တိုင္းျပည္စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွ Total ေရနံကုမၸဏီႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္Siemensကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ၿမိဳ႕နယ္ ကံေပါက္တြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး ၅ဝဝ ေကဗြီ မဟာဓာတ္အားလိုင္း သြယ္တန္းတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈအျပင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီးSiemensကုမၸဏီ ရန္ကုန္ ႐ုံးမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ Mr.Peter Bruder ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေမး ။ ။ SIEMENS အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္အခ်ိန္
ေလာက္ကတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းေတြေဆာင္ရြက္ေနသလဲဆိုတာ သိပါရေစ။
ေျဖ။ ။ SIEMENS က လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၁၇ဝ ေလာက္
ကတည္းက ဂ်ာမနီမွာ အေျခစိုက္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ဝ ေလာက္မွာ ႐ုံးေတြရွိပါတယ္။ ထိုင္းမွာရွိတဲ့SIEMENS ႐ုံးရဲ႕ ႐ုံးခြဲအေနနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ ႐ုံးဖြင့္ထားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ခန္႔ကတည္းကပါ။ ဒီၾကားထဲမွာေတာ့ နိမ့္လိုက္ျမင့္လိုက္ေတာ့ ရွိတာေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကေနစၿပီးေတာ့SIEMENS အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕လာခဲ့တယ္။ ျမန္မာ ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာကို ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းေတြ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔၊ ဝန္ထမ္းေတြတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ လုပ္လာခဲ့တာပါ။ စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံဆိုင္ရာေတြ၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ဒီလုပ္ငန္းေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ပါ။

ေမး ။ ။ SIEMENS အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စြမ္းအင္
က႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေနရာေတြမွာ လုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနသလဲဆိုတာ သိပါရေစ။
ေျဖ ။ ။ စြမ္းအင္က႑နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္
စြမ္းအင္ကေတာ့ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ စြမ္းအင္က အဓိက လိုအပ္ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔ စြမ္းအင္ကို အဓိက အေလးထားၿပီး လုပ္ျဖစ္ တာပါ။ ျပန္ၾကည့္ၾကရင္ ျမန္မာျပည္က ၂ဝ၁၄- ၂ဝ၁၅ ေလာက္ ကတည္းက ကၻာကို ဖြင့္ေပးလိုက္တယ္။ အဲ့ဒီကတည္းကစၿပီး တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ဆိုရင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က အဓိကလိုအပ္တယ္။ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္SIEMENS က ႏွစ္ေပါင္း ၁၇ဝ ကတည္းက လွ်ပ္စစ္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ စၿပီးလုပ္ခဲ့တာဆို ေတာ့ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔လႊတ္ေရး၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရး အကုန္လုံးလုပ္ႏိုင္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရးမွာ သုံးစြဲတဲ့ ပစၥည္းေတြကို Local မွာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကေန တစ္ဆင့္Supply လုပ္ၿပီး ေရာင္းခ်ေပးတာ ေတာက္ေလွ်ာက္ လုပ္လာ တာၾကာပါၿပီ။ ဒီမွာအဆင္ေျပပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္က အေတာ့ ကို