“ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆုံးေသာ Mobile ဖုန္းျဖင္႔ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ျခင္း (Applepay ၊ Samsungpay၊ Android Pay ) မ်ားအား CB Bank မွ စတင္လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါျပီ …”

ယေန႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သာေကတၿမိဳ႕နယ္ရွိ အစည္ကားဆံုးေဈးဝယ္ Center တစ္ခုျဖစ္ေသာ Capital Hyper Market တြင္ CB Bank ၏ “Touch CB” (Contactless Payment) ဝန္ေဆာင္မႈ စတင္မိတ္ဆက္ျခင္းအခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းအခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ Visa ၊ Mastercard ၊ Capital Hyper Market ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ CB Bank ၏ Managing Director ဦးသိန္းေဇာ္ထြန္း (Don) မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ Mastercard Country Manager Mr. Donald Ong ၊ Visa Country Manager Mr. Arturo Planell ႏွင့္ Capital Hyper Market (CEO) Mr. Cristophe Echivard တို႔မွ ယခုလုိ CB Bank မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံး “Touch CB” (Contactless Payment) ဝန္ေဆာင္မႈကုိ Customerမ်ားမွ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုိမုိလ်င္ျမန္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ CB Bank မွ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းအတြက္ မ်ားစြာဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း အသီးသီးေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ “Touch CB” (Contactless Payment) ကို iPhone ၊ Samsung ဖုန္းတို႔ႏွင့္ ေပးေခ်သည့္နည္းပညာျဖစ္ေသာ Applepay ၊ Samsaungpay ၊ Android pay၊ တို႔ျဖင့္ေပးေခ်နိုင္မႈကို CB Bank ၊ Mastercard ႏွင္႔ Visa တုိ႔၏ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မီဒီယာမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္ေတြ႔ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကုိ Capital Hyper Market တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္လည္း “Touch CB” Contactless ေငြေပးေခ်ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားမွ Mastercard/Visa Contactless Card မ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ Capital Hyper Market ရွိ ေငြရွင္းေကာင္တာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႔ ေဈးဝယ္ယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါသည္။ CB Bank ၏ “Touch CB” (Contactless Payment) ၀န္ေဆာင္မႈကုိ “Touch CB” (Contactless Payment) စက္တပ္ဆင္ထားေသာ ဆုိင္မ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Source: CB Bank