တေလာက အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုမွ က်န္းမာေရးေဟာေျပာပြဲ ဖိတ္သျဖင့္ စာေရးသူ သြားေရာက္ေဟာေျပာေပးပါသည္။
ေဟာေျပာသည့္ ေခါင္းစဥ္မွာ ခါးနာေရာဂါ ဆင္ျခင္စရာ ႏွင့္ ခါးနာေရာဂါေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ ေဆးနည္းတိုမ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔ ေဟာေျပာရာတြင္ စာေရးသူက ယေန႔ ဝန္ထမ္း ေလာကတြင္ ခြင့္ယူမႈအမ်ားဆံုးေရာဂါမွာ ခါးနာေရာဂါျဖစ္ၿပီး ျဖစ္လွ်င္ မၾကာခဏျပန္ေပၚေသာေရာဂါမ်ားသည္ ခါးနာေရာဂါ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဟာေျပာခဲ့ပါသည္။ လူတိုင္း ခါးနာဖူးၾက သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ မိမိကိုယ္မိမိ ခါးနာေရာဂါရွိေနမွန္း မသိၾကပါ။ ထိုသူမ်ား ထိုင္ရာမွ ထသြားလွ်င္ၾကည့္ပါ။ ကုန္းကာ ထသြားၿပီး တျဖည္းျဖည္းမွ ခါးဆန္႔သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ကားေမာင္းသူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခါးနာစြဲေနၾကသည္။ ကားေမာင္းေနစဥ္က အေကာင္း၊ ကားရပ္ၿပီး ဆင္းသြားလွ်င္ ၾကည့္ပါ၊ ခါးေကာင္းေကာင္း မဆန္႔ႏိုင္၊ ၿပီးမွ တျဖည္းျဖည္း ဆန္႔ၿပီး ေလွ်ာက္သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ခါးဘာေၾကာင့္နာ… လူျဖစ္လို႔နာ
နားေထာင္ေနၾကသူမ်ားက ရယ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က သေဘာမေပါက္၊ အေနာက္တိုင္း သုေတသနတစ္ခုကဆိုသည္။ မိုးကိုေက်ာေပး၍ ေျခေလးေခ်ာင္းေထာက္သြားေသာ သတၱဝါ မ်ားသည္ ခါးမနာၾကေပ။ မိုးကိုေခါင္းျပဳ၍ မတ္တတ္သြားေသာ လူတို႔တြင္သာ (ေက်ာ႐ိုးဆစ္ကိုမတ္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို ထမ္းထားရေသာေၾကာင့္) ခါးနာေရာဂါ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။
အာယုေဗဒ ေဆးပညာအေခၚအေဝၚက ‘ကဋိသူလ’ အေနာက္တိုင္းေဆးပညာအေခၚ Low back pain ေခၚ ခါးနာေရာဂါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရသနည္း။
(၁) အထိုင္မ်ားျခင္း၊
(၂) အရပ္မ်ားျခင္း၊
(၃) ထိခိုက္ဒဏ္ရာခါးတြင္ရျခင္း၊
(၄) လြန္ကဲေသာ အားကစားေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ျခင္း၊
(၅) အေလးအပင္ မ,မႈမ်ားျခင္း၊
(၆) ကုန္း၍ အေလးမရာတြင္ အေနအထားမမွန္ျခင္း၊
(၇) အိစက္ေသာေမြ႕ရာ၊ ေပ်ာ့၍ ခြက္ဝင္ေသာ အိပ္ရာတြင္ အိပ္ျခင္း၊
(၈) ေလွကားအဆင္းအတက္မ်ားျခင္း၊
(၉) ဝမ္းခ်ဳပ္၍ အိမ္သာအထိုင္ၾကာျခင္း၊
(၁ဝ) ခါး႐ိုးဆစ္ က်ီးေပါင္းတက္ျခင္း၊
(၁၁) ခါး႐ိုးဆစ္ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ (အဆစ္ေရာင္၊ တီဗီ ေရာဂါ)
(၁၂) ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း။
အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ခါးနာေရာဂါ ျဖစ္ရသည္။ အျခားထူးထူးျခားျခားျဖစ္တတ္သည့္ အေၾကာင္း မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။
ေရွးေခတ္က ေဆးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈေလ့လာ ေသာအခါ (၁) ထန္းတက္သမား၊ (၂) ျမင္းစီးသူမ်ားတို႔တြင္ ခါးနာေရာဂါ စြဲေနေလ့ရွိသည္ဟုဆိုသည္။
ယခုေခတ္တြင္ ေဆးခန္းသို႔ ေရာက္လာေလ့ရွိသည့္ ခါးနာသူမ်ားမွာ ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ (၁) ကြန္ပ်ဴတာေရွ႕တြင္ တစ္ေနကုန္ထိုင္သူမ်ား၊ (၂) ယခုေခတ္ေရာဂါျဖစ္ေသာ တစ္ေနကုန္ ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ထိုင္ၿပီး ဖုန္းပြတ္ေနသူ မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားပါသည္။
ေခတ္ေပၚေရာဂါ ေနာက္တစ္မ်ိဳးမွာ ဆိုင္ကယ္ေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းျဖစ္သည္။ စက္ဘီးမ်ားေပ်ာက္ၿပီး ဆိုင္ကယ္ေခတ္သို႔ ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကယ္အေကာင္းစားမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ဝင္လာေသာ တ႐ုတ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားလည္းရွိသည္။ ဘက္ထရီမေကာင္းေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တတ္သည္။ နံနက္ထလွ်င္ ဆိုင္ကယ္က ႏိႈးမရ၊ ဳငခု ွအေမအ ေခၚ ေျခနင္းႏိႈးရသည့္ ေျခနင္းကန္ကို ကန္ရင္း ခါးမ်က္သြားသူ မ်ားစြာေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕ မွာလည္း ဆိုင္ကယ္ လဲမည္စိုး၍ ေဘးတေစာင္းေထာက္လိုက္ရာမွ ခါးနာသြားသည္။ အမႈမဲ့ အမွတ္မဲ့ေနရာမွ ခါးနာမေပ်ာက္ေတာ့ဘဲ စြဲၿပီးနာေနသူ မ်ားစြာေတြ႕ရသည္။
ေရွးက စက္ဘီးစီးသူႏွင့္ ဆိုက္ကားနင္းသူမ်ားတြင္ ခါးနာသည္ဟု သိပ္မေတြ႕ရေပ။ သူတို႔သည္ ေျခႏွစ္ဖက္ကို အတက္အက်မွန္ကန္စြာျဖင့္ ခႏၶာကုိယ္ဝိတ္ကို ခါးတြင္မထားဘဲ ေျခေထာက္ႏွစ္ဖက္ေပၚအားျပဳၿပီး စီးနင္းၾကျခင္းေၾကာင့္ ခါးမနာျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ားမွာ ဆိုင္ကယ္ဆိုဖာခံု တြင္ ထိုင္ၿပီး ေျခႏွစ္ဖက္မွာ တင္ထား႐ံုသာျဖစ္သည္။ အထိုင္ ၾကာသည့္အခါ ခႏၶာကိုယ္၏ ဝိတ္မ်ား ခါးေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုင္ကယ္စီးသူမ်ား ၾကာလွ်င္ ခါးနာေရာဂါျဖစ္လာရသည္။
ေခတ္ေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် လူဦးေရထူထပ္သည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ား ေပၚလာသည္။ ေျမညီထပ္၊ ပထမထပ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးသမားမဟုတ္သည့္ သာမန္လူတန္းစားမ်ား မေနႏိုင္ၾကေပ။ ခါးနာေရာဂါျဖင့္ ေဆးခန္းသို႔ မၾကာခဏလာရသည့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို ေမးျမန္းၾကည့္သည့္အခါ အထပ္ျမင့္တိုက္ခန္း ေလးလႊာတြင္ ေနသည္ဟုဆိုသည္။ (ေလးလႊာဆိုသည္မွာ ငါးထပ္တြင္ ေနရျခင္းျဖစ္သည္) အထပ္ျမင့္တိုက္အနည္းငယ္တြင္သာ (အထူးသျဖင့္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းမ်ားတြင္သာ) ဓာတ္ေလွကားေခၚ စက္ေလွကားရွိသည္။ သာမန္အထပ္ျမင့္တိုက္မ်ားတြင္ ႐ိုး႐ိုး ေလွကားျဖင့္သာ တက္ၾက၊ ဆင္းၾကရသည္။