ႀကီးမားလာတဲ့အတြက္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ကစၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးကိုပါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားစိုက္ ၿပီး လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ နားလည္လာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လႊတ္ေရးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထားဝယ္မွာ ရွိတဲ့ ကံေပါက္စီမံကိန္းကို လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီစီမံကိန္းကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ Total ကုမၸဏီနဲ႔ေပါင္းၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လႊတ္ေရးအတြက္ စၿပီး ဒီစီမံကိန္းကို develope ျဖစ္လာ ေအာင္ လုပ္ျဖစ္တာပါ။ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ကစၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္မႈ ေတြ ျပဳလုပ္ၿပီး တိုးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ။

ေမး ။ ။ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထားဝယ္ ကံေပါက္ေဒသမွာ
လွ်ပ္စစ္က႑နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Total ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျဖစ္ခဲ့ပုံကို သိပါရေစ။
ေျဖ ။ ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔
အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ ရရွိမႈက ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတယ္ဆိုေတာ့ လွ်ပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္က အလြန္ႀကီးမားတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳး လာရင္၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာရင္ လွ်ပ္စစ္က ပိုလိုလာမယ္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ် လွ်ပ္စစ္က ပိုၿပီး လိုအပ္ေနမွာပါ။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔ဆိုရင္ ေလာင္စာလိုတယ္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လို႔ရတဲ့ ေလာင္စာမ်ဳိးစုံရွိတဲ့အထဲမွာ ေရအား လွ်ပ္စစ္က်ေတာ့လည္း အခ်ိန္အမ်ားႀကီးၾကာတယ္။ လွ်ပ္စစ္က ခုလိုေနၿပီဆိုေတာ့လည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ၿပီးေအာင္ မေစာင့္ ႏိုင္ဘူး။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စဥ္းစားျပန္ေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕က သိတဲ့အတိုင္း တ႐ုတ္နဲ႔ထိုင္းကိုပဲ ေရာင္းထားတာ။ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ကလည္း မရွိဘူး။ ဒီေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လုပ္ဖို႔ ဆိုရင္ ေက်ာက္မီးေသြးက်ေတာ့လည္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းတဲ့အတြက္ ဘယ္သူမွ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး။ မႀကိဳက္ၾကဘူး ဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ပဲ လုပ္ရေတာ့မယ္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကလည္း မရွိဘူးဆိုေတာ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ တင္သြင္းဖို႔ဆိုရင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ နားလည္ တဲ့သူ ၾကည့္လိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာTotal က လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဝင္ေရာက္ၿပီး လုပ္ေနတာ ဆိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရွိရင္Total က တစ္ကၻာလုံးမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ကုမၸဏီႀကီးပါ။ အဲ့ဒီ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အားလုံး သိတယ္။Total က သဘာဝဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အားလုံး သိတယ္။ ဒီႏွစ္ခုေပါင္းၿပီး လုပ္တာဆိုရင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ဖို႔ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖြဲ႕ ေပါင္းၿပီး သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ကို တင္သြင္းမယ္။ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကို အလြယ္ကူဆုံးက အရည္အျဖစ္ေျပာင္းၿပီးေတာ့ LNG အေနနဲ႔ တင္သြင္းၿပီးေတာ့မွ ဓာတ္ေငြ႕အျဖစ္ေျပာင္းၿပီးေတာ့မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္တာ အေကာင္းဆုံးပဲဆိုၿပီး ဒီလိုမ်ဳိး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာပါ။

