ကြၽန္ေတာ့္ဘဝမွာ လုပ္ငန္းတာဝန္အမ်ဳိးမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရ ခဲ့ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ျပည္တြင္းမွာေရာ၊ ျပည္ပမွာပါ တာဝန္ယူခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္သူ႔ ဝန္ထမ္းေရးရာအရပ္ရပ္ကို စိတ္ဝင္စားတယ္။ ေလ့လာဆည္းပူး ခဲ့တယ္။ သုေတသနေတြလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အလုပ္တာဝန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္အျမတ္ႏိုးဆံုး၊ တန္ဖိုး အထားဆံုးအလုပ္က ဆရာပဲျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းဆရာဘဝကို ခုံမင္တယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ရတာကို ေက်နပ္တယ္၊ အားရတယ္။ ” မင္းမျဖစ္ခ်င္ဘူး၊ မင္းဆရာပဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္” လို႔ ရင္းႏွီးတဲ့သူေတြကို အၿမဲေျပာမိတယ္။ ကံေကာင္းလို႔ထင္ပါရဲ႕ အခုအခ်ိန္အထိ စာသင္ခြင့္ရေနတာ။ တစ္ပတ္မွာ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ သင္ခြင့္ရတယ္။ သင္ခြင့္ေပးတဲ့ သူေတြကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရတယ္။ သူတို႔ခြင့္ေပးမွ၊ သူတို႔ လက္ခံမွ ျဖစ္ႏိုင္တာ။ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မွာလည္း သြား ေရာက္ၿပီး သင္ၾကားခြင့္ရတာမို႔ ပိုၿပီးေက်နပ္ရတယ္။ စာသင္ ေနရရင္ေပ်ာ္ေနမိတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ဟာ ဝါသနာပါမွ လုပ္လို႔ရတဲ့အလုပ္မ်ဳိးျဖစ္တယ္။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္သာမကပါဘူး။ ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိမွျဖစ္တာ။ ဒီအလုပ္ကို မလုပ္ရင္မေနႏိုင္တဲ့ စိတ္ရွိမွ ေအာင္ျမင္မွာ။ ဝင္ေငြေကာင္းလို႔ အခြင့္အေရးရလို႔ ဆိုရင္ ခဏပဲ။
ကြၽန္ေတာ္ေလ့လာတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈဘာသာမွာ လူ တစ္ေယာက္ ဘာေၾကာင့္အလုပ္လုပ္သလဲ၊ ဒီလူအလုပ္ေပၚ စိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆိုတာကို ေလ့လာ ခြင့္ရခဲ့တယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းလိုအပ္ခ်က္ရွိလို႔ အလုပ္လုပ္ၾက တာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဆင့္(၅)ဆင့္ခြဲျခား လို႔ရတယ္။ ပထမအဆင့္က အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ စားဝတ္ ေနေရးအဆင္ေျပဖို႔ အလုပ္လုပ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ခလစာကို ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈကိုလိုလား ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလိုစားဝတ္ေနေရးေျပလည္မႈ သာမက၊ ဒုတိယအဆင့္လိုအပ္ခ်က္က လံုၿခံဳလိုတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ဝင္ေငြေကာင္းရင္၊ ခ်မ္းသာရင္ စီးပြားေရးအရ လံုၿခံဳတယ္။ ပူပန္ေသာက၊ ေတာင့္တမႈမရွိဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ တတိယအဆင့္ကေတာ့ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီဖို႔ ျဖစ္ တယ္။ အလုပ္လုပ္ျခင္းက ရလာတဲ့ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈေတြ၊ လူမႈေရးထိေတြ႕မႈေတြကို ခံုမင္ၾကတယ္။ စတုတၴအဆင့္ကေတာ့ အထင္ႀကီးေလးစားျခင္းကို ခံယူလိုတဲ့ဆႏၵ။ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ တယ္။ နာမည္ႀကီးခ်င္ၾကတယ္။ လူေတြရဲ႕ ေလးစားမႈကို ခံယူလို ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လက္ခံ ၿပီး ေက်နပ္အားရတဲ့အဆင့္ျဖစ္တယ္။ လူတိုင္းမွာ အခုလို လိုအပ္ခ်က္အဆင့္ေတြရွိတာကိုသိရင္ လစာလုပ္ခတိုးေပးၿပီး အလုပ္လုပ္ခ်င္ေအာင္ တာဝန္ေပးတာမ်ဳိးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ရမွာျဖစ္တယ္။
