ေမာင္သာ(ေရွးေဟာင္းသုေတသန)၊ ဓာတ္ပုံ- ခန္႔ညား
ျပတိုက္ဟူသည့္ေဝါဟာရ၏ အဓိပၸာယ္ကို ျမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း အတြဲ(၇)တြင္ ”ပညာလိုက္စားသူအေပါင္းတို႔အတြက္ အဘက္ဘက္မွ အကူအပံ့ျဖစ္ေစေသာ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သိုမွီးျပသထားရာ အေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပတိုက္ဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေပသည္”ဟု ဖြင့္ဆိုသည္။ အေျခခံျပတိုက္ပညာ စာအုပ္တြင္လည္း ျပတိုက္သည္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိရမည့္ပစၥည္းမ်ား ကို တစ္ေနရာတည္း၌ စုစည္းထားၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ား စူးစမ္းေလ့လာရန္၊ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈ ေစျခင္းျဖင့္ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားလာေစသည့္ ပညာျဖန္႔ျဖဴးရာဌာနႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
ကၻမာတစ္ဝန္း ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ျပတိုက္ေပါင္း ၅၅ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းကိုေဖာ္ ညႊန္းသည့္ ျပကြက္မ်ားျဖင့္ ျပသေလ့ရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွ အမ်ဳိးသားျပတိုက္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေလ့လာၾကရသည့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာ ခဲ့ေပသည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသား အဆင့္ျပတိုက္ႀကီးႏွစ္ခု ဖြင့္လွစ္ျပသထားရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ခုစီ တည္ရွိၾကသည္။
ကနဦး အမ်ဳိးသားျပတိုက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ကို လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ေနာက္ပိုင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေနရာ အသီးသီး၌ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီးေနာက္ မ်ားစြာေသာ ျမန္မာ့နန္းသုံးေတာ္ဝင္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ျမန္မာဘုရင္တို႔၏ အထြတ္အျမတ္ ေတာ္ဝင္နန္းသုံးပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္ သီဟာသနပလႅင္ကို အိႏၵိယႏိုင္ငံသို႔ယူေဆာင္ၿပီး ကလကတၱားျပတိုက္တြင္ ထားရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာအခါ အိႏၵိယဘုရင္ခံခ်ဳပ္ ေလာ့ဒ္ေမာင့္ ဘက္တန္က သီဟာသနပလႅင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္လိုသည့္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ၿဗိတိသွ်ဘုရင္ ေဂ်ာ့ထံ အႀကံ ျပဳခဲ့သည္။ ဘုရင္က သေဘာတူညီခဲ့သျဖင့္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ သည္ သီဟာသနပလႅင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ ေပးခဲ့ၿပီး ေလာ့ဒ္ေမာင့္ဘက္တန္က ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ စဝ္ေရႊသိုက္ထံေမွာက္၌ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ပလႅင္ ႀကီးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။