ခါး႐ိုးဆစ္ က်ီးေပါင္းတက္ေရာဂါမ်ား ယခုဆယ္စုႏွစ္ အတြင္းမွာ အလြန္ေခတ္စားလာသည္။ ေရွးေခတ္က သစ္သားတြင္ ႀကိမ္ရက္ထားေသာ ကုလားထိုင္ျဖင့္ ထိုင္ၾက ေသာ လူႀကီးမ်ားသည္ ယခုေခတ္တြင္ ဆိုဖာကုလားထိုင္ျဖင့္ ထိုင္ၾကရာမွ ခါးက်ီးေပါင္းတက္လာသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ အမွန္မွာ အိစက္ေသာေနရာတြင္ ထိုင္လွ်င္ ခါး႐ိုးဆစ္ခ်င္း ပို၍ ပိႏိုင္သျဖင့္ အ႐ိုးအဆစ္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ရွိေသာ ဝါရွာႏွင့္တူေသာ အရြတ္တံုး ပိျပား၊ ပံုစံပ်က္ယြင္း၊ အ႐ိုးခ်င္းထိရာမွာ ပြန္းၿပီး အေပြးတက္လာျခင္းကို က်ီးေပါင္းတက္သည္ဟု ေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။
အိပ္ရာတြင္လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ သက္တမ္း ကုန္၍ စပရိန္အားေပ်ာ့ၿပီး ခြက္ဝင္သည့္ စပရိန္ေမြ႕ရာေၾကာင့္ ခါးနာတတ္သည္။ ေရျမႇဳပ္ေမြ႕ရာလည္း ေပ်ာ့လြန္းလွ်င္ ခါးနာေရာဂါျဖစ္ႏိုင္သည္။ ခါးနာေရာဂါ စြဲေနသူတစ္ဦးကုိ ေမြ႕ရာျဖင့္ မအိပ္ဘဲ ပ်ဥ္ျပားေပၚတြင္ သင္ျဖဴးဖ်ာ ခင္းအိပ္ခိုင္းရာ သက္သာသြားသည္ကို ေတြ႕ရဖူးသည္။
ခါးနာျခင္းႏွင့္တြဲၿပီး ဆီးသြားမေကာင္းျဖစ္လွ်င္၊ ဆီးတြင္ အနည္အမႈန္မ်ားပါလွ်င္ ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ေသာ ေရာဂါေၾကာင့္ ခါးနာျခင္းျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားျပၿပီး ေခတ္မီ Ultra-sound ႐ိုက္ၿပီး ေက်ာက္ကပ္တြင္ ေက်ာက္တည္ျခင္း ရွိ မရွိ စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။
ဝမ္းခ်ဳပ္လြန္ေသာသူမ်ားမွာလည္း ခါးနာတတ္သည္။ အိမ္သာတြင္ အထိုင္ၾကာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႐ိုး႐ိုး ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ျခင္းထက္ ဗိုလ္ထိုင္ေခၚ ကမုတ္ႏွင့္ ထိုင္သည့္အိမ္သာက ပိုၿပီး ခါးနာေရာဂါကို သက္သာေစႏိုင္ သည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္တတ္လွ်င္ အသီးအႏွံ မ်ားမ်ားစား၊ ေရမ်ားမ်ား ေသာက္၊ ညအိပ္ရာဝင္ မန္က်ည္းေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ေပးလွ်င္ သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။
ခါးနာ ဆားနင္း၊ ဆြားပြတ္ကုသနည္း
