ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၅ ၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ MYANAUTO/BUS & TRUCK Myanmar 2017 ကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၁၇ မွ ၁၉ ရက္ေန႕အထိ ၃ ရက္တုိင္တုိင္ Myanmar Event Park (Mindama)တြင္ က်င္းပ သြားမည္ဟု အဆုိပါပဲြႏွင့္ပတ္သက္ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း လင္းပဲြမွသိရသည္။ ထုိပဲြတြင္ တရုတ္၊ထုိင္ဝမ္၊ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊စင္ကာပူ၊ထုိင္း အစရွိေသာ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၈ ႏုိင္ငံမွ ျပခန္းေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္၏ ကား၊ဘတ္စ္ကား၊ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားသာမက ၎တုိ႕ႏွင့္ပတ္ သက္ေသာယာဥ္အပုိပစၥည္းအသစ္မ်ားကုိ ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါျပပဲြအတြင္း၌ Bus & Truck Myanmar 2017 လည္းပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ အပုိပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး စင္တာ၊ဝပ္ေရွာ့၊Service Centre အသစ္မ်ားမွလည္း လုပ္ငန္းသစ္မ်ားကုိ ျပသမည္ျဖစ္သည္။

စတုရန္းေပ ၄၀၀၀ ေက်ာ္က်ယ္ဝန္းေသာ ထုိျပခန္း၌ ကားႏွင့္ပတ္သက္ေသာအပုိပစၥည္းႏွင့္ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား၊ ကားဘီးတာယာ၊ ဘရိတ္ဆီ၊ေခ်ာဆီ၊စက္ဆီ၊ကားပစၥည္းမ်ား၊အဲကြန္းအစိတ္အပုိင္းမ်ား၊မီးသီးမ်ား၊ကားအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊အင္ဂ်င္မ်ား၊ဂီယာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ျပသေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႕အျပင္ ျပပဲြေန႕အတြင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္စစ္ေဆးျခင္းဆုိင္ရာ ျပိဳင္ပဲြ တစ္ခုျဖစ္ေသာ Top Mechanic Challenge 2017 ကုိလည္း က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Credit: Drive Magazine