ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးက်င္းပမည့္ MYANMAR CAR OF THE YEAR(MCOTY) ကို Drive Magazine Myanmar မွ ၾကီးမွဳး၍ Authorized Automobile Distributors Association – AADA ၏ပ့ံပိုးမွဳျဖင့္ Top five cars list,Top three cars list မ်ားကုိ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္ျပီး စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ Novotel Hotel တြင္ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရြးခ်ယ္ ဆုခ်ီးျမွင့္မွဳမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

MCOTY ကုိကမာၻတစ္ဝန္းတြင္က်င္းပေနေသာ အျခားေသာတစ္ႏွစ္ တာကား(ယူရုိတစ္ႏွစ္တာကားဆု၊အာရွတစ္ႏွစ္တာကားဆု) ဆုျပိဳင္ပဲြမ်ားႏွင့္တန္းမီႏုိင္ရန္ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။  သုိ႕ေသာ္ ကားမ်ားကုိေရြးခ်ယ္ရာ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတင္ပုိ႕ေရာင္းခ်ေနေသာ ကားမ်ားကုိသာ ထည့္ သြင္းေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံတကာကားဆု စာ ရင္းမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမွဳမ်ားရွိမည္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါပဲြတြင္ အကဲျဖတ္ဒုိင္မ်ားအျဖစ္ ျပည္ပမွေမာ္တာဂ်ာနယ္လစ္ မ်ား၊ႏုိင္ငံအတြင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးက်ြမ္းက်င္ေသာ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား အကဲျဖတ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

MCOTY ပဲြတြင္ ဆုအမ်ိဳးအစား (၁၀) မ်ိဳးခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႕မွာ
1-Small Car Of The Year,
2-Medium Car Of The Year,
3- Prestige Car Of The Year,
4- MPV Car Of The Year,
5- Compact SUV Car Of The Year,
6-SUV Car Of The Year,
7- Prestige SUV Car Of The Year,
8- Pick Up Car Of The Year,
9-People’s Choice Car Of The Year
10-Myanmar Car Of The Year တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

အဆုိပါဆုမ်ားထဲမွ People’s Choice Car Of The Year ကုိလည္း ထည့္သြင္းထားျပီး လူထုအေနျဖင့္ ျမန္မာ၏အေကာင္းဆုံးတစ္ႏွစ္တာ ကားတစ္စင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႕ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ Drive Myanmar Website ႏွင့္ Facebook တုိ႔မွတစ္ဆင့္ အလြယ္တကူ vote ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးထားခဲ့ပါတယ္။

က်န္ဆုမ်ားကုိမူ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပမွ ေမာ္တာဂ်ာနယ္လစ္မ်ားမွ မဲေပးျပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ဒုိင္မ်ားမွ ကားတစ္စီး ၏လွပမွဳ၊ အတြင္းခန္း၊ စြမ္းအင္ထြက္ရွိမွဳ၊ ထိန္းခ်ဴပ္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္စြမ္း၊ လုျံခဳံေရးစနစ္စသည့္ အခ်က္အလက္ေပါင္း ၁၀ ခ်က္ကုိအေျခခံျပီး Test Drive စစ္ေဆးမႈမ်ားျဖင့္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

ဆုရရွိခဲ့ေသာ ကားမ်ားကေတာ့

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, Small Car category Winner is “Mazda 2”
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး အေသးစားကား ဆုကေတာ့ Mazda 2 ပဲ ျဖစ္ပါတယ္

 

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, Medium Car category Winner is “KIA Optima”
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကားလတ္ဆု အႏိုင္ရရွိသူကေတာ့ ” KIA Optima” ပဲျဖစ္ပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, Prestige Car category Winner is “Volvo S90 Inscription”
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အေကာင္းဆံုး Prestige ကားဆုကိုေတာ့ “Volvo S90 Inscription” ကရရွိသြားပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, MPV Car category Winner is “Mercedes Benz V Class”
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕အေကာင္းဆံုး MPV ကားဆုကိုေတာ့ “Mercedes Benz V Class” က ဆြတ္ခူးရရွိသြားပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, Compact SUV Car category Winner is “KIA Sportage”.
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး Compact SUV ကားဆုကိုေတာ့ “KIA Sportage” က ရရွိသြားပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, SUV Car category Winner is “Ford Everest”
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး SUV ကားဆုကို ဆြတ္ခူးသြားတာကေတာ့ “Ford Everest” ပဲျဖစ္ပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, Prestige SUV Car category Winner is “Volvo XC90 Inscription”.
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး Prestige SUV ကားဆုကေတာ့ “Volvo XC90 Inscription” ပဲျဖစ္ပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, Pick-Up Car category Winner is “Ford Ranger Double Cab Wildtrack”.
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကားဆု Pick-Up ကားဆုကိုေတာ့ “Ford Ranger Double Cab Wildtrack” က ရရွိသြားပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, Jury’s Choice Winner is “Volvo XC90 Inscription”.
၂၀၁၇ ခုႏွစ္ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ဒိုင္ေတြရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈကိုေတာ့ “Volvo XC90 Inscription” ကရရွိသြားပါတယ္

The 2017, Myanmar Car of the Year Award, People’s Choice Winner is “Toyota Hilux Revo”.
၂၀၁၇ ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး လူထုရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ အႏိုင္ရရွိသူကေတာ့ “Toyota Hilux Revo” ပဲ ျဖစ္ပါတယ္

Source: Drive Magazine