ေမး ။ ။ ထားဝယ္ကံေပါက္မွာ စမယ့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းရဲ႕
လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေျခအေနကိုလည္း သိခ်င္ ပါတယ္။
ေျဖ ။ ။ ဒီပေရာဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္ ပထမဦး
ဆုံးအေနနဲ႔ ဒီပေရာဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အၾကမ္း အဆိုျပဳခ်က္ကို လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကို တင္ေပး လိုက္တယ္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကို ၾကည့္ၿပီး စိတ္ဝင္စားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း ေငြစိုက္ ထုတ္ရင္းႏွီးၿပီး ျဖစ္ႏိုင္စြမ္းကို ေလ့လာတယ္။ ဥပမာဆိုရင္LNG ကို ဘယ္လိုလုပ္မယ္။ လွ်ပ္စစ္ထြက္လာရင္ ရန္ကုန္ထိ ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္။ ဘယ္ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေတြ တည္ေဆာက္မယ္ စသျဖင့္ ျဖစ္ေျမာက္ ႏိုင္စြမ္းေတြကို ေလ့လာတယ္။ ေလ့လာၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနကို ျပန္တင္ေပးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဝန္ႀကီးဌာနက ေကာင္းတယ္၊ အားလုံးအတြက္ အက်ဳိး ရွိတဲ့ ပေရာဂ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး သူတို႔လက္ခံတဲ့အတြက္ အားလုံး သိတဲ့အတိုင္း Project ေလးခုကို(NTP) ထိုးဖို႔ ျဖစ္လာတယ္၊NTP က ဒီပေရာဂ်က္အတြက္ေတာ့ ဒါဟာအေရးႀကီးတဲ့ မွတ္တိုင္တစ္ခုေပါ့၊ ဒီ NTP ရမွ ဒီပေရာဂ်က္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ဆက္သြားဖို႔အတြက္ ဆက္လုပ္ဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီကို ဝန္ႀကီးဌာန ကေန ဒါဆက္လုပ္ပါလို႔ အသိေပးတဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေတြထပ္လုပ္ၿပီး ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းေတြကို အေသးစိတ္ေလ့လာ တဲ့ အလုပ္ေတြရွိမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းအႀကီးေတြ လုပ္ၿပီဆိုရင္ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြအားလုံးရဲ႕ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ေတြလိုမယ္။ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတြလိုမယ္။ ေနာက္ထပ္ ထပ္ၿပီး အေရးႀကီးတာက ေငြေရးေၾကးေရး၊ ေနာက္ကေန ေငြေခ်းေပးမယ့္ ဘဏ္ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြဆီကေန ပေရာဂ်က္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေငြေၾကးေတြရေအာင္ လုပ္ေဆာင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ ဆက္လုပ္ေဆာင္ရဦးမယ္။ (PPA) ဆိုတဲ့ ဓာတ္အားဝယ္ယူေရး သေဘာတူညီခ်က္ ဓာတ္အားထုတ္ တဲ့ ပေရာဂ်က္၊ အခုက လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ဝယ္မယ္ေပါ့၊ ဘယ္လိုေစ်းနဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လိုဝယ္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိးကို အေသးစိတ္ ညိႇႏႈိင္းၿပီးေတာ့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မယ္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ညိႇႏႈိင္းမႈေတြ လုပ္ရမယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အားလုံးၿပီးေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ပေရာဂ်က္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ အဲဒါပါဘဲ။

