ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ သံုးေခါက္ေျမာက္ခရီး စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေက်ာ္ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေမြေတာ္ကကၠဴ ဘုရားႀကီးအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳစိတ္ျပင္းျပလ်က္ရွိရာ စာေရး သူႏွင့္အတူ ပါလာသည့္ သီေပါေဘာ္ႀကိဳဘုရားႀကီး ေဂါပက ဥကၠ႒ ဦးဆန္စိုင္း၊ အဖြဲ႕ဝင္ဆရာဦးစိုင္းထြန္းေရႊတို႔ကလည္း ေတာင္ႀကီးတြင္ေဘာ္ႀကိဳဘုရားႀကီး သာသနိကလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီမႈအေပၚ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာရွိေနသျဖင့္ ဆႏၵ တူညီစြာ သံုးေယာက္သားကားေလးတစ္စီးျဖင့္ ဘုရားဖူးေျမာ္ ရန္ ခရီးႏွင္ခဲ့ၾကသည္။
ေမြေတာ္ကကၠဴဓာတ္ျမတ္ေက်ာ္ဘုရားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၂၆ မိုင္ကြာ ေက်ာက္တစ္လံုးႀကီး ၿမိဳ႕ နယ္ ေနာင္ခိုင္းေက်းရြာအုပ္စု ေမြေတာ္ေက်းရြာအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။ မိုးရြာသြန္းၿပီးျဖစ္၍ ျပာမႈိင္းေသာ မဲနယ္ ေတာင္တန္း၊ လြယ္ေမာေတာင္တန္းႀကီးမ်ားေနာက္ခံျဖင့္ ဖူးေတြ႕ရေသာ ေမြေတာ္ကကၠဴေစတီေတာ္ႀကီးမွာ ၾကည္ညိဳ သပၸာယ္လြန္းလွသျဖင့္ စာေရးသူတို႔အဖြဲ႕မွာ ဘုရားပရဝဏ္ အတြင္းမွ ေတာ္ေတာ္ႏွင့္ ျပန္မထြက္ႏိုင္ေအာင္ရွိသည္။ စာေရး သူတို႔ သဒၶါၾကည္ညိဳစိတ္ျဖင့္ ဖူးေျမာ္ခြင့္ရၾကသလို သဒၶါၾကည္ လင္ပါရမီရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း သိရွိဖူးေျမာ္ႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္သန္ ၍ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားႀကီးအား ဤေဆာင္းပါးျဖင့္ ဦးၫြတ္ေရးသားပူေဇာ္အပ္ပါသည္။
အဆိုပါ ေမြေတာ္ကကၠဴဓာတ္ျမတ္ေက်ာ္ေစတီတည္ရွိရာ ေနရာသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ဓမၼဂၻီရပုဂိၢဳလ္ထူးႀကီးမ်ား၊ထြက္ရပ္ေပါက္ေလာကီလမ္းကို ရွာေဖြေနၾကသည့္ ေလာကီဝိဇ­ၨာဓိုရ္ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ား၊ သူေတာ္စင္ေယာဂီပုဂိၢဳလ္ထူး မ်ား စုစည္းကိန္းေအာင္းေမြ႕ေလ်ာ္ရာေဒသအရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကေပသည္။
ေမြေတာ္ကကၠဴေစတီေတာ္ဓာတ္ျမတ္ေက်ာ္ေစတီမ်ားကိုၿခံဳ၍ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔က ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ထိုထက္ပို၍လြယ္ကူေသာ ေမြေတာ္ဆိုေသာ စကားကိုခ်န္ထားၿပီး ကကၠဴဘုရားဟူ၍လည္းေကာင္းေခၚ ေဝၚၾကသည္။ ကကၠဴဟူေသာ ေဝါဟာရစကားလံုး၏ အဓိပၸာယ္ မွာ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကားျဖင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာ္ လည္း