ထိုအခ်ိန္က အမ်ဳိးသားျပတိုက္မရွိေသးသျဖင့္ သီဟာသန ပလႅင္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အလုံလမ္းရွိ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ထားရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ ဦးဝိစာရလမ္းရွိ ဂ်ဴဗလီခန္းမသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျပသခဲ့သည္။ ဂ်ဴဗလီခန္းမတြင္ သီဟာသနပလႅင္ ႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအႏုပညာပစၥည္း အနည္းငယ္ကိုသာ ျပသႏိုင္ ခဲ့သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ကို ဂ်ဴဗလီခန္းမမွ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းရွိ ဂရင္းေလးဘဏ္ေဟာင္း (ယခု စက္မႈ လက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဘဏ္)သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဖြင့္လွစ္ ျပသခဲ့သည္။ ယင္းအမ်ဳိးသားျပတိုက္တြင္ အထပ္သုံးထပ္ပါ ရွိၿပီး ေျမညီထပ္တြင္ သီဟာသနပလႅင္ကို ထားရွိခဲ့ကာ က်န္ အထပ္မ်ားတြင္ မင္းခမ္းေတာ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းသုေတ သန တူးေဖာ္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ျမန္မာ့လက္မႈ အႏုပညာလက္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပသခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားျပတိုက္(ရန္ကုန္)
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ ျပည္လမ္း အမွတ္ (၆၆/၇၄)တြင္ တည္ရွိသည့္ အထပ္ငါးထပ္ပါဝင္၍ အလ်ား ေပ ၃၈ဝ ႏွင့္ အနံ ေပ ၂ဝဝ ရွိေသာ လက္ရွိ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္(ရန္ကုန္)ကို ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။
ဧရိယာ ၃ ဒသမ ၈ဝ၄ ဧကက်ယ္ဝန္းသည့္ အမ်ဳိးသား ျပတိုက္ဝင္းအတြင္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ စည္းလုံးညီညြတ္၍ အင္အားေတာင့္တင္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးမ်ားကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ မင္းတရားႀကီးသုံးပါး၏ ႐ုပ္တုမ်ားကို စိုက္ထူထားသည္။ အမ်ဳိးသားျပတိုက္အနီးသို႔ေရာက္သည္ ႏွင့္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ အေနာ္ ရထာမင္းႀကီး(ခရစ္ႏွစ္ ၁ဝ၄၄ -၁ဝ၇၇)၊ ဒုတိယ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ဘုရင့္ေနာင္မင္းႀကီး (ခရစ္ ႏွစ္၁၅၅ဝ-၁၅၈၁)ႏွင့္ တတိယျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူ ေထာင္ခဲ့သူ အေလာင္းမင္းတရား ဦးေအာင္ေဇယ်(ခရစ္ႏွစ္ ၁၇၅၂-၁၇၆ဝ)တို႔၏ သက္ရွိအရြယ္ ႐ုပ္တုမ်ားကို ျမင္ၾကရ ေပသည္။
အမ်ဳိးသားျပတိုက္ကို တနလၤာေန႔ႏွင့္ ျပန္တမ္းဝင္႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားမွလြဲ၍ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ညေန ၄ နာရီခြဲအထိ ဖြင့္လွစ္ျပသထားကာ တစ္ဦးလွ်င္ ဝင္ေၾကး ၅ဝဝ က်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားကို အခမဲ့ဝင္ခြင့္ျပဳ သည္။
ျမန္မာ့သမိုင္းႏွင့္ အႏုပညာလက္ရာမ်ားကို ျပခန္း ၁၃ ေဆာင္ခြဲကာ ျပသထားသည့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္(ရန္ကုန္)သို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ သုေတသီမ်ားအပါအဝင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္ေလ့လာ ၾကည့္႐ႈလ်က္ရွိရာ ခရီးသြားရာသီမ်ားတြင္ ျပည္ပဧည့္သည္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ ေန႔စဥ္ လာေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရွိရေပသည္။
ေျမညီထပ္ျပခန္းသို႔ ဝင္လိုက္သည္ႏွင့္ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ မ်ားထိုးထားသည့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးက ေၾကးေမာင္းတစ္လုံးကို ကႏုတ္ထြင္းထမ္းပိုးျဖင့္ ထမ္းထားသည့္ ေမာင္းခတ္သူ ပန္းပု ႐ုပ္အပါအဝင္ ပန္းပု႐ုပ္မ်ားႏွင့္ ဦးဘဉာဏ္၊ ဦးစံဝင္း၊ ဦးနန္း ေဝ၊ ဦးဘရင္ကေလး၊ ဦးဘရင္ႀကီးစသည့္ ျမန္မာပန္းခ်ီေက်ာ္ မ်ား၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကရသည္။
ေျမညီထပ္တြင္ျပသထားသည့္ ျပခန္းသုံးခန္းအနက္ ျမန္မာအကၡရာႏွင့္ လက္ေရးမူျပခန္းတြင္ ျမန္မာအကၡရာႏွင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာပုံအဆင့္ဆင့္၊ ေခတ္အဆက္ ဆက္ စာေပေရးသားမႈ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ မဟာေဆြ၊ သိပၸံေမာင္ဝ၊ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလးစသည့္ ၂ဝ ရာစု ျမန္မာ စာေရး ဆရာမ်ား၏ လက္ေရးစာမူမ်ားကို ျပသထားသည္။ ယင္း အခန္းမွာပင္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ ေဟာင္းမွ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည့္ ဘုရားေထာင္အ႐ိုးအိုးကို တူး ေဖာ္ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ဘုရားေထာင္ေစတီအနီးမွ အခင္း အက်င္းအတိုင္း ပုံစံတူျပဳလုပ္ျပသထားသည္။ ဘုရားေထာင္ အ႐ိုးအိုး ပတ္လည္တြင္ ပ်ဴဘုရင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ေရးထိုးထားသည္။
ပ်ဴစာပါ အုတ္ခ်ပ္မ်ား၊ အုတ္ခြက္္ဘုရားမ်ား၊ စဥ့္ကြင္း မ်ားႏွင့္ သေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ ခင္ဘကုန္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ ေရႊေပလႊာ ဓာတ္ပုံမ်ားအျပင္ မြန္စာမ်ားေရးထိုးထားသည့္ မြန္ေခါင္းေလာင္းကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ၾကသည္။ ျမေစတီ ေက်ာက္စာပုံတူ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ ကေၻာဇသာဒီနန္းေတာ္ရာမွ တူးေဖာ္ရရွိခဲ့သည့္ ကြၽန္းတိုင္ႀကီးႏွစ္လုံး၊ ကၻာ့မွတ္တမ္း အေမြအႏွစ္ အေလာင္းမင္းတရားေရႊေပလႊာ ဒီဂ်စ္တယ္ မိတၱဴတို႔အျပင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ လူမ်ဳိးစုလႊတ္ေတာ္ နာယကတို႔ လႊတ္ေတာ္တက္ခ်ိန္၊ ဆင္းခ်ိန္တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ ေရႊက်ဳိင္းႏွစ္လက္ကို ျမင္ေတြ႕ ႏိုင္ၾကသည္။
သီဟာသနပလႅင္ျပခန္းတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ ျပန္လည္ ရရွိခဲ့သည့္ ယမေနသား မူရင္း သီဟာသနပလႅင္ကို ျပသထား သည္။ ယင္းပလႅင္ကို ရတနာပုံေခတ္၌ လႊတ္ေတာ္ေဆာင္တြင္ ထားရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာတို႔၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ ျပယုဂ္ တစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ က်န္ရွိေနေပသည္။ ပလႅင္ရွစ္ခန္း၊ ေရႊနန္းကိုးေဆာင္ဟူသည့္အတိုင္း ပလႅင္ရွစ္မ်ဳိး၊ အေရ အတြက္ကိုးခု ရွိခဲ့ေသာ္လည္း က်န္ပလႅင္ရွစ္ခုသည္ ဒုတိယကၻာစစ္အတြင္းပ်က္စီးခဲ့သျဖင့္ ပုံတူမ်ားကို ျပသထားသည္။ သီဟာသနပလႅင္၏ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္နံရံတြင္ ရာဇပလႅင္အေခၚ အေဝၚမ်ား၊ သီဟာသနပလႅင္ျပဳလုပ္ပုံ၊ ပလႅင္သမိုင္းအက်ဥ္း ႏွင့္ ေလာကနတ္႐ုပ္အေၾကာင္း သိမွတ္ဖြယ္မ်ားကို ျမန္မာ-အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။
ေျမညီထပ္ရွိ ရတနာပုံေခတ္ျပခန္းတြင္ မၲေလးနန္းၿမိဳ႕ အတြင္းရွိ ျမနန္းစံေက်ာ္ ေရႊနန္းေတာ္၏ ပုံစံငယ္မ်ား၊ ပန္းခ်ီ ကားမ်ား၊ နန္းတြင္းသုံးပရိေဘာဂမ်ား၊ ေတာ္ဝင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ အခမ္းအနားသုံး ဝတ္စုံမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ျပခန္း ပတ္လည္ နံရံမ်ားေပၚတြင္ မၲေလးနန္းၿမိဳ႕ရွိ အေဆာင္မ်ား၊ က်ဳံးကူးတံတား၊ ၿမိဳ႕႐ိုး၊ ျပအိုး၊ ပစၥင္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲ ထားသည္။
ယင္းျပခန္း၌ပင္ ေတာင္တြင္းႀကီးဆရာေတာ္ အသုံးျပဳခဲ့ သည့္ မွန္စီေရႊခ် သလြန္ေတာ္၊ မင္းတုန္းမင္း မိဖုရားေခါင္ႀကီး၏သလြန္၊ စုဖုရားလတ္၏ မွန္တင္ခုံ စသည္တို႔ကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရသည္။ ထူးျခားေသာ ျပကြက္မ်ားအျဖစ္ ေငြသင္ျဖဴးဖ်ာ၊ ဇာတ္ကြက္မ်ားထြင္းထားသည့္ သစ္ထြင္းစင္၊ အခ်ိန္နာရီ ေမာင္း၊ မွန္စီေရႊခ်ဗီ႐ို၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံက ကင္းဝန္မင္းႀကီးကို လက္ေဆာင္ေပးခဲ့သည့္ ေၾကးခုတင္၊ ဆင္စြယ္ကုလားထိုင္ စသည့္ ရတနာပုံေခတ္ နန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၾက သည္။ ရတနာပုံေခတ္ျပခန္းတြင္ ျပသထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား အနက္ သီေပါမင္း၏ ဒုရင္ေတာ္ႏွင့္ စုဖုရားလတ္၏ မဟာ လတၱာတန္ဆာ ဝတ္႐ံုေတာ္မ်ားသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေကာင္းဆုံးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား စီျခယ္၍ ေဘာ္ၾကယ္မ်ားအထပ္ထပ္ထိုးထားသည့္ ဝတ္႐ံု မ်ားကို မွန္ခန္းအတြင္း စနစ္တက် သိမ္းဆည္းျပသထား သည္။ ထို႔အတူ မွဴးေတာ္မတ္ေတာ္မ်ား၏ ဝတ္႐ံုမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။
အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ပထမထပ္တြင္ မင္းခမ္းေတာ္ပစၥည္း မ်ားျပခန္း၊ ျမန္မာ့ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈျပခန္းႏွင့္ သဘာဝသမိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းမတင္မီ ျပခန္းမ်ားကို ခင္းက်င္းထားသည္။
မင္းခမ္းေတာ္ဝင္ပစၥည္းမ်ားျပခန္းတြင္ ျမန္မာ့မင္းခမ္း ေတာ္ႏွင့္ မင္းခမ္းေတာ္မဟုတ္သည့္ နန္းသုံးပစၥည္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေရးသားထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ံႈး ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပည္ပသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ သီဟာသနပလႅင္ အပါအဝင္ မင္းခမ္းေတာ္ဝင္ပစၥည္းမ်ား ၁၄၁ မ်ိဳးကို လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့ရာ ယင္းတို႔ကို ျပသ ထားသည္။
မင္းခမ္းေတာ္သည္ မင္းခမ္းမင္းနားဆိုင္ရာ လက္ဝဲ လက္ယာ အခင္းအက်င္းျဖစ္ၿပီး မင္းခမ္းေတာ္ဝင္ပစၥည္း မ်ားသည္ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္က ႏွစ္စဥ္ ေတာ္ဝင္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သုံးစြဲေလ့ရွိသည့္ နန္းသုံးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေဇယသခၤယာျပဳစုသည့္ ေရႊဘုံနိဒါန္းတြင္ မင္းခမ္းေတာ္၂၆ ပါးကို လက္ဝဲမင္းခမ္း ၁၃ ပါးႏွင့္ လက္ယာ မင္းခမ္း ၁၃ ပါးဟု ျပဆိုၿပီး အမ်ိဳးသားျပတိုက္တြင္ လက္ယာ မင္းခမ္းေတာ္ ၁၇ ပါးႏွင့္ လက္ဝဲမင္းခမ္းေတာ္ ၁၈ ပါး ျပသ ထားသည္။
ျမန္မာ့ ၿမိဳ႕ျပယဥ္ေက်းမႈအခန္းတြင္ တေကာင္း ေရွး ေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ မုခ္ဦးပုံစံတူႏွင့္အတူ မၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တေကာင္းၿမိဳ႕ေဟာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ က်ဳိက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ဳိကၠသာၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဝသာလီၿမိဳ႕ေဟာင္း ေျမပုံ မ်ားကိုခ်ိတ္ဆြဲထားသည္။ ထို႔အတူ တေကာင္းၿမိဳ႕ေဟာင္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ ေအဒီ ၁၁ ရာစုလက္ရာ အေနာ္ရထာမင္းႀကီး အုတ္ခြက္ဘုရားမ်ား၊ လက္ေရးစင္းပါ အုတ္ခ်ပ္မ်ား၊ ေျမေဆး တံမ်ား၊ ပ်ဴၿမိဳ႕ေဟာင္းမ်ားမွရရွိခဲ့သည့္ အ႐ိုးအိုးမ်ား၊ ေက်ာက္ ႏွင့္ေျမ အသုံးအေဆာင္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ေရွး ေဟာင္းပစၥည္း ေမွာင္ခိုသမားမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည့္ ပ်ဴ ကေခ်သည္႐ုပ္ငါး႐ုပ္ ပုံပြားမ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ၾကရေပသည္။
သဘာဝသမိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းမတင္မီ ျပခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္သန္း ၄ဝ သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ သည့္ ပ႐ိုင္းမိတ္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾ<ြကင္းမ်ား၊ ကုန္းေနေရေန၊ ေက်ာ႐ိုးရွိႏွင့္ ေက်ာ႐ိုးမဲ့ သတၱဝါမ်ား၏ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ ၾ<ြကင္းမ်ား၊ သက္တမ္းႏွစ္ ၁ဝဝဝ ေက်ာ္ကဟု ခန္႔မွန္းသည့္ ျပဒါးလင္းဂူ ေက်ာက္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈ အေထာက္အထား မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏွစ္ ၃၅ဝဝ ဝန္းက်င္က ထြန္းကားခဲ့ သည့္ ေၾကးေခတ္ႏွင့္ ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ၂ ရာစုမွ ၉ ရာစု အၾကား ထြန္းကားခဲ့သည့္ ပ်ဴေခတ္အေထာက္အထားမ်ားကို ျပသထားသည္။ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ၾ<ြကင္းမ်ား တူးေဖာ္ေတြ႕ရွိပုံ၊ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားပုံ၊ ထိန္းသိမ္းပံုစသည့္ အသိပညာေပး အစီ အစဥ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္႐ိုက္ကူးထားၿပီး ယင္းျပခန္းတြင္ ပ႐ိုဂ်က္တာျဖင့္ ျပသေပးသည္။ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဒုတိယထပ္တြင္ ျမန္မာ့လက္မႈ အႏုပညာ ျပခန္းႏွင့္ ျမန္မာ့သုခုမအႏုပညာျပခန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္သည္။ လက္မႈအႏုပညာျပခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားမ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ သြားလာ မႈတြင္သုံးစြဲခဲ့သည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ ရက္ကန္းပစၥည္းမ်ား၊ ထန္း ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ မွန္စီေရႊခ် အလွအပ ပစၥည္းမ်ား၊ စဥ့္ထည္ပစၥည္းမ်ားစသည့္ ျမန္မာ့လက္မႈ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားကို ျပသထားသည္။ ပန္းပဲ၊ ပန္းတိမ္၊ ပန္းတဥ္း၊ ပန္းေတာ့၊ ပန္းရံ၊ ပန္းပု၊ ပန္းတေမာ့၊ ပန္းပြတ္၊ ပန္းခ်ီႏွင့္ ပန္းယြန္းဟူသည့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ ပန္း ၁ဝ မ်ိဳး အႏုပညာလက္ရာမ်ားကိုလည္း ျပသထားရာ ပဲ တိမ္ တဥ္း ေတာ့၊ ရံ ပု ေမာ့၊ မွတ္ေလာ့ ပြတ္ ခ်ီ ယြန္း ဟူသည့္ လကၤာႏွင့္ တြဲစပ္ေလ့လာႏိုင္ၾကသည္။ သမင္ဦးခ်ိဳကုလားထိုင္၊ ေက်ာက္ကာသပိတ္၊ အုန္းမႈတ္ပန္းအိုး၊ ဆြမ္းေတာ္အုပ္၊ ေပထုတ္ႏွင့္စာပေလြ၊ သစ္သားသင္ပုန္းတို႔အျပင္ ျမန္မာ့႐ိုးရာ လွည္းယဥ္ေၾကာ့၊ အင္းသား႐ိုးရာေလွ၊ ဆလုံေလွ၊ ခ်ပ္လွည္း ဘီးတို႔ကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္သည္။ ျမန္မာ့သုခုမ အႏုပညာျပခန္းတြင္ ျမန္မာ့ မွန္စီေရႊခ်ဆိုင္း ဝိုင္းအပါအဝင္ ႐ိုးရာသုခုမပစၥည္းမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား႐ုိးရာ ေလမႈတ္ႏွင့္ ႀကိဳးတပ္ တူရိယာပစၥည္းမ်ား၊ ႐ုပ္ေသး႐ုပ္မ်ား၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ထင္ရွားခဲ့သည့္ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ဓာတ္ပုံ၊ ပန္းခ်ီ၊ အသုံးအေဆာင္မ်ားကိုခင္းက်င္းထားသည္။ တတိယထပ္တြင္ ျမန္မာပန္းခ်ီခန္းမေဆာင္ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေရွး ေဟာင္းအဆင္တန္ဆာရတနာျပခန္းတို႔ရွိသည္။ ပန္းခ်ီ ခန္းမေဆာင္တြင္ ျမန္မာ့ေရွးဦး ေက်ာက္ေခတ္လူသားမ်ား