ေမး ။ ။ ထားဝယ္မွာရွိတဲ့ ကံေပါက္စီမံကိန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ
အတြက္ ဘယ္လို အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိလာမလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ ။ ။ ကံေပါက္ပေရာဂ်က္မွာ တိုင္းျပည္နဲ႔ ကုမၸဏီအတြက္
ဘာေတြအက်ဳိးအျမတ္ေတြ ျဖစ္လာမလဲ ဆိုေတာ့ ဒီပေရာဂ်က္က ထုတ္မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားက ၁၂၃ဝ မဂၢါဝပ္။ ဓာတ္အား ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားတယ္ဆိုတာ ႏႈိင္းယွဥ္ျပရရင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံးၿပီးေတာ့ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံ ဆိုတာ ျမန္မာျပည္မွာအႀကီးဆုံး တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ျမင္းၿခံမွာ စင္ကာပူက လာလုပ္တဲ့စက္႐ုံထက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ငါးဆမက ႀကီးတယ္။ အဲ့ဒီေလာက္ႀကီးမားတဲ့အတြက္ ဓာတ္အားေတြ အမ်ားႀကီးရမယ္။ အဲ့ဒါကတစ္ခု။ အဲ့ဒီေလာက္အႀကီးႀကီး လုပ္တဲ့ အတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ နည္း ပညာသုံးၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကို SIEMENS က တည္ေဆာက္မွာပါ။ အဲ့ဒီလိုလုပ္တဲ့အတြက္ တစ္ယူနစ္ ထုတ္လုပ္ တဲ့ ကုန္က်စရိတ္ကို ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အမ်ားႀကီး သက္သာသြား မယ္။ ဒါတိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိတာေပါ့။ ဓာတ္အားခ ယွဥ္ၾကည့္ရင္ အမ်ားႀကီးသက္သာတယ္။ ဓာတ္အားေတြလည္း အမ်ားႀကီးရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကံေပါက္ကေနၿပီး ေတာ့ ေရး-ေမာ္လၿမိဳင္ကို ျဖတ္ၿပီး ရန္ကုန္ထိ ဓာတ္အား ပို႔လႊတ္ေရး လုပ္မယ္ဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာက အခုထိကို 230 KV ဓာတ္အားလိုင္းက အျမင့္ဆုံးရွိတာ။ ဒီတိုင္းေဒသႀကီး တစ္ေလွ်ာက္လုံးမွာဆိုရင္ 230 KV မေျပာနဲ႔ ဘာမွကိုမရွိဘူး။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းက ေမာ္လၿမိဳင္ေအာက္ပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္ လုံး ကံေပါက္၊ ထားဝယ္ကေန ေကာ့ေသာင္း ထိေအာင္ကို မရွိ တာ။ ဘာမွမရွိတဲ့ေနရာမွာ ကံေပါက္ကေနၿပီးေတာ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ မလုပ္ဖူးေသးတဲ့ 500 KV မဟာဓာတ္အားလိုင္းႀကီးကို လာေဆာက္မယ္။
ဘယ္ေလာက္ရွည္မလဲဆိုရင္ အၾကမ္းဖ်င္း အားျဖင့္ ၄၅ဝ ကီလိုမီတာရွိမယ္။ ကံေပါက္ကေန ပဲခူး-ဘုရားႀကီးနားအထိ ၄၅ဝ ကီလိုမီတာေလာက္ထိရွိမယ္။ အသစ္ေဆာက္မယ္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာေတာင္ တစ္ခါမွမရွိခဲ့ဖူးေသးတဲ့ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ႀကီး ဒီေဒသမွာ ေရာက္လာမယ္။ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႀကီး ေရာက္လာတဲ့အတြက္ အဲ့ဒီေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔ မဟာဓာတ္အားလိုင္းေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ဓာတ္အား စနစ္ ခ်ိတ္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိမႈ အတူတူျဖစ္သြားမယ္။ ရန္ကုန္မွာ တစ္ယူနစ္ ၃၅ $က်ပ္ဆို အားလုံးလည္း ၃၅ $က်ပ္ပဲ။ အခုဆို မဟာဓာတ္အားလိုင္း မရွိတဲ့ ေနရာမွာ ကိုယ္ပိုင္ မီးစက္ေတြနဲ႔ဆို ဥပမာ ၿမိတ္ဆို တစ္ယူနစ္ ၃၅ဝ$ က်ပ္ေပးရတယ္။ မီတာတစ္ယူနစ္က ဆယ္ဆေလာက္ ေစ်းႀကီးေနတယ္။ ပထမဆုံး လွ်ပ္စစ္မီးရဖို႔ လုပ္ေပးႏိုင္တယ္။
