မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး စလင္းၿမိဳ႕ရိွ ေရွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ ဝက္သည္းကန္ႀကီး ပိုမို သာယာလွပလာေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖရင္း မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ အေပ်ာ္ စီးနင္းႏိုင္ရန္ ႏွစ္ေယာက္စီး ေျခနင္းဘဲငန္းေလွမ်ားကို ၾသဂုတ္လဆန္းမွစ၍ ထားရွိ ေပးထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေရႊမုေ႒ာဘုရားႀကီးႏွင့္ ဝက္သည္းကန္အတြင္း ယခင္ကထက္ လာေရာက္လည္ပတ္သူ ပိုမိုမ်ားျပားကာ ေန႔စဥ္ လူစည္ကားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။
စလင္းၿမိဳ႕ ဝက္သည္းကန္ႀကီးအတြင္းတြင္ ေ႐ွးႏွစ္ေပါင္း ၂ဝဝဝ ေက်ာ္က သိရိဓမၼာ အေသာကမင္းႀကီး တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ေရႊမုေ႒ာေစတီေတာ္ ႀကီးအား တံတား၊ ေစာင္းတန္းမ်ားျဖင့္ ဘက္စုံျပဳျပင္လ်က္ရိွသလို ဘုရားႀကီးအနီး ကန္ေရျပင္ထဲတြင္ အေပ်ာ္စီး ေျခနင္းဘဲငန္းေလွမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖ စီးနင္းႏိုင္ရန္ ၾသဂုတ္လဆန္းမွစတင္၍ ေဂါပကအဖြဲ႕က စီစဥ္ေပးခဲ့သည္။
အေပ်ာ္စီး ေျခနင္းဘဲငန္းေလွမ်ားမွာ စက္ဘီးေျခနင္းကဲ့သို႔ နင္းရၿပီး ေဘး ဘယ္ညာေကြ႕ျခင္း၊ ေနာက္သို႔ ဆုတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ေလွစီးသူမ်ား အၲရာယ္မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ အသက္ကယ္အကၤ်ီမ်ားလည္း ေလွေပၚတြင္ ထားရိွေပးထားၿပီး လွည့္လည္စီးနင္းရန္ နယ္နိမိတ္ကိုလည္း သတ္မွတ္ေပးထား ေၾကာင္း သိရသည္။