ေစတီဘုရားမ်ား၏ ဘြဲ႕ေတာ္အမည္အရာဌာန၌ ဘုရား၏ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ျပည့္စံုကိုက္ညီျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမွာ ကကၠဴတြင္ အသံႏွစ္ မ်ဳိးေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကတ္(ကဲက္)+ကူမွာ ကင္း စခန္းျဖင္စည္။ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားတည္ရွိရာ ေဒသသည္ ေရွးေခတ္အခါတြင္ ဆီဆိုင္ေစာ္ဘြားႏွင့္ ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား နယ္၏ အစပ္ေဒသျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ နယ္ျခားကင္းစခန္း ေနရာရပ္ရြာေဒသတြင္တည္ရွိေသာ ေစတီဘုရားကို ကကၠဴ ဘုရားဟူ၍ ေခၚဆိုၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုထက္ေလးနက္၍ ဘုရား၏ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာ ညီေထြရွိၿပီး ပို၍ျပည့္စံုသည့္အျခားတစ္ခုေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ခ်က္လည္းရွိေသးသည္။ ဤဘဒၵကပ္ကၻာ၌ ကကုသန္ဘုရား၊ ေကာဏာဂံုဘုရား၊ ကႆပဘုရား၊ ေဂါတမဘုရား၊ အရိေမတၱယ် ဘုရားမ်ားဟူ၍ ငါးဆူရွိရာတြင္ ဘုရားေလးဆူမွာ ပြင့္ေတာ္မူၿပီးျဖစ္သည္။ အရိေမတၱယ်ဘုရားမွာ ေနာင္ အနာဂတ္ကာလတြင္ မခြၽတ္ဧကန္ပြင့္ထြန္းေတာ္မူလတၱံ႕ျဖစ္ သည္။
ဘဒၵကၻာတြင္ ပြင့္ထြန္းသည့္ဘုရားရွင္ဘြဲ႕ေတာ္အမည္မ်ားကို ျမန္မာမႈျပဳၿပီး ေခၚဆိုသံုးစြဲခဲ့ရာ ကကုသန္၊ ေကာဏဂံု၊ ကႆပ၊ ေဂါတမ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရားရွင္ ငါးဆူ၏ အမည္ ေတာ္မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ေလာကီဝိဇၨာဓိုရ္ဂိုဏ္းမ်ားက ဂၻီရပညာျဖင့္ ယင္းထက္ အက်ဥ္းခ်ံဳး၍ ေဖာ္ျပရာ၌ သံ၊ ဂံု၊ ပ၊ မ၊ ယ် ဟူ၍ အကၡရာငါးလံုးမွ်သာက်န္ေတာ့သည္။
ေရွးဦးစြာ ဘဒၵကပ္ကၻာတြင္ ပြင့္ထြန္းေသာဘုရားရွင္ မ်ား၏ အမည္ေတာ္မွာ ကကုသန္ဘုရားရွင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာမႈ အမည္ျဖင့္ ကကုသန္ဘုရားျဖစ္သည္။ ထံုျခင္း၊ က်ဥ္ျခင္း၊ ေပါ့ပါးျခင္း၊ လြယ္ကူျခင္းကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တတ္ေသာ လူ႕ဓေလ့ဝသီေၾကာင့္ ကကုသန္မွ (သန္) ကို ခ်န္ထား၍ ကကု ျဖစ္လာရသည္။ အသံ၏ သဘာဝအရ အသံႏွစ္ခုသည္ သံတို သံေပါ့ျဖစ္ေနပါက ႏႈတ္ျဖင့္ျ>ြမက္ၾကားရာတြင္ သံေလးသံရွည္သို႔ ကူးေျပာင္းတတ္သျဖင့္ ကကုမွ ကကၠဴ(အသံထြက္မွာကက္ကူ)သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။
ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၅၅ ခုႏွစ္ နယုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ေရးထိုးေသာ ေခါင္းေလာင္းမွာ ”ေခါင္းေလာင္း လုပ္ျပဳ၊ ေၾကးေပါင္းစုႏွင့္ သြန္းေလာင္းျပဳယူ၊ လုလႅတူ၍၊ ကကၠဴ ေမြေတာ္ဓာတ္ျမတ္ေက်ာ္ႀကီးကိုပူေဇာ္ဒါန၊ ဆက္သအလွဴ” ဟူ၍ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၁ဝ၇ ခုႏွစ္က ေခါင္းေလာင္းကမၺည္းစာ တြင္ ဤကကၠဴေစတီဘုရား၏ ဘြဲ႕အမည္ကို ” ကကၠဴေမြေတာ္ ဓာတ္ျမတ္ေက်ာ္” ဟု ဖြင့္ဆိုေရးသားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေက်ာ္ေစာထင္ရွားေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္တြင္ ေရွးေနာင္ေတာ္ဘုရားမ်ား၏ အသံုးအေဆာင္ျဖစ္ေသာ (အေမြေတာ္တိုက္) ကကုသန္ဘုရား ရွင္၏ ေတာင္ေဝွးေတာ္၊ ေကာဏာဂံုဘုရား၏ ဓမၼက႐ုဏ္းေရစစ္ ေတာ္၊ ကႆပဘုရားရွင္၏ ေရသႏုတ္သကၤန္းေတာ္၊ ေဂါတမ ဘုရားရွင္၏ ဆံေတာ္မ်ား ဌာပနာထားေၾကာင္း ေရႊတိဂံုသမိုင္း တြင္ ျပဆိုထားေပသည္။
ေမြေတာ္ကကၠဴေစတီစုတြင္မူ ေဂါတမဘုရားရွင္၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္ကို ဌာပနာထားေသာ္လည္း ဘုရားေစတီ ၏ ဘြဲ႕ေတာ္ကိုမူ ေနာင္ေတာ္ကကုသန္ဘုရားရွင္၏ ဘြဲ႕အမည္ ေတာ္ကိုယူလ်က္ ”ကကၠဴ” ဟုအမည္မွည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘဒၵကပ္ကမၻာတြင္ ေရွးဦးစြာ ပြင့္ေတာ္မူေသာ အႀကီးဆံုးျဖစ္ သည့္ ေနာင္ေတာ္ကကုသန္ဘုရားရွင္အား ဂုဏ္ျပဳပူေဇာ္လို ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေမြေတာ္ကကၠဴဓာတ္ေတာ္ျမတ္ကို စတင္တည္ထား ကိုးကြယ္သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ားမွာလည္း လူအမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ အမ်ားခ်မ္းသာရန္ ဘုန္းကံပါရမီရွိေသာ ပုဂိၢဳလ္ထူး ပုဂိၢဳလ္ျမတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ရွင္ေသာဏႏွင့္ ရွင္ဥတၱရ ရဟၲာ မေထရ္ျမတ္တုိ႔ႏွင့္ ေစတီေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ တည္ထားကိုးကြယ္ေသာ သာသနာျပဳ ဒါယကာသာသနာ့ အေမြခံထိုက္ေသာ ဧကရာဇ္ဘုရင္မင္းျမတ္ သီရိဓမၼာအေသာက မင္းႀကီးပင္ျဖစ္ေပသည္။
တတိယသဂ¯ယနာတင္ၿပီး ကိုးတိုင္းကိုးဌာနသို႔ သာသနာ ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူၾကေသာ ရွင္မဟာ ေမာဂၢလိ ပုတၱတိႆ ရဟၲာမေထရ္ျမတ္ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ ေသာ ရဟန္းေတာ္အပါးေပါင္းတစ္ေထာင္ပါဝင္သည့္ သံဃာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စ်ာန္အဘိဉာဏ္ရ ရဟႏၱာပုဂိၢဳလ္တို႔၏ ေရွ႕ အနာဂတ္ကို ေျမာ္ျမင္ႏိုင္သည့္အနာဂဟံသÓဏ္အရာကို သာမန္ပုဂိၢဳလ္တို႔ သိျမင္နားလည္ရန္ခက္ခဲလွေပသည္။
