မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၴီလာခ႐ိုင္ မိတၴီလာၿမိဳ႕၌ မတ္ ၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခန္႔တြင္ မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အား စည္ပင္ သာယာေရးဦးစီးဌာန၏ ပထမဆုံး ”ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ေျမပုံ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း”ကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ မိတၴီလာ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာ တကၠသိုလ္ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ သုေတသနဌာန ဌာနမွဴး ေဒါက္တာ သဲေမာင္ေမာင္ႏွင့္ မိတၴီလာၿမိဳ႕စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚနီလာ ဝင္း၊ မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန အမႈေဆာင္အရာရွိ ဦးသန္႔ဇင္၊ ေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေအး၊ ဦးတင္သန္း၊ ဦးေအာင္ႀကိဳင္တို႔ပါဝင္ေသာ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ပူးေပါင္း ၍ မိတၴီလာၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိ မိတ္အား ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ မိတၴီလာၿမိဳ႕ ေျမပုံထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
”၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္က ပညာေရးဌာနဝန္ႀကီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ၊ အဓိကကေတာ့ စနစ္ က်တဲ့ ေရဆိုးထုတ္စနစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ ကြန္ဒိုလိုင္း ပါဝင္တဲ့ ေျမပုံထုတ္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔၊ ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေပၚမွာရွိတဲ့ လမ္း တံတားေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနကို မွတ္တမ္းတင္ထားရွိႏိုင္ဖို႔နဲ႔ လိုအပ္ သလိုတိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ကို ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာပါ၊ ၿပီးခဲ့တဲ့ သုံးလ အတြင္း အႀကိမ္ ၂ဝ ေက်ာ္ ပ်ံသန္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္”ဟု မိတၴီလာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ေဒၚနီလာဝင္းက ေျပာသည္။
”ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံနဲ႔ မိတၴီလာၿမိဳ႕ေျမပုံထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း ကို ေဆာင္ရြက္တာပါ၊ လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပစၥည္းခြန္၊ အေဆာက္ အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းစစ္ေဆးခ၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေတြ လိုင္စင္ခ စတာတို႔ ေကာက္ခံရာမွာ အခ်က္ အလက္တိတိက်က်ရရွိေစဖို႔နဲ႔ မိတၴီလာ ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေပၚေရေပးေဝေရး လုပ္ငန္းေတြ၊ ေရပိုက္လိုင္းေတြ၊ ေရေလွာင္ကန္ေတြ၊ ေရစက္႐ုံေတြ၊ ေရစင္မ်ားရဲ႕ တည္ေနရာ ကို တိတိက်က်သိရွိႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ ေရေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ထိေရာက္စြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မိတၴီလာ ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန အမႈ ေဆာင္အရာရွိ ဦးသန္႔ဇင္က ေျပာသည္။
မိတၴီလာၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ဦးစီးဌာန၏ မိတၴီလာၿမိဳ႕ နယ္နိမိတ္အား ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ေျမပုံ ထုတ္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိတၴီလာၿမိဳ႕၏ နယ္နိမိတ္အား တိက်စြာသိရွိႏိုင္ၿပီး က်န္အစိုးရဌာနမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္ႏွင့္ စည္ပင္ သာယာေရးဦးစီးဌာနတို႔ ပူးေပါင္း ၍ စည္ပင္သာယာေရးဦးစီးဌာန၏ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ ေျမပုံ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မိတၴီလာၿမိဳ႕၌ ပထမဦးဆုံး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘိုဘို(မလႈိင္)
credit to: myanmaallin