ေမာ္လ္ဒိုက္ – ေဒၚလာ၆၅၀
ဖႏြမ္းပင္ – ေဒၚလာ ၃၄၀
ခ်င္းမိုင္ ( ဘန္ေကက္) – ေဒၚလာ ၂၁၀
ဖူူးခက္ ( ဘန္ေကာက္) – ေဒၚလာ ၂၉၅
ဒါနန္ ( ဗီယက္နမ္ ) – ေဒၚလာ ၃၃၀
မွတ္ခ်က္ – အနည္းဆံုး ၂ဦးသြားရပါမည္။

ခရီးေဆာင္အိတ္ ကီလို ၂၀ အသြားအျပန္ႏွင့္ ေလယာဥ္ေပၚတြင္ အစားအေသာက္ ပါ၀င္ျပီးသားပါ ။

ပရိုမိုးရွင္း ထိုင္ခံုအေရအတြက္မွာ ကန္႔သတ္ထား သည့္ အတြက္ ေန႔ရက္တိုင္း အတြက္ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ ။
***********************************
လက္မွတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္း နံပါတ္မ်ား သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါျပီ။ ၀န္ေဆာင္ေၾကး ထပ္မံ ေပးစရာ မလိုပဲဖုန္းဆက္မွာၾကားရံုျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္အေရာက္ လက္မွတ္မ်ားကို ၀န္ေဆာင္ေၾကးအခမဲ့ျဖင့္ ပို႕ေဆာင္ေပးပါတယ္။
ရန္ကုန္ရံုး – ၀၉-၅၀၄၆၈၀၉ ၊၀၉-၂၅၃၃၇၇၉၇၇