မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာဝတီျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းေပၚတြင္တည္ရွိ သည့္ စေလၿမိဳ႕သည္ ပုဂံၿမိဳ႕မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ၃၄ မိုင္၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ငါးမိုင္ ကြာေဝးၿပီး ပုဂံမွ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင့္သြားလွ်င္ မိနစ္ ၉ဝ ၾကာျမင့္သည္။ စေလ ဦးပုည၊ စေလ ဆီးသီးႏွင့္ စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းတို႔သည္ စေလ ၿမိဳ႕ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ရွားသည့္အမွတ္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။
ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္းတြင္ စေလသည္ ျပည္တြင္းသေဘၤာဆိပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ပေဒသရာဇ္ ေခတ္ထြန္းကားခဲ့စဥ္က ၿမိဳ႕ငယ္အျဖစ္တည္ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ပုဂံေခတ္ စေလ မင္းေခြးကို အေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းစာဆို ဦးပုည၏ ဇာတိ အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အေစ့မရွိေသာ စေလ ဆီးသီးေၾကာင့္လည္းေကာင္း စေလသည္ ထင္ ရွားေသာၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
႐ုပ္စုံေက်ာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မ်ားျပားလွေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားအနက္ ဗုဒၶျဖစ္ ေတာ္စဥ္မ်ား၊ ၅၅ဝ နိပါတ္ေတာ္လာ ဇာတ္ ခန္းမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထုလုပ္ထားသည့္ သစ္သားပန္းပု႐ုပ္မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ႐ုပ္စုံေက်ာင္းမ်ားဟု ေခၚဆို သည္။ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းမ်ားအနက္ မႏၱေလး ေတာင္ေျခရွိ မႏၱေလး႐ုပ္စုံေက်ာင္း၊ စစ္ကိုင္း ေတာင္႐ုိးရွိ စစ္ကိုင္း႐ုပ္စုံေက်ာင္း၊ မင္းဘူး-စလင္း ကားလမ္းအနီးရွိ စကု႐ုပ္စုံေက်ာင္း၊ စလင္းၿမိဳ႕ ဝက္သည္းကန္အနီးမွ စလင္း႐ုပ္စုံ ေက်ာင္းႏွင့္ စေလၿမိဳ႕ရွိ ပန္းပု႐ုပ္စုံေက်ာင္း တို႕သည္ အထင္ရွားဆုံးျဖစ္ၾကသည္။
စေလၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည့္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ လက္ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ရွစ္ေက်ာင္း အနက္ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းသည္ ရတနာပုံေခတ္ လက္ရာ အေဆာက္အအုံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရွး ေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီး ဌာန၏ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအထိ စာရင္းမ်ားအရ စေလၿမိဳ႕တြင္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ ၁၉ ခု ထိန္းသိမ္းထားၿပီး စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ျပန္လည္မြမ္းမံခဲ့ကာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပတိုက္အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ စေလ ၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ကရွိခဲ့သည့္ ဦးပုညေက်ာင္းသည္ မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး စာၾကည့္တိုက္အုတ္ ေက်ာင္း(ဦးပုညပိဋကတ္တိုက္)မွာမူ ယခုတိုင္ တည္ရွိေနကာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာနက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းကို ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၄ ခုႏွစ္တြင္ စေလၿမိဳ႕ ေျမာက္ရပ္မွ ကုန္သည္ဦးဘိုး ၾကည္က သုဓမၼာဂိုဏ္းေထာက္ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏ သီတင္းသုံးရန္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ ေဆာက္ လုပ္ခ်ိန္ ၁ဝႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီး ၁၂၅၄ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီး ခဲ့သည္။ ႐ုပ္စုံေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၄ ခုႏွစ္ကို ‘ေအာင္ေက်ာ္ လွဝင္း ႐ုပ္စံုခင္း’ဟု မွတ္သားခဲ့ၾကသည္။
အလွဴရွင္ဦးဘိုးၾကည္သည္ ပန္းပု႐ုပ္စုံ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္၍ ဆရာေတာ္ဦးဂုဏအား လွဴဒါန္း ခြင့္ျပဳပါရန္ သီေပါမင္းထံေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ သီေပါဘုရင္က ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေဆာက္လုပ္ ရန္လိုအပ္မည့္ ကြၽန္းသစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံပိုင္သစ္ ေတာမွ အခြန္အခမဲ့ခုတ္ယူခြင့္ျပဳသည့္ စာခြၽန္ ေတာ္ကိုထုတ္ျပန္ကာ အလွဴေတာ္ပါဝင္ခဲ့ သည္။
ကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား သီတင္းသုံးရန္ ေက်ာင္းမ်ားေဆာက္လုပ္လွဴ ဒါန္းရာတြင္ ေက်ာင္းထိုင္မည့္ပုဂၢိဳလ္၏ဂုဏ္ရည္ ကို မူတည္လ်က္ ေက်ာင္း၏အရြယ္အစားႏွင့္ တည္ေဆာက္မြမ္းမံပုံကို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထားရွိခဲ့သည္။ ဂိုဏ္းေထာက္ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏကို လွဴဒါန္းမည့္ေက်ာင္းသည္ ေလွကား ေလးစင္းတပ္ အိမ္ေတာ္ပုံေက်ာင္းျဖစ္သည္။
ေရွးေခတ္ကဘုရင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ဘုရင္ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ မင္းသားဘဝကေနခဲ့သည့္ အိမ္ မ်ားကို သံဃာေတာ္မ်ားအား လွဴဒါန္းေလ့ရွိခဲ့ သည္။ ဘုရင္မျဖစ္မီ အိမ္ေရွ႕မင္းသားဘဝက ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အိမ္မ်ားကို အိမ္ေတာ္ဟု ေခၚဆို ၿပီး အိမ္ေတာ္ပုံကိုအတုယူ၍ ေဆာက္လုပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို အိမ္ေတာ္ပုံေက်ာင္းဟု ေခၚဆို သည္။
ဦးဘိုးၾကည္သည္ သီေပါမင္းထံမွ အခြင့္ရ လွ်င္ ကြၽန္းသစ္မ်ားခုတ္ယူ၍ ထိုစဥ္က စေလၿမိဳ႕ အပိုင္ တေညာင္ရြာမွ လက္သမားမ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးကို ပ်မ္းမွ် ေျခာက္ေပ လုံး ပတ္ရွိသည့္ ကြၽန္းတိုင္ ၁၅၄ လုံးျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္း၏ အရြယ္အစားမွာ အလ်ား ၁၅၂ ေပ၊ အနံ ၇၆ ေပျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေဆာက္လုပ္ရာတြင္ အသုံး ျပဳမည့္ ႐ိုက္သံမ်ားကို တေညာင္ရြာ ပန္းပဲဖိုတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အရွည္ တစ္လက္မခြဲမွ ၁၃ လက္မ အထိ ရွိသည္။
