ေနျပည္ေတာ္ မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္းခန္းမ၌ က်င္းပေနေသာ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပေက်ာက္မ်က္ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စည္ကားေနသည္ ။
ျပပြဲတြင္ တင္ျပေရာင္းခ်ေသာ ေက်ာက္မ်က္/ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကုိ အိတ္ပိတ္တင္ဒါျဖင့္ ဝယ္ယူရန္အတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေက်ာက္မ်က္ရတနာကုန္သည္မ်ားသည္ မိမိဝယ္ယူလုိေသာ ေက်ာက္မ်က္/ေက်ာက္စိမ္းအတြဲမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္း ေက်ာက္အရည္အေသြး အေလးခ်ိန္ ျပဳလုပ္မည့္လက္ဝတ္ရတနာအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္၍ ေသခ်ာစြာၾကည့္ရႈစစ္ေဆးေနၾကသည္ ။ယခုျပပြဲ က်င္းပသည့္ရက္သည္ ျပည္ပကုန္သည္မ်ား၏ အားလပ္ရက္ မ်ားႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည့္အတြက္ ျပပြဲလာသူ ျပည္ပကုန္သည္ ၃၅၀၀ဦးခန့္ ျပည္တြင္းကုန္သည္ ၁၆၀၀ဦးခန့္ ဝန္ထမ္းမ်ား ေက်ာက္တြဲထိန္းမ်ား ဆုိင္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၉၂၀၀ဦးခန့္ ျပပြဲသုိ့ တက္ေရာက္လာခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည့္အျပင္ နံနက္ပုိင္းက ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာေန့ အခမ္းအနားကုိ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ႔ၿပီး ႏူိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေက်ာက္မ်က္ရတနာသင္တန္းေက်ာင္း(အမွတ္စဥ္ ၁)မွ သင္တန္းသူ/သားမ်ား ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ အားေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္(ဝင္းပ)