ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္းကႀကီးမွဴး၍ သုတဘဏ္စာတမ္းဖတ္ပဲြ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ (၁၇၃/၁၇၅) ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အလယ္)ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေရးဆရာအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္း(မႏုႆေက်ာ္ဝင္း)ႏွင့္ ဗဟိုအမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စာေရးဆရာအသင္းဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ စာေပဝါသနာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
စာတမ္းဖတ္ပဲြတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာေရးဆရာအသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ဝင္း (မႏုႆေက်ာ္ဝင္း)က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး စာတမ္းဖတ္ပဲြသဘာပတိ ဦးၾကည္စိန္ (ေမွာ္ဝန္းၾကည္ျမတ္)က ေဆာင္ရြက္၍ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေလ့လာေရးႏွင့္ တုိင္းရင္း သား စာေပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးခ်စ္ႏိုင္(ခ်စ္ႏိုင္-စိတ္ပညာ) ႏွင့္ အသင္းဒုတိယဥကၠ႒ (၃) ဦးအုန္းေမာင္(ျမင္းမူ-ေမာင္ႏုိင္မိုး)တုိ႔က စာတမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကားသည္။
ထို႔ေနာက္ စာတမ္းရွင္ ေရႊကူနန္းႏြဲ႕ႏြဲ႕က ”ျမန္မာ မဟာဂီတ အစႏွင့္အဆံုး ေလ့လာျခင္း” စာတမ္းႏွင့္ သုေတသီေမာင္ေမာင္က ”ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ျပားေခတ္ ေနဝင္ခ်ိန္”စာတမ္းတု႔ိကုိ ဖတ္ၾကားၾကသည္။ ယင္းေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို စာတမ္းရွင္မ်ားက ေျဖၾကားၾကၿပီး စာတမ္းရွင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳ ေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။