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံ
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းကို ေက်ာင္းဦးျပာသာဒ္၊ စႏုေဆာင္၊ ေဆာင္ပု၊ ေဆာင္လွ(ေဇတဝန္ ေဆာင္)၊ ေဆာင္မ(ထြန္းေဆာင္)၊ ခုံးေဆာင္ႏွင့္ အေနာက္ေဆာင္ (ေရလယ္ေဆာင္) ဟူ၍ အေဆာင္ခုနစ္ေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ထားသည္။ အေဆာင္မ်ား၏ပတ္လည္၌ စၾကၤ ံ ပတ္လမ္းႏွင့္ လသာေဆာင္ကို ထုတ္ထားသည္။ စႀကၤ ံပတ္လမ္းတြင္ စိုက္ထူထားသည့္တိုင္မ်ားကို မိုးေရဝင္ေရာက္၍ ေဆြးျမည့္ျခင္းမွ ကာကြယ္ ႏိုင္ရန္ သဲေက်ာက္တိုင္ဖုံးမ်ားအုပ္ထားၿပီး မူလ တိုင္ဖုံးမ်ားသည္ မင္းသား၊ ေဇာ္ဂ်ီစသည့္ အ႐ုပ္မ်ားကို လက္ရာေျမာက္စြာ ထုဆစ္ထား သည့္ သဲေက်ာက္မ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္း တြင္ ေပ်ာက္ဆုံးပ်က္စီးသြားသည့္ တိုင္ဖုံးမ်ား ေနရာတြင္ ေခါင္းေလာင္းပုံတိုင္ဖုံးမ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းတြင္ အုတ္ေလွကား ေလးစင္းရွိၿပီး ေလွကားတစ္စင္းစီတြင္ နရား႐ုပ္ ႏွစ္႐ုပ္စီကို လက္ရန္းမ်ားအျဖစ္ တပ္ဆင္ ထားသည္။ ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာစာ နရား႐ုပ္ ႏွစ္႐ုပ္၏ ပါးစပ္သည္ ဟေနသည့္ပုံျဖစ္ၿပီး ေတာင္ဘက္မ်က္ႏွာစာရွိ ေလွကားႏွစ္စင္းမွ နရား႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္သည္ ပါးစပ္ပိတ္ေနၾကသည္။ နရားမ်ား၏ ပါးစပ္အဖြင့္အပိတ္သည္ ေလွ ကားအဆင္းႏွင့္အတက္ ခြဲျခားထားသည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္။ ေက်ာင္း၏အေနာက္ ေတာင္ဘက္တြင္ ယခင္က မီးတင္းကုတ္တစ္ခု ရွိခဲ့သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း ယခုအခါ မေတြ႕ရွိရ ေတာ့ပါေခ်။
ေက်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာစာ၌ အေရွ႕မွအေနာက္အထိ လက္ရန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ ခုံးေဆာင္အဝင္တံခါးမ်ားတြင္ ရတနာပုံေခတ္ လက္ရာ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။ ၅၅ဝ နိပါတ္ေတာ္ႏွင့္ ဓမၼပဒတို႕မွ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္ထုလုပ္ထားသည့္ ပန္းပု႐ုပ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာအမူအရာမ်ားသည္ ထင္ရွားေပၚလြင္ ေနၾကေပသည္။
သုဓမၼာဂိုဏ္းေထာက္ဆရာေတာ္ ဦးဂုဏ သည္ ငါးပါးအာ႐ုံ ကာမဂုဏ္၌ နစ္မွန္းမသိ နစ္မြန္းေနၾကသူမ်ားအား ကာမဂုဏ္က်ဴးလြန္ မႈမ်ားကို ရွက္ေၾကာက္ေစရန္ႏွင့္ သံေဝဂရရွိ ၾကေစရန္ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားကိုထုလုပ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းႀကီးကို စလင္းေဒသ တေညာင္ရြာမွ လက္သမားမ်ားက ေဆာက္လုပ္ ခဲ့ၾကၿပီး ပန္းပု႐ုပ္မ်ားကို ပခုကၠဴႏွင့္ ေရစႀကိဳနယ္ မွ ပန္းပုဆရာမ်ားက ထုလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ဦးဂုဏႏွင့္ ႐ုပ္စုံေက်ာင္း
