ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္း ျပည္ပခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားစြာေပးႏုိင္သည့္ေနရာမ်ားစြာ ရွိသည့္အျပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းပိုမိုတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ေနရာေဒသသစ္မ်ားေဖၚေဆာင္ရန္လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိရာ ျမန္မာ့ကြၽန္းသစ္မူလမ်ိဳးရင္းေပါက္ဖြားရာ ပဲခူးရိုးမေတာႀကီးအတြင္း သဘာအတိုင္းအပန္းေျဖ အနားယူႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဆင္စီး၍ေတာတြင္းခရီးသြားလာႏိုင္ရန္Bago Yoma Eco Resortတစ္ခုကို ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔က အုတ္တြင္း-ေပါက္ေခါင္း-ျပည္ ရိုးမျဖတ္ေက်ာ္ကားလမ္း မိုင္တိုင္ ၄၃ တြင္ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။လာေရာက္အပန္းေျဖလာေရာက္လည္္ပတ္သူမ်ား
အေနျဖင့္ ေရႊေတာင္၊ ေငြေတာင္ ၊ ခေပါင္းေက်းရြာမ်ားရွိ ကရင္တိုင္းရင္းသားတို႔၏လူေနမႈဘဝ၊ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ၊ ရိုးရာ ခ်ည္ ထည္ယက္လုပ္မႈမ်ားကိုေလ့လာႏုိင္မည့္အျပင္ ၊ ေပါလံႀကီးေတာတြင္းဆင္စခန္းသို႔သြားေရာက္၍ ဆင္ မ်ားထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ထိန္းသိန္းျခင္း၊ ေရခ်ိဳးျခင္း၊ အစာေကြၽးျခင္းႏွင့္ ေတာတြင္းဆင္းစီးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္Bago Yoma Eco Resort သို႔ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဧည့္သည္မ်ားအဆက္မျပတ္လာေရာက္လည္ပတ္လွ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားဧည့္သည္ မ်ားအေနျဖင့္ ရွားပါးငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေဒါင္းစိမ္း၊ ေအာက္ခ်င္း၊ သစ္ေတာက္ငွက္မ်ိဳးမ်ား ႏွင့္အျခားေသာငွက္မ်ိဳးစိတ္မ်ား၏စားက်က္၊ ေနထိုင္သြားလာမႈတုိ႔ကို စိတ္ဝင္စားစြာၾကည့္ရႈေလ့လာၾက ေၾကာင္း တာဝန္ခံဝန္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ေတာတြင္းခရီးသြားလာအပန္းေျဖၾကသူ အေနျဖင့္ ျပည္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ကမၻာ့အေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕ေတာ္ သေရေခတၱရာ(ေမွာ္ဇာ) ႏွင့္ ပ်ဴသံေခတ္ ေရွးေဟာင္းသံဖ်က္ဖိုႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္ရႈႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။ ”ခုမွ ဖြင့္ထားတာေတြ႕လို႔ ခရီးနားရင္ဝင္ၾကည့္ေသးတယ္ ခရီးသြားေတြအတြက္ အေတာ့္ကိုအဆင္ေျပတာ ေပါ့ ခုေနာက္ပိုင္း ဒီရိုးမျဖတ္ေက်ာ္လမ္းက ခရီးသည္တင္ယာဥ္လိုင္းေတြလဲရွိေတာ့ ေနာက္ပိုင္းဆို အေတာ္ အဆင္ေျပလာမဲ့သေဘာရွိတယ္”ဟု ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွ ေရတာရွည္ၿမိဳ႕သို႔ ရိုးမျဖတ္ေက်ာ္လမ္းအတုိင္း ျပန္ လာသည့္ ဦးတင္မိုးလႈိင္ ကေျပာၾကားသည္။

ကိုလြင္(ဆြာ)