အလုပ္လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ ျပင္ပပေယာဂေတြျဖစ္တဲ့ လုပ္ခလစာတိုးမႈ၊ အခြင့္အေရးေပးမႈေတြက တြန္းအား ေပးသလို မိမိရင္တြင္းက ေပၚလာတဲ့၊ လုပ္ခ်င္တဲ့စိတ္ကလည္း အေရးႀကီးတာကို သတိျပဳရမယ္။ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္မႈ၊ အခြင့္အေရးေပးမႈ စတာေတြကိုပဲ မစဥ္းစားဘဲ အလုပ္ခြင္မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးမႈ၊ အျပန္အလွန္အထက္ေအာက္ေလးစားယံုၾကည္မႈ၊ အသိအမွတ္ ျပဳမႈ၊ ေနရာေပးမႈေတြကိုသာ စဥ္းစားသင့္တယ္။ ဝင္ေငြတစ္ခု တည္းေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ေနတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ သတိျပဳဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္တယ္။ လုပ္ခလစာေတြတိုးျမႇင့္တုိင္း ဝန္ထမ္း ေရးရာ ပေပ်ာက္ၿပီလို ႔ ယူဆလို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ဆႏၵ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုသိေအာင္ ႀကိဳးစားဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒါမွလည္း လူရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္မွာ။ ဒီေနရာမွာ ဝန္ထမ္းေတြ ဝင္ေငြနည္းပါးလို႔ အဂတိလိုက္စားရပါတယ္။ မလံုေလာက္လို႔ လုပ္ၾကရတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္က ဘဝင္မက်ဘူး။
ဒီလိုသာစဥ္းစားရင္ အဂတိ လိုက္စားမႈလံုးဝမရွိေအာင္ လံုေလာက္ေအာင္ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ၊ ေပးႏိုင္ဖို႔လဲ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ အမွန္က ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အက်င့္သီလ၊ သိကၡာနဲ႔ဆိုင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ရင္းႏွီးတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္း ဆရာေလာကကို ျပန္သံုးသပ္ရင္ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီး။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီအခ်က္ေတြ စဥ္းစားၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ တတ္ကြၽမ္းလိမၼာတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ ဦးစီးေနတာမို႔ စဥ္းစားၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ တကၠသိုလ္မွာ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ တာဝန္ဟာ သံုးရပ္ရွိတယ္။ ပထမတာဝန္က သင္ၾကားေရး တာဝန္ျဖစ္တယ္။ မိမိေလ့လာ ထားတဲ့ ဘာသာကို ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို မွ်ေဝ ေပးတဲ့အလုပ္။ ဒါေပမယ့္ ထူးဆန္းတာက အခုလုိ သင္ၾကားေရး တာဝန္ေပးတဲ့ ဆရာဆရာမေတြ ကုိ သင္ၾကားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက်ေလ့က်င့္ သင္တန္းေပးတာ၊ ပုိ႔ခ်တာမ်ဳိး လုံးဝ မရွိဘူး။