ျပဒါးလင္းဂူတြင္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ နံရံပန္းခ်ီ ပုံတူမ်ား၊ ျမင္းကပါ ဂူေျပာက္ႀကီး၊ နႏၵမညာ၊ က်န္စစ္သား ဥမင္၊ စူဠာမဏိစသည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းနယ္ေျမရွိ ေစတီပုထိုးမ်ားရွိ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ပုံတူမ်ား၊ အင္းဝေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ႏွင့္ ရတနာပုံေခတ္ လက္ရာ နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီ ပုံတူမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကသည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္မွ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တိုင္ ထင္ရွားခဲ့သည့္ ျမန္မာပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ား၏ ဆီေဆး၊ ေရေဆး၊ ခဲျခစ္၊ မင္ျခစ္၊ ခ႐ိုင္းလစ္ေဆး ပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခံစားႏိုင္သည္။ ေရွးေဟာင္းအဆင္တန္ဆာရတနာျပခန္းတြင္ ပ်ဴေခတ္မွ ရတနာပုံေခတ္အထိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆင္ျမန္းဝတ္ဆင္ခဲ့ သည့္ လက္ဝတ္တန္ဆာမ်ားကို ျပသထားရာ ပ်ဴေခတ္လက္ရာ ေရႊနရားလက္ေကာက္ေခါင္းပိုင္း၊ ႏြား႐ုပ္ပါ ေရႊဆြဲျပား၊ ပ်ဴေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းလက္ရာ ေရႊတံဆိပ္ျပားလက္စြပ္၊ ကုန္း ေဘာင္ေခတ္လက္ရာ ေရႊဒါလီဆန္းဘယက္တို႔သည္ အလြန္ လက္ရာေျမာက္သည့္ ျမန္မာ့အဆင္တန္ဆာမ်ား ျဖစ္ၾကေပ သည္။ စတုတၴထပ္ရွိ ျပခန္းသုံးခန္းအနက္ ဗုဒၶအႏုပညာျပခန္းတြင္ ပ်ဴေခတ္မွ ရတနာပုံေခတ္တိုင္ ေခတ္အဆက္ဆက္လက္ရာ ေျမထည္၊ ေက်ာက္္ဆစ္၊ ေၾကးသြန္း၊ သစ္သား၊ ယြန္းထည္၊ သံထည္ ဗုဒၶ႐ုပ္ပြားေတာ္မ်ား၊ အုတ္ခြက္ဘုရားမ်ားကုိ ျပသ ထားသည္။ ယင္းအထပ္၌ပင္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားယဥ္ေက်း မႈျပခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္း သားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ ဝတ္စားဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႕မႈသ႐ုပ္ေဖာ္ ႐ုပ္လုံးမ်ား၊ တူရိယာပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထုံးတမ္းဓေလ့သုံး ပစၥည္း မ်ားကို ျပသထားေပသည္။ အာဆီယံျပခန္းတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အာဆီယံ ၁ဝ ႏိုင္ငံ၏ တည္ေနရာ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ႐ုံးသုံး ဘာသာစကား အစရွိသည့္ သိမွတ္ဖြယ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို တစ္ႏိုင္ငံျခင္းေျမပုံ၊ ဓာတ္ပုံမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ တစ္ႏိုင္ငံစီ၏ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာႏိုင္ၾကေပသည္။ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပတိုက္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေလ့လာႏိုင္ သည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသာမက ျပည္ပခရီးသြား ဧည့္သည္ မ်ားပါ ေန႔စဥ္လာေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈမွတ္တမ္း ဌာနႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ ရပ္တည္ေနေပသည္။ ။ ကိုးကား (၁) မင္းခမ္းေတာ္ဝင္ပစၥည္းမ်ား (ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန) (၂) အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ေလ့လာေရး မွတ္စုမ်ား (၃) ျမန္မာ့သမိုင္းကိုေဖာ္က်ဴးေနတဲ့ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ (Info Digest Journal, အမွတ္၂၄၊ ၂၅)