တျခားစက္ပစၥည္းမ်ား၊ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား ကဲ့သို႕ကားတစ္စီး၀ယ္ၿပီဆုိသည္ႏွင့္ အသစ္က်ပ္ခၽြတ္ မဟုတ္ေတာ့ပဲ အေဟာင္းစာရင္း ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အသုံးမ်ားလာေလေလ ကား၏စြမ္ေဆာင္ရည္လည္း က်လာေလေလ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

သို႕ေသာ္စနစ္တက် ကို္င္တြယ္ထိန္းသိမ္းတတ္ပါက မိုင္ေထာင္ေသာင္းခ်ီေမာင္းႏွင္ၿပီးျဖစ္သည့္ ကား၏ အင္ဂ်င္စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ အသစ္တစ္စီးကဲ့သို႕လတ္ဆတ္ေနႏုိင္ပါသည္။ မိမိကား၏စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အသစ္ကဲ့သုိ႕ျဖစ္ေနေစခ်င္ပါက သတိျပဳလိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္ငါးခ်က္ကို သိရွိရန္အေရးၾကီးပါသည္။

၁။ဆီမ်ား၊၀ိုင္မ်ားစစ္ေဆးပါ

ကားတစ္စီးအဆင္ေျပေျပေမာင္းႏွင္ႏုိင္ရန္အတြက္လုပ္ငန္းပို္င္းေရာ၊ဖြဲ႕စည္းပုံပါကြဲျပားသည့္အရည္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင့္ေတာ္သလုိအသုံးျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။

အင္ဂ်င္၀ုိင္၊ ဘရိတ္ဆီ၊ အင္ဂ်င္ကူးလန္႕အရည္၊ ဂီယာဆီအစရွိသည္တုိ႕ကို ပုံမွန္အားျဖင့္ကားတစ္စီး၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ မုိင္ေပါင္းႏွစ္ေသာင္းေမာင္းၿပီးတုိင္း ယင္းအရည္မ်ားတစ္ၾကိမ္စစ္ရန္ ေထာက္ခံထားပါ လိမ့္မည္။

သို႕ေသာ္ကိုယ္တုိင္ကအေျခအေနေပးရင္ေပးသကဲ့သို႕စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သကဲ့သုိ႕ဆီမ်ား၊ ၀ိုင္မ်ားလဲလွယ္ျခင္း၊ အသစ္ျဖည့္ျခင္းမ်ားလုပ္ေပးေနရင္း ကား၏ကိရိယာအစိတ္အပို္င္းမ်ားအတြက္ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၂။ပစၥည္းေကာင္းသုံးပါ။

အင္ဂ်င္၀ို္င္၊ဘရိတ္ဆီတို႕ျဖည့္လွ်င္မိမိကားအတြက္အကိုက္ညီဆုံးအမ်ိဳးအစားကိုေသခ်ာေရြးခ်ယ္သင့္ပါသည္။

ေစ်းေပါတာကိုလုိက္မရွာဘဲအရည္အေသြးကုိဦးစားေပးသင့္ပါသည္။

သင့္ေတာ္မွန္ကန္သည့္အင္ဂ်င္၀ုိင္မွာအင္ဂ်င္၀ုိင္၏သက္တမ္းကုိထိထိေရာက္ေရာက္ဆြဲဆန္႕ေပးႏုိင္ပါသည္။

တျခားလုိအပ္သည့္ကားအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္လည္းအရည္အေသြးေကာင္းမြန္တာကိုရွာေဖြသင့္ပါသည္။

၃။ကားကိုေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးပါ။

လူမ်ားက်န္းမာေရးအတြက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္သကဲ့သို႕ကားအင္ဂ်င္ကိုလည္းလုပ္ေပးရပါမည္။

မနက္ေစာေစာဘယ္ကိုမွမသြားခင္ကားစက္ကိုအနည္းဆုံးစကၠန္႕ ၃၀ ေလာက္ႏႈိးထားတာမ်ိဳး ကားအတြက္ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္းသေဘာျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႕ဆြဲငင္အားေၾကာင့္ေန႕လည္ႏွင့္ညေနပိုင္းမ်ားတြင္ကား၏ဆီမ်ား၊ ၀ုိင္မ်ားႏွင့္အျခားအစိတ္အပို္င္းအခ်ိဳ႕ ေအာက္ဘက္ကိုက်ေနတတ္ပါသည္။

မနက္ပို္င္းစကိုျပန္ႏႈိးေပးထားသည့္အခါယင္းကဲ့သို႕ေနရာေရႊ႕ေနပုံမ်ားပုံမွန္အေနအထားျပန္ျဖစ္သြားပါသည္။

ပိုက္ထဲတြင္ဆီမ်ားျပန္တက္လာျခင္းမ်ိဳးျဖစ္လာတတ္ပါသည္။

၄။ျပင္ပကိုယ္ထည္ကိုလည္းဂရုစို္က္

အင္ဂ်င္ေကာင္းရန္ျပင္ပကုိယ္ထည္ကိုဂရုစို္က္သင့္ပါသည္။

ကားကုိယ္ထည္တြင္ဖေယာင္းသြင္းထားျခင္းမ်ိဳးကဆားဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္ႏုိင္ေျခကိုဟန္႕တားၿပီး ကားစက္ကိရိယာမ်ားထဲျပင္ပအမိႈက္သရုိက္အမႈန္အမႊားမ်ားမ၀င္ေအာင္လည္းတားဆီးေပးပါသည္။

ထုိ႕ျပင္ကားေအာက္ပို္င္းတြင္ဆားေပါက္ႏုိ္င္သည့္အေျခအေနမ်ားကိုပုံမွန္စနစ္တက်ေဆးေၾကာေပးသင့္ပါသည္။

၅။စမတ္က်က်ေမာင္းႏွင္ပါ

ကားကုိခပ္ျဖည္းျဖည္းစေမာင္းရန္၊ဘရိတ္ကိုတတ္ႏုိင္သမွ်ျဖည္းျဖည္းအုပ္ရန္ေျပာစရာမလုိသည့္ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။

အတတ္ႏုိင္ဆုံးေျပျပစ္သည့္လမ္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားကိုေရွာင္ျခင္းကလည္းအင္ဂ်င္ကိုအထိမနာေစရန္ညွာတာရာေရာက္ပါသည္။

မိမိကားကုိယုယုယယဂရုစိုက္ၿပီး စည္းႏွင့္ကမ္းႏွင့္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ိဳးမွာကား၏သက္တမ္းကို ပိုၿပီးၾကာၾကာရွည္ရွည္အသုံးျပဳေစနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

Credit To: Automobile Directory