တကၠသုိလ္မွာ ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ ေအာင္မွတ္ ေကာင္းၿပီး စာေတာ္ရင္ ဆရာ ျဖစ္တာပဲ။ နည္းျပဆရာဘဝမွာ နည္းျပသင္တန္းေတြ ဘယ္လုိယူရမလဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြ နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ဘယ္လုိပုိ႔ခ်ရမလဲ၊ သင္ ေထာက္ကူပစၥည္းေတြ ဘယ္လုိအသုံးျပဳရမလဲ ဒါေတြကုိ လုံးဝ မသင္ခဲ့ရဘူး။ ဒါက ကုိယ္ေတြ႕၊ မိမိရဲ႕ ဆရာဆရာမေတြကုိ အတု ခုိးၿပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာသာ ျဖစ္တယ္။ စာအသင္ေကာင္းဖုိ႔ ဘာေတြသတိထားရမယ္၊ ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲဆုိတာကုိ စနစ္ တက်သင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ အခုေတာ့ ဒီကြက္လပ္ကအႀကီး ႀကီး။ စာေတာ္တုိင္း စာသင္တတ္တယ္လုိ႔ ယူဆလုိ႔မရဘူး။
ဒါေၾကာင့္လည္း တခ်ဳိ႕ဆရာေတြဟာ စာေတာ္ေပမယ့္ သင္ၾကားေရးမွာ အဆင္မေျပတာေတြ ေတြ႕ရတယ္။ သင္ၾကားမႈ ကုိ ကြၽန္ေတာ္ ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းႏုိင္ငံျခားမွာ တက္တဲ့အခ်ိန္မွ စနစ္တက်သင္ရတာ။ စာသင္ၾကားမႈတင္မက၊ ဝတ္စားပုံ အသံေန၊ အသံထား၊ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ဒါေတြကုိ စနစ္တက် သင္ၾကားခြင့္ရခဲ့တယ္။ သင္ၾကားပုိ႔ခ်သူေတြအထဲမွာ ႐ုပ္ရွင္ ဒါ႐ုိက္တာေတြလည္းပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ ေတြဟာ ေက်ာင္းပရိသတ္အေရွ႕မွာ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ သ႐ုပ္ ေဆာင္ေတြျဖစ္တယ္။ ပရိသတ္ဆဲြေဆာင္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစား ရမွာ။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြအေပၚ အာ႐ုံအျပည့္ ထားၿပီး သူတုိ႔စိတ္ဝင္စားေအာင္၊ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစား ရမွာသာျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ေပ်ာ္ေအာင္လည္း သင္တတ္ဖုိ႔အေရးႀကီးတယ္။ အတန္းကုိတက္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိ ေအာင္ ဆရာလုပ္သူက ဆဲြေဆာင္ရမွာ။ အခုေတာ့ အခ်ဳိ႕ အတန္းေတြကုိ မတက္မျဖစ္လုိ႔ သည္းခံၿပီးတက္ေနရသလုိ ”ဒီဆရာ သိပ္ေတာ္တာပဲ၊ တစ္လုံးမွ နားမလည္ဘူး” ဆုိတဲ့ အျဖစ္မ်ားနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတာ။ သင္ၾကားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔က တကၠသုိလ္တုိင္းမွာ တာဝန္ယူၾကတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကုိ စနစ္တက်ပုိ႔ခ်ဖုိ႔လုိတယ္။
ေက်ာင္းသားေတြျပည့္ေနတဲ့အတန္းဟာ သင္ၾကားမႈ ေပတံတစ္ခုျဖစ္တယ္။ သင္ၾကားမႈဟာ ေမြးရာပါအရည္ အခ်င္းပါရမီရွိမွ ရမယ္လုိ႔ ေျပာၾကေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သင္ယူ၊ ခံယူရတယ္လုိ႔ ယူဆမိတယ္။ စာအသင္ေကာင္းတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကုိလည္း အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အားေပးရမယ္။ ရာထူးတုိးဖုိ႔ ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ တကၠသုိလ္ ဆရာဆရာမရဲ႕ ဒုတိယတာဝန္က သုေတသနမလုပ္တဲ့ဆရာဟာ မျပည့္စုံႏုိင္ဘူး။ သုေတသန လုပ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကုိ ေစာေစာက သင္ၾကားေရး မွာ အသုံးခ်ႏုိင္တယ္။ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြဟာ အသစ္ အဆန္းေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ေတြကုိ ေနာက္ဆုံးေပၚ သုံးသပ္မႈေတြကုိ မွ်ေဝႏုိင္မွာျဖစ္တယ္။ သုေတသနမလုပ္ဘဲ စာသာသင္ေနလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ဒီကိစၥက ျပႆနာ၊ ဆရာ/ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးက အဆမတန္မ်ားလြန္းတဲ့အတြက္ ဆရာ ဆရာမေတြမွာ သုေတသနလုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိၾကဘူး။ မနက္မုိးလင္းကစၿပီး မုိးခ်ဳပ္ခ်ိန္အထိ စာသင္မႈနဲ႔ပိေနတာမုိ႔ သုေတသနလုပ္ဖုိ႔ အခ်ိန္မရွိၾကေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ တာဝန္ ေပးမႈကုိလည္း ျပန္စဥ္းစားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ သုေတသနလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အခ်ိန္အပါအဝင္ က်န္တဲ့စြမ္းအားစုေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး ဖုိ႔လုိတယ္။ သုေတသနလုပ္လုိ႔ေျပာ႐ုံနဲ႔ မျဖစ္ဘူး။
ေနာက္ဆုံးတာဝန္က ထုတ္ေဝမႈ၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ ေရးသားမႈျဖစ္တယ္။ မိမိရဲ႕ သုေတသနေတြ႕ရွိခ်က္ေတြ၊ စာတမ္း ေတြျပဳစုၿပီး ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိရမယ္။ အခုေတာ့ အခုလုိထုတ္ေဝ ေနတဲ့ ဆရာဆရာမေတြအေတာ္ရွားတယ္။ သုေတသနမလုပ္ႏုိင္ ေတာ့လည္း ေရးသားဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ျပန္ဘူး။ တကၠသုိလ္ေတြမွာ ပညာေရးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ေတြကုိ တိတိက်က်ခဲြျခမ္းဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ ရာထူးတုိးျမႇင့္မႈပုံစံက အေျခအေနမေပးဘူး။ ထူးခြၽန္တဲ့ ပါေမာကၡတစ္ဦးကုိ ရာထူးတုိးေပးခ်င္ရင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ခန္႔အပ္လုိက္တယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ရဲ႕တာဝန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္။ ဒီတာဝန္ေတြကလည္း ႀကီးမားလွတယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္တစ္ေယာက္မွာ စာသင္ဖုိ႔အခ်ိန္မရွိသလုိ၊ သုေတသနလည္း မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ထုတ္ေဝဖုိ႔ကေတာ့ အေဝးႀကီး။ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး လုပ္ငန္းေတြကလည္း အေရးႀကီး ေတာ့ မလုပ္လုိ႔လည္း မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံျခားတကၠသိုလ္ေတြ မွာေတာ့ ပညာေရးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလိုင္းကို ခြဲျခားထားတယ္။ သင္ၾကားေရးလုပ္ေနတဲ့ ပါေမာကၡေတြက ပါေမာကၡခ်ဳပ္မလုပ္ ခ်င္ၾကဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ယူလိုက္ရင္ ပညာေရးဘဝ ဆံုး႐ံႈးရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကုလသမဂၢ႐ံုးခ်ဳပ္ ေရာက္ေတာ့ ဆရာႀကီးပါေမာကၡRonald Findlayကို ဂါရဝျပဳခဲ့တယ္။ ဆရာႀကီးက ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦး။