ဦးဂုဏသည္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးႏွင့္ စိန္တုံး မိဖုရားတို႔ ကိုးကြယ္ခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ ျဖစ္ သည္။ စေလႏွင့္ တလုပ္ၿမိဳ႕တို႔ကို အပိုင္စားရခဲ့ သည့္ စိန္တုံးမိဖုရားသည္ အပ်ိဳေတာ္ဘဝကပင္ ဦးဂုဏကို ၾကည္ညိဳခဲ့သည္။ စိန္တုံးမင္းသမီး သည္ မိဖုရားျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ဆရာေတာ္ဦးဂုဏ အား ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ သည္။ ဆရာေတာ္က မူလသီတင္းသုံးရာ စေလ ဒကၡိဏဝံေက်ာင္းတိုက္ႏွင့္ ဆင္မၾကပ္ကန္ ေတာရေက်ာင္းတို႔၌သာ တစ္လွည့္စီသီတင္း သုံးလိုေၾကာင္း မိန္႔ၾကားခဲ့သျဖင့္ စိန္တုံးမိဖုရား သည္ စေလၿမိဳ႕ရွိ ဆင္မၾကပ္ကန္ေတာရတြင္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းပုံသၭာန္ ေတာရေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ဂိုဏ္းေထာက္ကန္ေတာရဟု ထင္ရွားခဲ့သည္။ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ယင္း ေတာရေက်ာင္း ထက္ဝန္းက်င္ တာ ၁ဝဝဝ နယ္ေျမအဝန္းအဝိုင္းကို ေဘးမဲ့ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္ဦးဂုဏသည္ စေလၿမိဳ႕ ဒကၡိဏဝံ ေက်ာင္းတြင္ ပရိယတၱိစာေပမ်ားကို ခုနစ္ ရက္ပို႔ခ်ၿပီးတိုင္း ဂိုဏ္းေထာက္ေတာရသို႔ၾကြကာ ခုနစ္ရက္ ေတာရေဆာက္တည္ေလ့ရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔သီတင္းသုံးေနစဥ္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၃၁ ခုႏွစ္တြင္ ကတၱဴေလွပိုင္ရွင္ ဦးဝိုက္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚအိမ္ၾ<ြကယ္တို႔က အေဆာင္ကိုးေဆာင္ပါ ရွိသည့္ ကိုးေဆာင္ေက်ာင္းကို ေဆာက္လုပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္သည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကို “ေအာင္ေက်ာ္စံေအာင္ ေရြကိုးေဆာင္”ဟု မွတ္သားခဲ့သည္။
ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဗုဒၶသာ သနာေတာ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေရး တာဝန္ မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ရသည့္ ဂိုဏ္းေထာက္ ဆရာေတာ္သည္ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိခိုက္ေစသူ မည္သူ႕ကိုမဆိုေခၚယူ၍ ဗုဒၶတရား ေတာ္ႏွင့္အညီ ဆုံးမရသကဲ့သို႔ သာသနာကိုညိႇဳး ႏြမ္းေစသည့္ ဒုႆီလရဟန္းမ်ားကိုလည္း အျပစ္အေလ်ာက္ စီရင္ရသည္။
ထိုသို႔ ရပ္ရြာႏွင့္သာသနာတာဝန္မ်ားကို ထမ္း ေဆာင္ေနရသည့္ ဆရာေတာ္ဦးဂုဏ သီတင္း သုံးရန္ ဦးဘိုးၾကည္ႏွင့္ ဇနီးက ပန္းပု႐ုပ္စုံ ေက်ာင္းကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သီေပါမင္းပါ ေတာ္မူခ်ိန္(ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၂၄၇ခုႏွစ္)ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသျဖင့္ အခ်ိန္ကာလ ၁ဝႏွစ္ ၾကာ ျမင့္ခဲ့ကာ ျမန္မာသကၠရာဇ္၁၂၅၄ခုႏွစ္ ဝါဆို လဆန္း ၅ ရက္တြင္ အလွဴရွင္ဇနီးေမာင္ႏွံက ဆရာေတာ္ဦးဂုဏထံေရစက္ခ်လွဴဒါန္းႏိုင္ခဲ့သည္။