ကိုးတိုင္းကိုးဌာနသာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သရီရ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ားကို ဌာပနာသြင္းၿပီး ေစတီဘုရား တည္ထားကိုးကြယ္ျခင္း၊ ဗုဒၶဘုရားရွင္ပြင့္ေတာ္မူရာသစ္ပင္ ျဖစ္ေသာ ေညာင္ပင္မဟာေဗာဓိပင္ကို စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ သာသနာ ျပဳမည့္ရဟၲာပုဂိၢဳလ္မ်ားကို ေဒသအသီးသီးသို႔ေစလႊတ္ျခင္း၊ ေရတြင္း ေရကန္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ကို တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေက်ာင္း ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။ သီရိဓမၼာအေသာကမင္းႀကီး၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္ထူးျခားေလးခုျဖစ္စဥ္ ေျခာက္ ရပ္ကို ေမြေတာ္ကကၠဴေစတီေတာ္ျမတ္ဘုရားတြင္ ယေန႔တိုင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေပသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-
(၁) သရီရဓာတ္ေတာ္ ေမြေတာ္မ်ားကို ဌာပနာသြင္းၿပီး တည္ထားကိုးကြယ္သည့္ ေစတီဘုရား (ဓာတု ေစတီ)ရွိျခင္း၊
(၂) ေညယ်ငါးျဖာေလးသစၥာကို ထိုးထြင္းသိျမင္ၿပီး မာရ္ငါးပါးေအာင္ျမင္ရာ အပရာဇိတပလႅင္ေပါက္ ေရာက္ရာ မဟာေဗာဓိပင္ (ေညာင္ပင္) တို႔ စုိက္ပ်ဳိးထားရွိျခင္း။ (ပရိေဘာဂေစတီ)
(၃) ရွင္ေသာဏႏွင့္ရွင္ဥတၱရတို႔သမုတ္ထားေသာ ေရွး ေဟာင္းရဟၲာသိမ္ေတာ္ရွိိျခင္း။
(၄) ေက်ာင္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါဝင္ ေသာေရွးေဟာင္းေက်ာင္း အထိမ္းအမွတ္ အေဆာက္အအံုမ်ား ၾ<ြကင္းက်န္ျခင္းမရွိေသာ္ လည္း ေရွးေဟာင္းေက်ာင္းေနရာ တည္ရွိျခင္း။
(၅) ေရတြင္းေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါဝင္ ေသာအထိမ္းအမွတ္ ေရတြင္းရွိျခင္း။
(၆) ေရကန္ေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္တြင္ ပါဝင္ ေသာအထိမ္းအမွတ္ေရကန္ရွိျခင္း။
စသည့္အျခင္းအရာ ေျခာက္မ်ဳိးအခိုင္အၿမဲတည္ရွိျခင္း မ်ားေၾကာင့္ သမိုင္းသုေတသီမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပဘုရားဖူး မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားစည္ကားလ်က္ရွိေပသည္။
သီရိဓမၼာ ေသာကမင္းႀကီးတည္ထားကိုးကြယ္ေသာ ေစတီေပါင္းရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္ထဲတြင္ ရွင္ေသာဏႏွင့္ ရွင္ဥတၱရမေထရ္တို႔၏ ေက်းဇူးတရားျဖင့္ ေမြေတာ္ကကၠဴ ေစတီျမတ္ကို တည္ထားကိုးကြယ္ၾကေပသည္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ ျမတ္၏ ဓာတ္ေတာ္ေမြေတာ္အစစ္မ်ား ဌာပနာထည့္သြင္းၿပီး ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရား တည္ထားရာမွႏွစ္ပရိေၧဒမ်ားစြာ အတြင္း အျခားအလားတူေစတီမ်ားကိုလည္း တည္ထားခဲ့ၾက သျဖင့္ ေစတီမ်ား၏ ေစတီအေရအတြက္တိုးတက္မ်ားျပား လာခဲ့ေပသည္။ ေစတီအဆူအေရအတြက္နည္းမ်ား ပမာဏကို အလြယ္တကူမွတ္သားႏိုင္ေစရန္ ေဗဒင္နည္းအကၡရာသခၤ်ာျဖင့္ ”ေတာင္သူကြမ္းညႇပ္” (တဖ်တ္ဖ်တ္) ဟု မွတ္တမ္းတင္ထား ရွိခဲ့ၾကေပသည္။ ထုိသို႔ဆို႐ိုးျပဳေသာ မွတ္တမ္းအရေမြေတာ္ ကကၠဴေစတီမွာ ေတာင္သူကြမ္းညႇပ္ (၇၆၂၃)ဆူရွိေပသည္။ (တဖ်တ္ဖ်တ္) မွာ အသံကာရံလိုက္၍ ျဖည့္ထားေသာစကားျဖစ္ ေပသည္။