ဒါေပမယ့္ တစ္ေခတ္က အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အႏွိမ္ခံခဲ့ရတယ္။ ဒါနဲ႔ဆရာႀကီးက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ နာမည္ႀကီးတဲ့ ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္ မွာ တာဝန္ေပးျခင္းခံခဲ့ရတယ္။ သူ႔ေလာက္ထူးခြၽန္တဲ့ သူကို သူ႔ႏုိင္ငံက အသိအမွတ္မျပဳေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္ကေတာ့ လိုလိုလားလားႀကိဳဆိုၿပီး ပါေမာကၡရာထူးကို ခ်က္ခ်င္းေပးအပ္ ခဲ့တယ္။ သူနဲ႔စကားေျပာရင္း ကြၽန္ေတာ္ကစပ္စုၿပီး ဆရာ- ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဘာေၾကာင့္မလုပ္သလဲလို႔ေမးမိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ ရဲ႕ေမးခြန္းကိုသူကၿပံဳးၿပီး သူရဲ႕တကၠသိုလ္မွာ က်င့္သံုးတဲ့ စနစ္ကို ရွင္းျပတယ္။ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို တကၠသိုလ္မွာတာဝန္ ယူတဲ့ ပါေမာကၡေတြက မဲနဲ႔ေရြးခ်ယ္ၾကတယ္။ အခုလိုေရြးခ်ယ္ တဲ့အခါမွာ အျမင္ကပ္တဲ့၊ ၾကည့္မရတဲ့ ပါေမာကၡကို ဝိုင္းမဲထည့္ ၾကတယ္တဲ့၊ အဆင္းဘီးတြန္းတဲ့သေဘာ။ အခုလိုအေရြးခံရတဲ့ ပါေမာကၡဟာ သင္ၾကားေရးသုေတသနထုတ္ေဝမႈေတြလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မရွိေတာ့ဘဲ ႐ံုးစာေရးႀကီးသာသာျဖစ္သြားတာကို ရွင္းျပ ေပးခဲ့တယ္။
ပါေမာကၡျဖစ္ဖို႔ ပါရဂူေဒါက္တာဘြဲ႕ရွိရမယ္ဆုိတဲ့ စည္းကမ္း ကိုလည္းထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဘယ္လိုစဥ္းစားခ်က္နဲ႔ လုပ္ခဲ့ သလဲဆိုတာေတာ့ မေျပာတတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံျခားတကၠသုိလ္မွာ ပါေမာကၡတိုင္း ပါရဂူေဒါက္တာဘြဲ႕မရွိၾကဘူး။ စာေတြသင္ တယ္၊ သုေတသနေတြ လုပ္တယ္၊ ေရးသားထုတ္ေဝၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါရဂူဘြဲ႕မယူၾကဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ ေစတနာေကာင္းလြန္းလို႔ထင္ပါရဲ႕ ပါရဂူဘြဲ႕ရွိမွ ပါေမာကၡရာထူး ေပးတဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးေနၾကတာ။
တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း နယ္မွာရွိတဲ့တကၠသိုလ္ေတြမွာ အလွည့္က်တာဝန္ယူ ေစတဲ့ စည္းကမ္း။ မဲဇာအပို႔ခံရတာကို ဆရာတိုင္းစိတ္ပူၾကတယ္။ အနစ္နာခံတဲ့ လကၡဏာအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့တာမို႔ တစ္ခ်ိန္မွာ အက်ဳိးရွိလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး သည္းခံ ၿပီး တာဝန္ယူၾကရတယ္။ စိတ္ဝင္စားမႈကေတာ့ ရွိလွတာမဟုတ္ ဘူး။ တကၠသိုလ္မွာ ဆရာလုပ္ရတာဟာ ထူးျခားလွတဲ့ အခြင့္ ေရးတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ဒီအခြင့္အေရးကိုယူဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဆရာတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ဝင္ေငြ၊ ရာထူး၊ အခြင့္အေရးေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားတာမဟုတ္ဘဲ မိမိစိတ္ဝင္စားတဲ့၊ ဝါသနာ ပါတဲ့ ပညာရပ္ကုိေလ့လာဆည္းပူးၿပီး မိမိရဲ႕တပည့္ေတြကို မွ်ေဝေပးဖို႔ျဖစ္တယ္။
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဝန္းထဲက ပါေမာကၡေတြရဲ႕အိမ္ကို ၾကည့္ရင္ တစ္ခ်ိန္ကတကၠသိုလ္က ဆရာေတြရဲ႕အဆင့္အတန္း ဟာ အင္းလ်ားလမ္းမွာရွိတဲ့ အခုဝန္ႀကီးေတြေနထုိင္ၾကတဲ့ ဝန္ႀကီးေတြ၊ အတြင္းဝန္ေတြနဲ႔ တစ္တန္းတည္းရွိတာကိုျမင္ ႏုိင္တယ္။ ဒီအထိတန္ဖိုးထားခဲ့တာ။ ဒါေၾကာင့္လည္းတကၠသိုလ္ မွာ စာသင္ခြင့္ရတာဟာ ထူးျခားတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏွလံုးသြင္းၿပီး ေက်နပ္ေနမိပါတယ္။

ပါေမာကၡ၊ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္