ဆရာေတာ္သည္ ကိုးေဆာင္ေက်ာင္းကို တပည့္ ဦးပုညထံ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ၿပီး ႐ုပ္စုံေက်ာင္း တြင္ သီတင္းသုံးေနစဥ္ အဂၤလိပ္အစိုးရတရား႐ံုး ၌ အမႈအခင္းတစ္ခုတြင္ သက္ေသထြက္ဆိုရန္ ဆင့္ေခၚျခင္းခံခဲ့ရသည္။ တရား႐ုံးက ဦးဂုဏ အား ငယ္နာမည္ ေမာင္ေထာင္ဟု ေခၚေဝၚသုံးစြဲ ျခင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ ဆရာေတာ္သည္ အမႈၿပီးဆုံးခ်ိန္ တြင္ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။
သုဓမၼာဂိုဏ္းေထာက္ ဆရာေတာ္ဦးဂုဏ သည္ ခန္႕မွန္း ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့ရာ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းမွေပ်ာက္သြားၿပီးသည့္ေနာက္၌ ဟသၤာတနယ္ လမုႀကီးရြာ တြင္ သီတင္းသုံးေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးဘိုးၾကည္ ႏွင့္ စေလနယ္သူနယ္သားမ်ားက ပ်ံလြန္ၿပီးမွ သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ဆရာေတာ္ဦးဂုဏ၏ တပည့္ ရဟန္းမ်ားႏွင့္ ဦးဘိုးၾကည္တို႔သည္ လမုႀကီး ရြာသို႔လိုက္သြားၾကကာ ဆရာေတာ္၏ အ႐ိုး ေတာ္မ်ားကို စေလၿမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စေလၿမိဳ႕လယ္၌ မဟာအဘယေစတီေတာ္ကို တည္၍ အ႐ုိးေတာ္မ်ားကို ဌာပနာခဲ့ၾကသည္။
႐ုပ္စုံေက်ာင္း ပန္းပုလက္ရာမ်ား
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္း၏ ေျမာက္ဘက္မ်က္ႏွာ စာ၊ အေရွ႕ေလွကားအထက္ရွိ ဝင္ေပါက္တံခါး ရြက္ေပၚတြင္ ၅၅ဝ ဇာတ္ေတာ္ အသီတိနိပါတ္ လာ မဟာကုလာဏ(ဇာတ္ေတာ္အမွတ္ ၅၃၆) သ႐ုပ္ေဖာ္ပန္းပု႐ုပ္မ်ားကို အႏုစိတ္ ပုံေဖာ္ထု လုပ္ထားသည္။ ဗာရာဏသီျပည့္ရွင္ က႑ရီ မင္းႀကီး၏မိဖုရား ကိႏၷရေဒဝီသည္ နန္းျပာ သာဒ္ျပတင္းအနီးရွိ သေျပပင္အကိုင္းမွတစ္ဆင့္ သေျပပင္ေအာက္တြင္ေနထိုင္သူ အနာႀကီး ေရာဂါသည္ ငဆြံ႕ထံသြားေရာက္ကာ ညစဥ္ အကြၽမ္းတဝင္ရွိခဲ့သည္။ ဘုရင္ႀကီးက ကိုယ္တိုင္ လိုက္လံစုံစမ္းခ်ိန္တြင္ မိဖုရား၏နားေတာင္း တစ္ဖက္ကို ရရွိခဲ့သည္။
ယင္းဇာတ္ေတာ္ကို မင္းႀကီး၊ မိဖုရားႏွင့္ ငဆြံ႕ တို႔၏ ႐ုပ္တုမ်ားျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားရာ သန္လ်က္ကို ထမ္းလ်က္ ေျခရာေကာက္ခဲ့သည့္မင္းႀကီးက မိဖုရားႀကီး၏နားေတာင္းကို ကုိင္ထားဟန္၊ မိဖုရားႀကီးႏွင့္ ငဆြံ႕တို႔ ေပြ႕ဖက္ပိုက္ေထြးေနၾက ဟန္တို႔ကို သေျပပင္ႀကီးကိုေနာက္ခံျပဳလ်က္ ထုလုပ္ထားသည္။
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းတြင္ ထုလုပ္ထားသည့္ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံမ်ားအေပၚ၌ လွ်ပ္ေပၚေလာ္ လည္ ျခင္းကို ရွက္ေၾကာက္ၾကေစရန္ ရည္ရြယ္ သည့္႐ုပ္ထုမ်ားတြင္ ပၰာသနိပါတ္ေတာ္မွ ဥမၼာဒၲီဇာတ္၊ မဟာနိပါတ္ေတာ္မွ ဝိဓူရဇာတ္၊ ဓမၼပဒ၊ ျဗဟၼဏဝဂ္မွ သုနႏၵရသမုဒၵဇာတ္၊ တဏွာ ဝဂ္မွ ဥပက တကၠဒြန္းႏွင့္ မဆာဝါဇာတ္၊ သဟႆဝဂ္မွ ပဋာစာရီဇာတ္၊ အရဟၲဝဂ္မွ ေရဝတဇာတ္ စသည္ျဖင့္ နိပါတ္ေတာ္လာ ၅၅ဝ ဇာတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဓမၼပဒက်မ္းမွ ဇာတ္ဝတၴဳ မ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းတြင္ ထုလုပ္ထားသည့္ ႐ုပ္ထုမ်ားအနက္ ဇာတ္ေတာ္လာ႐ုပ္ထုမ်ား သည္ ၃၆ ႐ုပ္ရွိေၾကာင္း စေလပန္းပု႐ုပ္စုံေက်ာင္း သမိုင္းစာတမ္းမ်ား စာအုပ္တြင္ ဇာတ္ေတာ္ အမည္မ်ားႏွင့္တကြ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔ အနက္ မူလဇာတ္ဝတၴဳ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသး သည့္ ႐ုပ္တုေတာ္မ်ားလည္း ပါရွိသည္။
စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းတြင္ ထုလုပ္ထားသည့္ သစ္သားပန္းပု႐ုပ္မ်ားသည္ ရတနာပုံေခတ္ ၁၉ ရာစု လက္ရာမ်ားျဖစ္ၿပီး အႏုပညာလက္ရာ အထူး ေကာင္းမြန္သျဖင့္ စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္း သည္ အျခား႐ုပ္စုံေက်ာင္းမ်ားထက္ ပိုမို ထင္ရွားခဲ့သည္။ စေလ႐ုပ္စုံေက်ာင္းအတြင္း ဗုဒၶ ႐ုပ္ပြားေတာ္ မ်ိဳးစုံ၊ သစ္ေစးသုတ္ဗီ႐ိုမ်ိဳးစုံ၊ စေလ ဦးပုည၏ လက္ေရးမူ ေပပုရပိုက္မ်ား စသည့္ ေရွးေဟာင္းအေထာက္အထား ပစၥည္း မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားရွိသည္။
စေလ ပခန္းငယ္
စေလေဒသရွိ ဒုတိယပုဂံဟုဆိုသည့္ ပခန္း ငယ္သည္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေႏွာင္းပိုင္း ရတနာ ပုံေခတ္မွ ကိုလိုနီေခတ္အထိ စည္ကားဖြံ႕ၿဖိဳးခဲ့ ကာ ၿမိဳ႕စား၊ နယ္စားမ်ားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ငယ္ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ပခန္းငယ္သည္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဧရာဝတီျမစ္၏ အေရွ႕ဘက္ကမ္း စေလႏွင့္ ေက်ာက္ရဲအၾကား တြင္ တည္ရွိသည္။ စေလပခန္းငယ္သည္ ဆိပ္ ကမ္းၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းေဒသ ထြက္ကုန္မ်ားကို ဧရာဝတီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခဲ့သည့္ ေနရာလည္း ျဖစ္ခဲ့သည္။
ပခန္းငယ္တြင္ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ႏွင့္ ရတနာ ပုံေခတ္လက္ရာ ေစတီပုထိုးမ်ားသည္ ယေန႔တိုင္ က်န္ရွိေနရာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ေစတီ၊ ဘုရား၊ သိမ္၊ ပိဋကတ္တိုက္၊ ဥမင္ႏွင့္ ေျခေတာ္ရာမ်ားအပါအဝင္ ေရွးေဟာင္း အေဆာက္အအံု ၈၁ ခုရွိသည္။ ေျမစိုက္ေစတီ ၂၄ ဆူ၊ လိုဏ္ပါေစတီ ၁၁ ဆူ၊ ဘုရား ၃၈ ဆူ၊ သိမ္ႏွစ္လုံး၊ ပိဋကတ္တိုက္ သုံးခု၊ ေျခေတာ္ရာ ႏွစ္ဆူႏွင့္ ဥမင္တစ္ခုရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ သမိုင္း အေထာက္အထားမ်ား မရွိၾကပါေခ်။
ကြမ္းေတာင္ဘုရားဟု ေခၚတြင္သည့္ အေဆာက္ အအံုအမွတ္(၁၉)၏ ဂႏၶကုဋိတိုက္လိုဏ္အတြင္း၌ သကၠရာဇ္ ၁ဝ၆၆ ခုႏွစ္ (ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၃၄ ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္)၊ ဘုရားဒကာ ငစုံမ္၊ ဘုရားဒကာမ မယ္စံယာ အမည္ပါ မင္စာႏွင့္ ေဝသၲရာ ဇာတ္ ေတာ္ပါ နံရံေဆးပန္းခ်ီရွိသည္။ ထို႔အတူ အေဆာက္အအံု အမွတ္(၃၁)၊ ေအာင္ေစတီရွိ ေခါင္းေလာင္းစာတြင္ ေစတီေတာ္ဒါယကာ ေရႊေတာင္သီရိေနာ္ရထာဘြဲ႕ရ ေျမနန္းဝန္ႀကီး ဦးေက်ာက္လုံးအမည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။
မင္စာပါ အေထာက္အထားမ်ားအရ ေရႊ ေတာင္ဦးဘုရား၊ အေဆာက္အအံု အမွတ္(၃၆)ကို သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္ ၂၃၁၅ ခုႏွစ္ (ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၃၃ ခုႏွစ္)ကဆုန္လဆန္း ၁ဝ ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ ပုဂံငယ္သူႀကီး သီရိေဇတ ဗိုလ္ႏွင့္ မိသားစုက အုတ္ ၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ထိန္ကန္သိမ္ဘုရား အေဆာက္ အအံု အမွတ္(၃၈)ကို ဦးေရႊသီးႏွင့္ မယ္ယာေဒါ ဇနီးေမာင္ႏွံက ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၅ ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆုတ္ ၁၂ ရက္ အဂၤါေန႔တြင္ အုတ္ ၆ဝဝဝဝ ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရွင္ပင္ျပာသာဒ္ လွဘုရား၊ အေဆာက္အအံုအမွတ္(၅၇)ကို မင္း လွေဇတဗိုလ္က ၁၂၁၂ ခုႏွစ္ ဝါေခါင္လျပည့္ ေက်ာ္ ၈ ရက္တြင္လည္းေကာင္း တည္ထားခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိၾကရေပသည္။
စေလပခန္းငယ္ရွိ အခ်ိဳ႕အေဆာက္အအံုမ်ား သည္ ႏႈတ္ေျပာရာဇဝင္မ်ားျဖင့္ ေရာေထြးေနကာ ပုဂံကိုလြမ္းဆြတ္သျဖင့္ အရည္းႀကီးမ်ား တည္ခဲ့ သည္ဆိုေသာ ပုဂံေမွ်ာ္ဘုရား၊ ေလာကီပညာရပ္ ဆိုင္ရာ အင္းအိုင္လက္ဖြဲ႕မ်ားကစားရာအရပ္၌ အဆီးအတားအျဖစ္ တည္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ရွင္ပင္ကာဆီးဂူဘုရားတို႔ တည္ရွိသည္။
စေလပခန္းငယ္ကားလမ္းမွ ပခန္းငယ္သို႔ ဝင္လာလွ်င္ လမ္း၏လက္ဝဲဘက္တြင္ အေရွ႕ ေတာင္မွ အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္းသို႔တန္း ေနသည့္ ေစတီသုံးဆူရွိရာ ေျမာက္ဘက္ဆုံးတြင္ နာမ္ေတာ္ေပၚေစတီ၊ အလယ္တြင္ ပုဂံေမွ်ာ္ ဘုရားႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ ရွင္ပင္ကာဆီးဘုရား တို႔ တည္ရွိေနရာ နာမ္ေတာ္ေပၚေစတီကို မင္း တုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ ကုခန္းငယ္ၿမိဳ႕သူႀကီး ဦးသိုက္တူက ရွင္ပင္ကာဆီးႏွင့္ ပုဂံေမွ်ာ္ဘုရား တို႔ႏွင့္တန္းလ်က္ အေနာက္ေျမာက္ယြန္းယြန္း တြင္ တည္ထားခဲ့သည္။
ပုဂံသို႔ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ခရီးသည္မ်ားသည္ စေလႏွင့္ ပခန္းငယ္ေဒသ မ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ေလ့ရွိၾကရာ စေလ ႐ုပ္စုံေက်ာင္းကို အမ်ားဆုံး ၾကည့္႐ႈေလ့ ရွိၾက သည္။ ဗုဒၶဘုရားရွင္ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ျဖစ္ေတာ္ စဥ္မ်ားကို လက္ရာေျမာက္စြာဆစ္ထုထားသည့္ ႐ုပ္တုမ်ားႏွင့္ ၁၉ ရာစုလက္ရာ စေလ႐ုပ္စုံ ေက်ာင္းသည္ ရတနာပုံေခတ္ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားကို ျပသလ်က္ရွိေနသကဲ့သို႔ ပခန္းငယ္သည္လည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေမြ အႏွစ္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ရွိ ေနသည့္ေနရာ ျဖစ္ေပသည္။
သမိုင္းဝင္စေလေဒသသို႔ သာမန္ခရီးသြား မ်ားအျပင္ ခိုင္မာသည့္ သမိုင္းအေထာက္အထား မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ သုေတသီမ်ား လည္း သြားေရာက္ေလ့ရွိၾကရာ စေလ႐ုပ္စုံ ေက်ာင္းအပါအဝင္ စေလႏွင့္ ပခန္းငယ္ရွိ ေရွးေဟာင္း သမိုင္းအေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံ မ်ား ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည္သာျဖစ္ေပသည္။

ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)

ကိုးကား
(၁) ပခန္းငယ္ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား
မွတ္တမ္း(ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန)
(၂) စေလပန္းပု႐ုပ္စုံေက်ာင္း သမိုင္းစာတမ္းမ်ား
(ေမာင္ေမာင္လတ္)