ဗံုုးေတြထဲမွာေကာင္းတဲ့ဗံုုးဆိုုလိုု႔ The Manhattan FISH MARKET ကအသစ္ဖန္တီးတင္ဆက္လိုုက္တဲ့ Seafood Bomb ပဲရွိပါတယ္

အၾကာၾကီးမွအၾကာၾကီးေစာင့္လိုုက္ရတဲ့ The Manhattan FISH MARKET ကဂဏန္းဟင္းလ ်ာတစ္မ ်ိဳးကေတာ့အခုုအခါမွာသူငယ္ခ်င္းတိုု႔ေ႔ရွေမွာက္သိုု႔ မၾကာခင္ေရာက္ရွိလာေတာ့မွာပါ။ အရသာရွိတဲ့ပင္လယ္စာဟင္းလ ် ာသစ္ေတြကိုုသူငယ္ခ်င္းတိုု႔အတြက္ၿပင္ဆင္ဖန္တီးလိုုက္ၿပီဆိုုေတာ့သူငယ္ခ ်င္းတိုု႔ဘာလုုပ္မွာလဲေၿပာ။ မေႏွာင့္ေႏွးပါနဲ႕ေတာ့။

ဒီ Seafood ဟင္းလ ် ာေတြရဲ႕ အရသာကိုုအၿမည္းအေနနဲ႔ေၿပာၿပရမယ္ဆိုုရင္ေတာ့စံုုလင္လွတယ့္ပင္လယ္စာအမယ္မ ်ိဳးစံုုၿဖစ္တဲ့ Mussel ၊ Scallop ၊ Calamari ႏွင့္ Fish တိုု႔ကိုုဟင္းပြဲတစ္ပြဲထဲမွာခံစားရရွိႏိုုင္မွာၿဖစ္ၿပီးပူပူစပ္စပ္အရသာအေၿခခံထားတာမိုု႔ သူငယ္ခ်င္းတိုု႔ေတြသေဘာေခြ႔မေနာေတြ႔မယ္လိုု႔ယံုုၾကည္မိပါတယ္။ အစားအေသာက္တစ္ခုုစားၿပီဆိုုကိုုယ္စားတဲ့ဟင္းလ ်ာေတြမွအႏွစ္ေလးေတြနဲ႕ စိုုစိုုေၿပေၿပၿဖစ္ေနမွသေဘာက ်ၿပီးၿမိန္ေရလ ်က္ေရရွိတာဆိုုတဲ့သူငယ္ခ ်င္းေတြအတြက္လည္းဒီဟင္းလ ်ာေလးကကြက္တိေပါ့ ။ အေသးစိတ္ကိုုေတာ့သူငယ္ခ ်င္းတိုု႔ကုုိယ္တိုုင္ၿမည့္းၿပီးေတာ့သာအကဲခတ္ဆံုုးၿဖတ္လိုုက္ဖုိ႔တိုုက္တြန္းလိုုက္ရပါတယ္။

Mud Crab ၊ Salmon ႏွင့္ Tiger Prawn ဆိုုၿပီး Seafood Bomb ဟင္းလ ် ာအမ ် ိဳးအစားသံုုးမ ် ိဳးလံုုးကိုု The Manhattan FISH MARKET Kannar Outlet မွာေရာ Myanmar Plaza Outlet မွာပါဒီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကေနစတင္ၿပီးအားေပးႏိုင္ပါျပီ