ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕ေလးသည္ ရာသီဥတုေအးျမၿပီး ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းမ်ား လွ်ဳိေျမာင္မ်ားေပါမ်ားကာ ခ်ယ္ရီ၊ စိန္ပန္းတို႔ႏွင့္ လွပသည့္ သဘာဝအလွ႐ႈခင္းမ်ားျဖင့္ သာယာလွပေသာၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၏ ႐ိုးသားပ်ဴငွာမႈမ်ားအျပင္ ကေလာၿမိဳ႕ေလး သည္ အမႈိက္မ်ား ကင္းစင္ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္စိမ္း လန္းကာ သာယာလွပျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပဧည့္သည္မ်ား အမ်ားဆုံးလာေရာက္လည္ ပတ္ေလ့ရွိသည့္ ေအးခ်မ္းသာယာလွပသည့္ ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလးအျဖစ္ ထင္းရွားေက်ာ္ၾကား လ်က္ရွိေနသည္။

ကေလာၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ အျမင့္ ၄၃၁၅ ေပတြင္တည္ရွိၿပီး ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ေပါင္း ၅၈၃ယ၃၁၅ မိုင္က်ယ္ဝန္းသည္။ အေရွ႕ ဘက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတာင္ႀကီး၊ အေနာက္ဘက္တြင္ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ဘက္ တြင္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ပင္းတယၿမိဳ႕တို႔ရွိသည္။ ကေလာၿမိဳ႕ ကေလးကို ၁၉ ရာစုမတိုင္မီကပင္ ပေလာင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားမွ ပေလာင္ဘာသာျဖင့္ ”ကေလာက္” ျမန္မာလို ”ဒယ္အိုး” (အလြန္ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းမ်ားဝန္းရံထားေသာရြာ)ဟု အမည္ ေပးၿပီး ေအးခ်မ္းသာယာလွပသည့္ ရြာငယ္ ေလးအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ပေလာင္ လူမ်ဳိးမ်ား စတင္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။
၂ဝ ရာစု အေစာပိုင္းတြင ္ၿဗိတိသွ်လူမ်ဳိးမ်ား သည္ေအးခ်မ္းသာယာလွပေသာ”ကေလာက္”ဟူသည့္ ရြာကေလးကို သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္သြား ၿပီး ထိုရြာကေလး ပိုမိုလွပသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေစရန္အတြက္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ား၊ မီးရထား ဘူတာ႐ုံ၊ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ မ်ား ကြန္ဗင့္ေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကၿပီး ”ကေလာက္”ဟူေသာ ရြာငယ္ေလးကိုလည္း ”ကေလာ”ဟုေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚ ခဲ့ၾကသည္။

