ပုိမုိအဆင့္ျမင့္ေသာ ပါဝင္မွဳအသစ္မ်ားျဖင့္ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ Galaxy Note 8 အား Samsung Electronics Co.,Ltd မွ ျပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႕က ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စတင္မိတ္ဆက္သြား ခဲ့သည္။ အဆုိပါ Galaxy Note 8 တြင္ သုံးစြဲသူမ်ားမွ လက္တစ္ဖက္ထဲျဖင့္ ျမဲျမံစြာကုိင္တြယ္ႏုိင္သည့္ ပုိ မုိၾကီးမားေသာ အဆုံးအစမဲ့ မ်က္ႏွာျပင္၊ သုံးစြဲ သူမ်ားၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပုံစံအတုိင္းအသုံးျပဳႏုိင္မည့္ S Pen ႏွင့္ အလွ ပဆုံးေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကုိ ရုိက္ယူႏုိင္မည့္ Samsung ၏အေကာင္းဆုံး စမတ္ဖုန္းကင္မရာပါဝင္သည္။

Galaxy Note 8 ၏ 6.3 လက္မအရြယ္အစားရွိ Quad HD + Super AMOLED Infinity မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အထက္ေအာက္ေရႊ႕ရန္ မလုိအပ္ဘဲ ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႕စြာၾကည့္ရွဳႏုိင္သည္။ Galaxy Note 8 သည္ ဗီဒီယုိၾကည့္ျခင္း၊စာဖတ္ျခင္း၊ပုံဆဲြျခင္းမ်ားကုိ တစ္ျပိဳင္နက္တည္း စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္းလည္းသိရ သည္။ Galaxy Note 8 တြင္ပါေသာ အဆင့္ျမွင့္ထားသည့္ S Pen သည္ ဖုန္းအတြင္းေရးသားရန္၊ပုံဆဲြရန္၊ အသုံးျပဳရန္ႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားစြာအား သုံးစဲြ သူမ်ားအတြက္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ မည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႕အျပင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏုိင္ငံျခားဘာသာစကားျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ သုိ႕ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရွဳသည္ျဖစ္ေစ S Pen Translate လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင့္ ဘာသာျပန္လုိသည့္စာတစ္လုံး (သုိ႕) စာေၾကာင္းတစ္ေၾကာင္းကုိ ဘာသာစကား ၇၁ မ်ိဳးအထိ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Galaxy Note 8 သည္ျမင္ကြင္းက်ယ္ပုံ (wide angle)ႏွင့္ အေဝး မွေန၍အနီးကပ္ပုံမ်ားရုိက္ကူးျခင္း (telephoto lenes) ႏွစ္မ်ိဳးလုံးတြင္ Optical Image Stabilization (OIS) ႏွင့္အတူ 12 MP အေနာက္ကင္မ ရာ ၂ လုံးပါဝင္ေသာ ပထမဆုံးစမတ္ဖုန္းလည္းျဖစ္သည္။ Note 8 ၏ Live focus လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဓါတ္ပုံ ရုိက္ကူးျပီးေသာအခါ ျပန္လည္ၾကည့္ ရွဳသည့္ Preview mode တြင္ bokeh effect အားခ်ိန္ညွိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ျဖစ္ျပီး ေနာက္ခံအေရာင္ကုိလည္း ထိန္းညွိႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕အျပင္ Note 8 ဖုန္းႏွင့္ S Pen မွာေရစုိခံႏုိင္သည့္အျပင္ ဖုန္ဒဏ္ကုိပါ ကာကြယ္ႏုိင္ပါသည္။ၾကိဳးမဲ့အားသြင္းမွဳစနစ္၊ မ်က္ႏွာအား မွတ္ သားႏုိင္သည့္ လုံျခဳံေရးစနစ္ iris scan၊ စြမ္းအားျမင့္ 6GB RAM၊10nm processor ႏွင့္ 256 GB အထိတုိးျမွင့္ႏုိင္ေသာ Memory စနစ္ ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ တစ္ျပိဳင္နက္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ နည္းပညာမ်ား ပါဝင္သည္။

Note 8 ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္မွ ၂၇ ရက္အတြင္း(ပစၥည္းလက္ က်န္ရွိသည္အထိ) ၾကိဳတင္မွာယူႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကိဳတင္မွာယူထား သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႕မွာယူထားေသာဖုန္းမ်ားအား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ City Mall ၊ မႏၱေလးျမိဳ႕ Skywall ႏွင့္ အျခားျမိဳ႕ၾကီးမ်ားရွိ သတ္မွတ္ ထားေသာ အေရာင္းဆုိင္မ်ားတြင္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ႏွင့္ ေအာက္ တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏုိင္ပါသည္။

Note 8 အားေအာက္တုိဘာလ ၆ ရက္ေန႔မွစတင္၍ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံ လုံးတြင္ စတင္ဝယ္ယူရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး အနက္ေရာင္ (Midnight Black) ၊ ေရႊေရာင္ (Maple Goal) ၊မီးခုိးေရာင္ (Orchid Gray)စသည့္အေရာင္ မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁ ,၂၇၀, ၀၀၀ က်သင့္မည္ျဖစ္သည္။ Galaxy Note 8 ကုိ ဝယ္ယူသုံးစဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ အထူးအာမခံအခြင့္အေရးမ်ား ရရွိႏုိင္ေသာ Samsung Premium Care/No worry Crack ဝန္ေဆာင္မွဳအားရရွိမည္ဟု သိရသည္။

Credit To: Drive