ က်ိဳက္ လတ္ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသား ေန႔တြင္ ဇာတိေျမသို႕ျပန္ကာ အမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားကို ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိၾကသည္မွာ ႏွစ္ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေပသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကြဲကြာခဲ့ၿပီး ဇာတိေျမသို႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ လမ္းမ်ား ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ ကန္ေတာ္ႀကီးေရကို ေသာက္ သုံးေနၾကဆဲျဖစ္သကဲ့သို႕ ရပ္ကြက္အသီးသီးရွိ ဆြမ္းခ်က္႐ုံမ်ားကလည္း ၿမိဳ႕လုံးကြၽတ္ ရဟန္း သံဃာမ်ားကို ဝါတြင္းသုံးလပတ္လုံး ေန႔စဥ္ အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္းလွဴေနဆဲျဖစ္သည္။ ဖ်ာပုံ ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ဖ်ာပုံ၊ က်ိဳက္လတ္၊ ဘိုကေလးႏွင့္ ေဒးဒရဲၿမိဳ႕တို႔တြင္ အလွည့္က် ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ေလးၿမိဳ႕နယ္ စာျပန္ပြဲကို ပရိယတၱိ ႏုဂၢဟအဖြဲ႕ အသင္းႀကီးက ႀကီးမွဴး၍ က်င္းပ ေနဆဲျဖစ္ကာ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕၏ ႐ိုးရာအစဥ္ အလာတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ၿမဲျဖစ္သည့္ ေရငံပိုင္ ဦးရွင္ႀကီး ပူေဇာ္ပြဲမ်ားကိုလည္း အေရွ႕ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ အေနာက္ပိုင္းဟု သုံးပိုင္းခြဲကာ ႏွစ္စဥ္ တပို႕တြဲ လမွစ၍ က်င္းပၿမဲျဖစ္ေပသည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္း အဦးပိုင္းအခ်ိန္ ျဖစ္သည့္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၄ဝ ျပည့္ႏွစ္ သာယာဝတီ မင္းလက္ထက္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ က်ိဳက္ လတ္ၿမိဳ႕၏ သက္တမ္းသည္ ၁၇၈ ႏွစ္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေအးခ်မ္းသာယာ စြာရွိခဲ့သည့္ ဇာတိေျမကို ”ေအးခ်မ္းသာယာ စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းသမီးရတနာမ်ားကိုု ဆက္လက္ေမြးထုတ္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း” ဆုမြန္ ေတာင္းလ်က္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာ လာခဲ့ခ်ိန္တြင္ ညေနေစာင္းခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)