သီတင္းက်ြတ္အခါသမယအတြက္ အံၾသသင့္စရာေကာင္းေသာ Promotion အထူး Package မ်ားျဖင့္ကားသစ္စီးႏိုင္မည့္ ေရြွေရာင္အခြင့္အေရး

(1)သီတင္းက်ြတ္ Discount ကိုလည္းကားအမ်ိဳးအစားအလိုက္ USD $ 1000 မွ USD $ 2000 အထိ ေပးထားပါသည္။
(2)အရစ္က်ဝယ္ယူလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ 5 ႏွစ္အထိ လြယ္ကူျမန္ဆန္ေသာပံုစံျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(3)ဝယ္ယူထားေသာကားမ်ားကိုလည္း 5 ရက္အတြင္းအၿပီးအစီးကားအပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(4)ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အလံုးစံုအာမခံကို 2 ႏွစ္အထိအခမဲ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
(5)လစဥ္ ၃သိန္း၉ေသာင္းေပးသြင္းၿပီး ကားသစ္တစ္စိးပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မည့္

KIA ၏ သီတင္းက်ြတ္အထူး Promotion အစီအစဥ္ကို 15 ရက္အတြင္းအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ေအာက္ပါဖံုးနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ျပီး အေသးစိတ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

Hot line – ‎09731 80000, ‎099 77 00 8888,‎099699 33636,‎09977895936
For Corporate Sales – ‎09969933618,‎09977895937