ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ပုံႏွိပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးဦးစီးဌာန စာေပဗိမာန္က ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ စာေပဗိမာန္စာမူဆု၊ ဝတၴဳရွည္ တတိယဆုရရွိသည့္ စုိးျမင့္ေမာင္ (သာရေဝါ) ၏ ”မုန္းခက္ ၿပံဳးတစ္သက္” စာအုပ္ကုိ ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ် လ်က္ရွိသည္။
ယင္းစာအုပ္တြင္ ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ အရက္ေသာက္ရင္း၊ ၾကက္တုိက္ရင္း မိမိဘဝကုိ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစခဲ့သူ လူငယ္ တစ္ေယာက္သည္ သဘာဝတရားအရ ေမတၱာေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္လာေသာ အခါ စိတ္ၾကမ္းမ်ား စိတ္ယဥ္ျဖစ္လာၿပီး မိမိဘဝကုိ အက်ဳိးရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ရင္း အခ်ိန္ကုန္ရန္ အသိတရား ရလာပုံကုိ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူက လူငယ္လူရြယ္မ်ား မိမိတုိ႔အရြယ္အလုိက္ လူ႔တန္ဖုိးရွိသူမ်ား ျဖစ္ေစလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေရးသားထားသည္လည္း ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ယင္းအတြက္ စာေရးသူ၏ ဝတၴဳေရးဖဲြ႕ပုံ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ဇာတ္လမ္းဆင္ကာ ေရးသားထားသည္။ ရသစာေပေကာင္း မ်ား၊ ဝတၴဳေကာင္းမ်ား ဖတ္လုိသူမ်ား အတြက္ ဖတ္သင့္ ဖတ္ထုိက္ေသာ ရသစာအုပ္ တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။
ေရာင္းေစ်း ေငြက်ပ္ ၉ဝဝ ျဖင့္ အမွတ္ ၅၂၉-၅၃၁ ကုန္သည္လမ္းရွိ စာေပဗိမာန္စာအုပ္ဆုိင္ ဖုန္း ဝ၁-၂၄၉ဝ ၃၁၊ ဝ၁- ၃၈၁၄၄၈၊ အမွတ္ (တ-၅၅) သေျပကုန္းေစ်း ေနျပည္ေတာ္ရွိ စာေပ ဗိမာန္စာအုပ္ဆုိင္ ဖုန္း ဝ၆၇-၄၁၄၆၈၁၊ ၈၆ လမ္း၊ ၂၁ လမ္းႏွင့္ ၂၂ လမ္းၾကား မၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စာေပဗိမာန္စာအုပ္ဆုိင္ ဖုန္း ဝ၂-၃ဝ၁၈၆ ႏွင့္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕ရွိ စာေပ ဗိမာန္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံတြင္ ဆက္သြယ္ ဝယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ လက္ကားမွာယူလုိပါက အမွတ္ ၅၂၉-၅၃၁ ကုန္သည္လမ္းရွိ စာေပဗိမာန္ အေရာင္းဌာန ဖုန္း ဝ၁-၂၄၉ဝ၃၁၊ ဝ၁-၃၈၁၄၄၈ တို႔သုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

Source: Myanmaalinn