ေနာင္ခဲဘုန္းႀကီးဦးေသာဏ၏ မွတ္တမ္းအရသကၠရာဇ္ ၁၂ဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခရစ္ႏွစ္ (၁၉၁ဝ) ေမြေတာ္ကကၠဴ ဓာတ္ျမတ္ေတာ္ေက်ာ္ေစတီဆူေပါင္း ၂၄ဝ၂ ဆူရွိေပသည္။ ကကၠဴေစတီစုကို ေဖာင္ေတာ္ဆိုက္ေစတီ ဂႏၶကုဋိအေနာက္ ဘက္ အုတ္နံရံတြင္ မင္ျဖင့္ေမြေတာ္ကကၠဴ ေရတြက္မွတ္တမ္း တင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သကၠရာဇ္ ၁၂၉ဝျပည့္ႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၂၈ အခ်ိန္၌ ကကၠဴေစတီစုမွာ ၂၅၄၈ ဆူရွိၿပီး ေရွးက သာသနာျပဳ အေသာကမင္းတရားႀကီး၏ ေကာင္းမႈေတာ္၊ ပုဂံေခတ္အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး၏ ေကာင္းမႈေတာ္၊ ဆုေတာင္းျပည့္ႏွင့္ ေဖာင္ေတာ္ဆိုက္ေစတီႀကီး ႏွစ္ဆူအျပင္ ထိုေစတီႀကီးႏွစ္ဆူကိုၿခံရံထားသည့္ အင္းဝေခတ္၊ ေညာင္ရမ္း ေခတ္၊ ကုန္းေဘာင္ေခတ္၊ ရတနာပံုေခတ္၊ ကိုလိုနီေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္ စသည္ျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပန္းေတာ့၊ ပန္းရန္၊ အႏုပညာလက္ရာစံုကို ဖူးေတြ႕ႏုိင္ေပ သည္။
ေစတီေပါင္းေထာင္ေသာင္းမ်ားစြာ တစ္ေနရာတည္း တစုတေဝးတည္း တည္ထားကိုးကြယ္မႈျပဳႏုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတာင္သူတို႔၏ ေစတနာသဒၶါတရားကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳဥဒါန္းတင္ထားေသာအားျဖင့္ ”တစ္မူးရလို႔ တစ္ပဲလွဴ တို႔ရွမ္းေတာင္သူတူႏုိင္႐ိုးလား” ဟူ၍ဆုိ႐ိုးစကား သက္ေသ တည္လ်က္ရွိသည္။ ေစတီအဆူေပါင္းအေရအတြက္ကိုလည္း ကြမ္းစားသည့္ဓေလ့ကို ျမတ္ႏိုးခံုမင္ေသာ ေတာင္သူတို႔၏ ႐ိုးရာကြမ္းစားျခင္းအသံုးျပဳမႈျဖင့္ ေတာင္သူကြမ္းညႇပ္ တဖ်တ္ဖ်တ္ဟု မွတ္တမ္းျပဳခဲ့ေပသည္။
ေမြေတာ္ကကၠဴဓာတ္ျမတ္ေက်ာ္ ေစတီအားတည္ထား ကိုးကြယ္မႈ ၊ ေလးျမတ္ပူေဇာ္မႈျပဳၾကသည္မွာ ႏွစ္ပရိေၧဒမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္ေပရာ တတိယသဂ¯ယနာတင္ပြဲအၿပီး ကုိးတိုင္းကုိး ဌာနသာသနာျပဳ စတင္တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာအခ်ိန္ ကာလမွစ၍ ေရတြက္လွ်င္ဘီစီ ၃ဝ၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တိုင္သည္အထိ ႏွစ္ပရိေၧဒေပါင္း ၂၃ဝ၆ ႏွစ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေပ သည္။
ပုဂံမင္းဆက္မ်ားထဲတြင္ ေစတီဘုရားမ်ားစြာကို တည္ထား ကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ နရပတိစည္သူမင္းႀကီး ထပ္မံျပဳျပင္ထား သည့္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၅၃၇ ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၁၇၄ မွစ၍ ၁၃၆၂ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၉၉ တိုင္သည္အထိ ဆိုလွ်င္ႏွစ္ေပါင္း ၈၂၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိၿပီျဖစ္ေပသည္။
ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ေမြေတာ္ကကၠဴ ေစတီေတာ္ျမတ္ ႀကီးအား ယေန႔လူငယ္ေနာင္ဝယ္လူႀကီးျဖစ္လာၾကမည့္ ဗုဒၶႏြယ္ဝင္မ်ား၊ ေဒသခံမ်ားအစဥ္သျဖင့္ ေရွးအႏုပညာလက္ ရာမ်ားကိုဖူးေျမာ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ငလ်င္ဒဏ္သင့္ဘုရား ပုထိုး မ်ားကို ေရွးမူလက္ရာမပ်က္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ဘက္စံု ျပဳျပင္ မြမ္းမံတည္ေဆာက္ေနေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားကိုအားတက္ဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရသည္။
ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားႀကီးကို အမွီျပဳ၍လဆုတ္ ၈ ရက္ ႏွင့္လျပည့္၊ လကြယ္ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ ဗုဒၶႏြယ္ဝင္သူေတာ္စင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေစတီဘုရားအားဆြမ္း၊ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီးတို႔ ျဖင့္ကပ္လွဴပူေဇာ္ၾကသည္။ ဘုရားအရိပ္ကုိမီခုိၿပီး သီတင္းသီလ က်င့္သံုးကာကမၼ႒ာန္း ဘာဝနာစီးဖ်န္းခြင့္ရၾကသည္။
ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားႀကီး၏ ဗုဒၶပူဇနိယပြဲေတာ္မွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေန႔တစ္ႀကိမ္၊ တေပါင္းလျပည့္ ေန႔တစ္ႀကိမ္၊ ေရွး႐ိုးအစဥ္အလာမပ်က္ ယေန႔ထိတုိင္က်င္းပ ၾကသည္။ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာဗုဒၶပူဇနိယ ပြဲေတာ္မွာ ရာသီဥတုပြင့္လင္းသာယာျခင္း၊ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားအေနျဖင့္လည္း လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ အားလပ္ ျခင္းအျပင္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ တိုက္ ဆိုင္မႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
ေရွးေဟာင္းသမုိင္းဝင္ ေမြေတာ္ကကၠဴဘုရားႀကီးသို႔ အခါ အခြင့္သင့္ပါက လာေရာက္ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘုရားႀကီးဘက္စံုျပဳျပင္မြမ္းမံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကုသိုလ္ပါဝင္လွွဴဒါန္းလိုၾကေသာ သဒၶါၾကည္လင္ပါရမီရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေမြေတာ္ေဂါပကအဖြဲ႕႐ံုး ဝ၈၁-၂၁၂၄၆၉ဝႏွင့္ ဝ၉-၄၉၃၆ဝ၈၉၂ သို႔ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း နိဗၺာန္ အက်ဳိးေျမာ္၍ ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသတည္း။

စိုင္းသာလိႈင္(လိေမၼာ္ေျမ)၊ ဓာတ္ပံု-စိုင္း(သီေပါ)