ခါးမွာ ေရစိုအဝတ္ကို (ေရကုန္ေအာင္ညႇစ္ၿပီးမွပတ္) ပတ္ထားၿပီး ဆားနင္းပါ။ သို႔မဟုတ္ ပက္လက္အိပ္ၿပီး ေျခဖဝါး ဆားပြတ္ပါ။ အျခားသူတစ္ေယာက္ကို ပြတ္ခိုင္းရပါမယ္။ ေရဆြတ္ၿပီး ပြတ္ပါ။ ေျခာက္သြားရင္ ေရထပ္ဆြတ္ ၁ဝ ႀကိမ္ခန္႔ ပြတ္ပါ။ ခါးက ေရစိုအဝတ္ ေျခာက္သြားပါလိမ့္မည္။ တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္၊ နံနက္/ည ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေရရွည္ ျပဳလုပ္ပါ။ လက္ေတြ႕ေပ်ာက္ေသာ နည္းျဖစ္ပါသည္။
ခါးနာအတြက္ ေဆးနည္းတိုမ်ား
– သက္ရင္းႀကီးရြက္မ်ားကို ခါးတြင္ကပ္ၿပီး အဝတ္ျဖင့္ စည္းထားပါ။ ႏွစ္နာရီၾကာလွ်င္၊ ယားလာလွ်င္ ေျဖေပးပါ။
– သက္ရင္းႀကီးရြက္ ခုနစ္ရြက္ကို အိပ္ရာေအာက္တြင္ ခင္းအိပ္လွ်င္ ခါးနာသက္သာသည္ဟု ေရွးလူႀကီးမ်ား သံုးၾကသည္။
– ကိုရန္ႀကီး (ခတၱာပင္) အရြက္ကို ေပ်ာ့ေအာင္ မီးကင္ပါ။ မုန္ညင္းဆီ (သို႔) ႏွမ္းဆီသုတ္၍ ခါးတြင္ကပ္ၿပီး အဝတ္ျဖင့္ ပတ္စည္းထားပါ။
– ဗာဒံရြက္ (ဗန္ဒါရြက္) အစိမ္းေရာင္အရြက္ႏုကို ခါးတြင္ သံုးရြက္ခန္႔ကပ္ၿပီး ခါးနာလွ်င္ ပတ္သည့္ခါးပတ္ျဖင့္ ပတ္ထားလွ်င္ ခါးေၾကာညႇပ္၊ ခါးဆစ္နာ၊ သက္သာေစသည္။
– သေဘၤာရြက္ကို ေပ်ာ့ေအာင္ေရေႏြးစိမ္ ခါးတြင္ကပ္ၿပီး ပတ္ထားလွ်င္ သက္သာေစသည္။
– ခ်င္းေျခာက္မႈန္႔ ႏွစ္ဆ+ လင္းေနမႈန္႔ တစ္ဆ+ သစ္ႀကံပိုး ေခါက္မႈန္႔ တစ္ဆ ေရာစပ္၍ေရေႏြးျဖင့္ ေၾကညက္ေအာင္ ေခါက္ေဖ်ာ္ၿပီး ဂြမ္း (သို႔) ပတ္တီးစေပၚတြင္ သုတ္လိမ္း၊ ခါးတြင္ကပ္ၿပီးအိပ္လွ်င္ ခါးနာ၊ က်ီးေပါင္းတက္နာ သက္သာ ေစႏိုင္သည္။
– ေတာေရွာက္ျမစ္၊ ဝံအူျမစ္၊ စာသူငယ္ဦးေႏွာက္၊ ပိေတာက္သားအႏွစ္တို႔ကိုေသြးၿပီး လိမ္းေပး (သို႔) အမႈန္႔ႀကိတ္ၿပီး ေရျဖင့္ ေဖ်ာ္လိမ္းေပးပါက ခါးနာသက္သာ ေစသည္။
– မိႆလင္ဥ (သို႔) အမႈန္႔ကို ၾကပ္ထုပ္လုပ္ၿပီး ေရေႏြးေငြ႕ ခံထိုးေပးလွ်င္ ခါးကိုက္၊ လွည့္ေစာင္းမရေဝဒနာ သက္သာ ေစသည္။
– ဆားခါးထုပ္ကို ေရစိမ္ကန္တြင္ထည့္ေဖ်ာ္ၿပီး စိမ္ေပးလွ်င္ ခါးနာသက္သာေစသည္။
– တမာရြက္၊ သက္ရင္းႀကီးရြက္ (သို႔) အေခါက္မ်ား ျပဳတ္ရည္ ျဖင့္ ေရခ်ိဳးေပးလွ်င္လည္း ခါးနာသက္သာေစသည္။
– ခါးနာလွ်င္ ေဆးခါးႀကီး (သို႔) ရွမ္းေဆးခါးျပဳတ္ရည္ (အၾကမ္းပန္းကန္တစ္လံုးစာ) တစ္ေန႔ ႏွစ္ႀကိမ္ေသာက္လွ်င္ သက္သာသည္။
– ဓာတ္စာအေနျဖင့္ ေခြးေတာက္ရြက္ႏွင့္ ၾကက္႐ိုးဟင္းခ်ိဳ ခ်က္ေသာက္လွ်င္ သက္သာေစသည္။
ခါးနာအတြက္ ေဆးပ႐ုတ္ဆီခ်က္နည္း
– မင္ေသာ္ဆီ ႏွစ္က်ပ္သား၊ မီသိုင္း သံုးက်ပ္သား၊ ပက္ပါမင္ ငါးက်ပ္သား၊ ပ႐ုတ္ ၂၄ က်ပ္သား၊ ထင္း႐ွဴးဆီ ၁ဝ က်ပ္သား၊ မုန္ညင္းဆီ ၄ဝ က်ပ္သား၊ ပ်ားဖေယာင္း ၁၆ က်ပ္သား၊ (မုန္ညင္းဆီ အရင္တည္။ ဆူၿပီးမွ ပ်ားဖေယာင္းထည့္၊ က်န္ေဆးမယ္မ်ား အဆင့္ဆင့္ထည့္သြား။ မီးဖိုေပၚမွ ခ်ၿပီးမွ ေနာက္ဆံုး ပ႐ုတ္ထည့္ပါ။ အေငြ႕လံုေအာင္ ေခတၱအုပ္ထား ပါ။ မေအးခဲမီ ဖန္ပုလင္းငယ္မ်ားတြင္ ခြဲထည့္ပါ။ ေအးခဲလွ်င္ ေဆးပ႐ုတ္ဆီ ျဖစ္ပါသည္။)
မိမိအိမ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ေဆးေဖာ္ၿပီး ေဆးခ်က္၍ သံုးစြဲ ႏိုင္ေသာ လိမ္းေဆးနည္းျဖစ္ပါသည္။

ၾကည္လြင္ျမင့္(မုျဒာ)

Credit To: myanmaralinn