အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္နဲ႕ ျပင္သစ္တုိ႕က ဆီးရီးယားႏုိင္ငံကုိ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းဆင္ႏႊဲမႈကုိ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းနဲ႕ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ယေန႕ (ဧၿပီ ၁၄ ရက္) ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။
“ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးမွာ စစ္အင္အားသုံးတာကုိ ကၽြန္မတုိ႕ အေျပာင္းအလဲမ႐ွိ ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္ပါတယ္၊ ႏုိင္ငံအားလုံးရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ လြတ္လပ္ေရးနဲ႕ ပုိင္နက္နယ္ေျမကုိ ေလးစားဖုိ႕အတြက္ ေထာက္ခံအားေပးပါတယ္” လုိ႕ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရအမ်ဳိးသမီး ဟြာေခ်ာင္ရင္က သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေျပာထားပါတယ္။

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီရဲ႕ အတည္ျပဳခ်က္မယူဘဲ တစ္ဖက္သတ္ စစ္ေရးအရ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈက ဆီးရီးယားအေရး ေျဖ႐ွင္းရာမွာ ႐ႈပ္ေထြးမႈအသစ္ေတြ ထပ္တုိးလာခဲ့ေၾကာင္းလည္း သူမက ဆုိပါတယ္။

“ဆီးရီးယားအေရးကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ ေျဖ႐ွင္းမႈကသာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္တယ္လို႕ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ယုံၾကည္ပါတယ္၊ ယခု တုိက္ခုိက္မႈမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကတဲ့ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအားလုံးကုိ ႏုိင္ငံတကာဥပေဒအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႕နဲ႕ ဆီးရီးယားအေရးကုိ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈျဖင့္သာ ေျဖ႐ွင္းၾကဖုိ႕ တ႐ုတ္အစုိးရက တိုက္တြန္းပါတယ္” လုိ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ငါးႏုိင္ငံမွာ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဆီးရီးယား အက်ပ္အတည္းကုိ ေျဖ႐ွင္းရာမွာ ႏုိင္ငံေရးအရ အေျဖ႐ွာမႈလိုအပ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစုိးရက အစဥ္တစုိက္ ေျပာထားခဲ့ပါတယ္။

သုိ႕ေသာ္ ဆီးရီးယားႏုိင္ငံအတြင္း စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ အပါအဝင္ ဆီးရီးယားနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဗီတုိအာဏာသုံးၿပီး အႀကိမ္ေရ အေတာ္အမ်ားမ်ား ပယ္ခ်ခဲ့ဖူးတယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။

Credit to: Duwun