ကေလာၿမိဳ႕ေလးသည္ အစိုးရ႐ုံးမ်ားစိုက္ရာ ေဒသျဖစ္ၿပီး ဝန္ေထာက္႐ုံးအျပင္ အပန္းေျဖ ေတာင္စခန္းၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္ရန္အထိ အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိးမ်ားက ရည္ရြယ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ေအးခ်မ္း သာယာလွပေသာ ကေလာၿမိဳ႕ေလးကို ရာသီ ဥတုေအးျမၿပီး ေတာေတာင္သဘာဝ႐ႈခင္းမ်ားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ေကာင္းမြန္ျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ သာယာၾကည္ႏူးစရာေကာင္းလွေသာ ေတာင္စခန္းၿမိဳ႕ေလးအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ရွမ္းေျမလတ္ေဒသ ကေလာကို အဂၤလိပ္တို႔က ျမန္မာျပည္၏စေကာ့တလန္ဟုပင္ တင္စားေခၚေဝၚ ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ကေလာၿမိဳ႕ေလးတြင္ ထင္ရွားလွပေသာ ေနရာမ်ားစြာအနက္ အလြန္ျမင့္မားသည့္ မႈိင္းလုံး ေတာင္သာသနာ႔အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ကေလာ ၿမိဳ႕၏ ႐ႈေမွ်ာ္ခင္းမ်ားအားလုံးကို အေပၚစီးမွ ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္သည့္ တိမ္ေတာင္သဘာဝဂူဘုရားမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားထင္ရွားေနသည့္ ျမင္းမထိေတာင္၊ ရွမ္းအိုးစည္ကဲ့သို႔ သဘာဝအတိုင္းတည္ရွိေနသည့္ အိုးစည္ေတာင္ေရႊဥမင္ဘုရား၊ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝဝ ေက်ာ္ခန္႔က ေရွးေဟာင္းႏွီးဘုရား႐ုပ္ပြားေတာ္၊ ဥေရာပဟန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားခဲ့သည့္ မီးရထားဘူတာ႐ုံ၊ ကေလာၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး၊ ေမာေျမ ဦးပန္းၿခံႏွင့္ ကေလာတစ္ၿမိဳ႕လုံးကို ေသာက္သုံး ေရမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေဝလ်က္ရွိသည့္”ကေလာေရ ေအးကန္”စသည္တို႔ကလည္း ကေလာၿမိဳ႕၏ ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ေပးေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ ယခုအခါ စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္လမ္း ႏွင့္ ေမာေျမဦးပန္းၿခံေရွ႕ မင္းလမ္းဆုံေနရာတို႔တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကေလာၿမိဳ႕ အထိမ္းအမွတ္ နာရီစင္ KALAW TOWER ကိုတည္ ေဆာက္္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္။
ယခင္က မင္းလမ္းဆုံေရွ႕တြင္တည္ေဆာက္ ထားေသာ နာရီစင္အေဟာင္းအား ၂၁.၉. ၂ဝ၁၆ တြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၆.၉.၂ဝ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ နာရီစင္အလွဴရွင္မ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန မွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ကာ ပႏၷက္႐ိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ၂၉.၉.၂ဝ၁၆ တြင္ ရတနာ အုပ္စီမဂၤလာအခမ္းအနားကိုလည္း က်င္းပခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကေလာနာရီစင္(KALAW TOWER)၏ အက်ယ္မွာ ၁၂x၁၂ ေပပတ္လည္ရွိၿပီး ေျမျပင္ မွ အမိုးထိပ္ထိအျမင့္ေပ ၄၅ ေပ၊ ၆လက္မ ရွိသည္။အေဆာက္အအုံမွာ သံကူကြန္ကရစ္အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ နာရီစင္တည္ေဆာက္ရာတြင္ ကုန္က် စရိတ္မွာေငြ$က်ပ္သိန္း ၄ဝဝ ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပႏိုင္ငံမွ မွာယူထားေသာနာရီေလးလုံး၏တန္ဖိုးမွာ ေငြ$က်ပ္ သိန္း ၁၂ဝ ကုန္က်ၿပီး နာရီစင္တစ္ခုလုံး၏ တန္ဖိုးမွာ ေငြက်ပ္သိန္းေပါင္း ၅၂ဝ ကုန္က်မည္ ျဖစ္သည္။

ကေလာၿမိဳ႕ အထိမ္းအမွတ္ (KALAW TOWER)နာရီစင္ဖြင့္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္က ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕ နယ္ ၏ ကေလာၿမိဳ႕ ေမာေျမဦးပန္းၿခံေရွ႕ စစ္ဦးစီး တကၠသိုလ္လမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးလမ္း လယ္ကြၽန္းေနရာတြင္ ဥေရာပဟန္ျဖင့္ ခံ့ညား လွပစြာတည္ေဆာက္ထားေသာ ကေလာနာရီစင္ ကို ခမ္းနားစြာဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုနာရီစင္မွာ လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကေလာၿမိဳ႕၏အထင္ကရေနရာမ်ားစြာအနက္ ဥေရာပဟန္ျဖင့္ ထင္ရွားလွပေနၿပီး သာယာလွပေသာ ကေလာၿမိဳ႕ ေလး၏ဂုဏ္ကို ထပ္ေဆာင္းျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ဦး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါ သည္။

Credit: ဆည္းဆာ (myanmaallin)