အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံေသာအားျဖင့္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားMRTV မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂ဝ၁၇ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲကို ၿမိဳ႕ေနရာမ်ားသတ္မွတ္ကာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးလ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါ Level -1 အဆင့္ ေဒသလက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ပြဲမ်ားကို ေတာင္ႀကီး၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လား႐ႈိး၊ ပုသိမ္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး အဆိုပါၿမိဳ႕မ်ားမွ ေဒသလက္ေရြးစင္ သံုးဦးစီ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ျမန္မာ့ အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကား ျပည္လမ္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Level -1 အဆင့္ ေဒသလက္ေရြးစင္ေရြးခ်ယ္ပြဲ၊ ပြဲစဥ္ (၁)တြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ၾကသည့္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁ဝ ဦးထဲမွ ပထမ ေမသူေက်ာ္၊ ဒုတိယ ေမသဇင္ႏွင့္ တတိယ ေမာေရွတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။
အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲသို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Level -1 ပြဲစဥ္ (၂) ကို ၾသဂုတ္၂ဝ ရက္တြင္ ဆက္လက္က်င္းပ မည္ျဖစ္သည္။
ယခုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပလ်က္ရွိသကဲ့သို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ မိသားစုႏွင့္ ေစတနာရွင္၊ အလွဴရွင္ မ်ားသည္ က်င္းပရာၿမိဳ႕မ်ားရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ (ယာယီ)စခန္းမ်ား၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ ေနရာဌာနမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍လည္း ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။