မီးရတယ္ဆိုတာနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံး တကယ့္ကို သက္သက္ သာသာနဲ႔ ရသြားမယ္။ ဒီပေရာဂ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရႏိုင္တဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြပါ။ မဟာဓာတ္အားလိုင္း ျဖတ္သြားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြမွာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြရွိတယ္။ ကံေပါက္တို႔ ထားဝယ္မွာဆို တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္မီးစက္ေတြနဲ႔ ေပးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားလိုင္းေတြက ရွိၿပီးသား မဟာဓာတ္အားလိုင္းနဲ႔ ခ်ိတ္မိသြားဖို႔ပဲလိုတယ္။ ကံေပါက္မွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြ၊ ထားဝယ္မွာရွိတဲ့ ေဒသခံေတြ အေနနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသုံးစြဲရာမွာ ေစ်းႏႈန္းက အစတည္ၿငိမ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဘ႑ာေရးအေျခအေနအရ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းေဆာက္ဖို႔က အလြန္ခက္ခဲတယ္၊ ေက်းလက္မီးလင္း ေရးလုပ္ေနတဲ့ ကုမၸဏီေတြလည္း အမ်ားႀကီး ကိုယ့္အစီအစဥ္ နဲ႔ကိုယ္ လုပ္ေနတာမ်ားတယ္။ အဲ့ဒီတစ္ေလွ်ာက္မွာလည္း ကိုယ့္ အစီအစဥ္နဲ႔ကိုယ္ လုပ္ေနတာေတြ ရွိေနၿပီသား။ မဟာဓာတ္အား လိုင္းရွိသြားတယ္ဆိုရင္ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ခြဲ႐ုံႀကီး ရွိမယ္၊ အဲ့ဒီကေန ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အဲ့ဒါတာ ေတြအကုန္လုံးက သႉရွိတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြက ခြဲ႐ုံေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ေပးလိုက္ရင္ လွ်ပ္စစ္ရလာမယ္။ ထပ္ခ်ဲ႕ဖို႔က်ေတာ့ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ္ထူကိုယ္ထပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းကုမၸဏီေတြကပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ဖို႔ရာက မခက္ဘူး။
ခက္ေနတာက မဟာဓာတ္အားလိုင္းေရာက္ဖို႔ လြတ္လပ္ ေရးရၿပီးကတည္းက ဒီတစ္ေလွ်ာက္မွာ မဟာဓာတ္အားလိုင္းက မရွိခဲ့ဘူး။ ဒီစီမံကိန္းသာ အေကာင္အထည္ေပၚမယ္ဆို လွ်ပ္စစ္ အတြက္ အဆင္ေျပသြားမယ္။ ေသခ်ာေပါက္က ထားဝယ္ ကံေပါက္အပါအဝင္ ေမာ္လၿမိဳင္မွာလည္း ခြဲ႐ုံအႀကီးႀကီး ေဆာက္မယ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခြဲ႐ုံကေန ကရင္ျပည္နယ္ ျမဝတီထိ ေအာင္ခ်ဲ႕မယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႀကီးတစ္ခုလုံးလည္း လွ်ပ္စစ္ရသြား မယ္။

ေမး ။ ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ဝင္ေရာက္လာဖို႔ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ေတြက ဘာေတြ လို႔ ထင္ျမင္မိပါသလဲ။
ေျဖ ။ ။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ သူေတြအတြက္ ပထမဆုံး
ဒီႏိုင္ငံမွာ စြန္႔စားရတာေတြ ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္က အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စရာ မရွိဘူးေပါ့၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ေနာက္ကေထာက္ပံ့သူေတြ သိသိသာသာ သက္သာေစတယ္။ အဲ့ဒီလိုသက္သာတဲ့အတြက္လည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က အာမခံေပးတယ္ဆိုရင္ စိုးရိမ္စရာမရွိဘဲ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ေပါ့။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို သိရသေလာက္က ျပန္ရတဲ့ ေငြ ေတြကို ျမန္မာေငြနဲ႔ ျပန္ေပးတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး။ ျမန္မာေငြနဲ႔ ျပန္ေပးတယ္ဆိုရင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆိုကတည္း က ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ပဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတာ။ လာမယ့္ႏွစ္ ၂၅၊ ၃ဝ စီမံကိန္းႀကီးလုပ္တဲ့အခါမွာ ျပန္ရတဲ့ ေငြအကုန္လုံးက ျမန္မာေငြနဲ႔ ရတယ္ဆိုရင္ ေနာက္ငါးႏွစ္၊ ၁ဝ ႏွစ္၊ အႏွစ္ ၂ဝ မွာ ဆို ျမန္မာေငြက ဘယ္လိုျဖစ္မလဲမသိဘူး။ တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဆိုရင္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းက ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာင္းေျပာင္း ၾကားထဲက အာမခံေပးထားတဲ့သူရွိတယ္။ အာမခံေၾကးေတာ့ ေပးရတာေပါ့။ အာမခံေပးတဲ့သူရွိရင္ ေစ်းကြက္က စိတ္ခ်ရတယ္။ သႉဟာသူ ေငြေၾကးက ဘာပဲျဖစ္ေနေန ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကေတာ့ ဒီႏႈန္းအတိုင္း ျပန္ရေနမယ္။ အာမခံယူရင္ ယူသေလာက္ ႏွစ္အတိုင္း ဒီႏႈန္းအတိုင္း ျပန္ရေနမယ္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြက်ေတာ့ အဲ့ဒီလိုမ်ဳိး မရဘူး။ အဲ့ဒီအခက္အခဲကလည္း ရွိတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ။ အဲ့ဒါေတြ
က အခုလက္ရွိ လုပ္ေနတာရွိတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီးေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒက အသစ္ထြက္ လာတာ ေကာင္းပါတယ္။ ဥပေဒဆိုတာမ်ားေသာအားျဖင့္ ေယဘုယ်ၿခံဳၿပီး ေျပာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒက ေကာင္း တယ္။ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ နည္းဥပေဒေတြ မရွိေသးဘူး။ နည္းဥပေဒမရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ဘယ္ကိုသြားၿပီး ဘာလုပ္ရမယ္ ေသေသခ်ာခ်ာ မသိဘူး။ သိခ်င္ ၾကတယ္။ ဒါမွ ကိုယ္ဘာျဖစ္ရင္ ဘာလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ သိၿပီး စိတ္ခ်ရမယ္။ ဒီ့ျပင္ဆို တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမွန္း မသိဘူး၊ ဥပေဒထဲမွာသာ ဟိုဟာလုပ္ရတယ္၊ ဒီဟာလုပ္ရတယ္ ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ဘာလုပ္ရမွန္း ေသခ်ာမသိ ေသးဘူး။ အဲ့ဒါက လိုေနေသးတဲ့အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္ သူေတြကို ပိုၿပီးယုံၾကည္လာေစမယ့္ အခ်က္ထဲမွာပါပါတယ္။ ဒါကလည္း အဟန္႔ အတားတစ္ခုေပါ့။ အဓိက ဒီသုံးခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြကို ပိုတိုးတက္လာဖို႔အတြက္ ဒီသုံးခ်က္ကို အဆင္ေျပေအာင္လုပ္ရင္ေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ေတြ ပိုမ်ားမွာပါ။

ေမး ။ ။ ျဖည့္စြက္ေျပာလိုတာရွိရင္လည္း ေျပာေပးပါဦး။
ေျဖ ။ ။ ေနာက္ဆုံးေျပာခ်င္တာက ကြၽန္ေတာ္တို႔က စြမ္းအင္၊
စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ တင္မဟုတ္ဘူး၊Digitaliza-tionမွာ တစ္ကမၻာလုံးမွာ ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ထိပ္တန္း ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ Digitalizationက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ နည္းေနေသးတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာအသုံးျပဳတာ နည္းတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကြၽမ္းက်င္မႈ ေတြကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာ ျပည္မွာ ျပန္ေဝမွ်ခ်င္ပါတယ္၊ ဒီဟာက ဂ်ာမနီတင္မဟုတ္ပါဘူး၊ တစ္ကၻာလုံးမွာ ေျပာင္းလဲလာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲ့ဒီႀကီးမား တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈကို ဘယ္သူကမွ မလိုခ်င္လို႔ မရပါဘူး။ ျမန္မာ ျပည္ကို အေႏွးနဲ႔ အျမန္ ေရာက္လာမွာ ကိုယ္က အေႏွးနဲ႔အျမန္ ေနာက္မက်ဘဲ လုပ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ ပိုၿပီးျမန္မာျပည္က ခုန္ေက်ာ္ၿပီး တိုးတက္သြားမွာပါ။ အစိုးရဌာနပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုမၸဏီေတြကိုပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈစီးပြားဘဝကို ေနရာတိုင္းမွာ လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္လို႔ရပါတယ္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာနဲ႔ ျမန္ဆန္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး လူမႈစီးပြားေတြကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။
ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ။