စကၤာပူ ေစ်းဝယ္ခရီးစဥ္ ၄ရက္/၃ည 580 USD ႀသဂုတ္ ၁၁-၁၄
စကၤာပူ-ဘာတန္(အင္ဒိုနီးရွား) ၄ရက္/၃ည 599 USD ႀသဂုတ္ ၁၁-၁၄
ဘာလီ ၅ရက္/၄ည 720 USD ၾသဂုတ္ ၁၈-၂၂
ဘာလီႏွင္႔ ဂ်ာဗားကၽြန္းအလယ္ပိုင္း ေဗာေရာဗုဒၶ ၆ရက္/၅ည 890 USD ၾသဂုတ္ ၁၈-၂၃
ဗီယက္နမ္-ပာိုခ်ီမင္း-ေမြ႕နဲ-ပာႏြိဳင္း-ပာေလာင္း-ရန္ကုန္ ၆ရက္/၅ည 660 USD ႀသဂုတ္ ၁၅ -၂၀
ဗီယက္နမ္-ပာိုခ်ီမင္း-ေမြ႕နဲ-ကူခ်ီ-ပာိုခ်ီမင္း-ရန္ကုန္ ၄ရက္/၃ည 345 USD ႀသဂုတ္ ၂၅ -၂၈
ဗီယက္နမ္-ပာႏိြဳင္း-ပာေလာင္း (အေပ်ာ္စီးသေဘာၤညအိပ္)-ပာႏိြဳင္း ၄ရက္/၃ည 425 USD စက္တင္ဘာ ၈-၁၁

ျပာလဲ႔ႀကည္လင္ေနတဲ႔ ေရျပင္က်ယ္ ျဖဴေဖြးနုေနတဲ႔ သဲမြမြေလးေတြနဲ႔ပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲက
နိဗၺာန္ဘံုေလး Maldives ဆီသို႕ .. (စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ)

၃ညအိပ္ ၄ရက္ ခရီးစဥ္မ်ား

3 stars Hotel ( Beach Front Room ) တေယာက္လွ်င္ 410 USD ( ႏွစ္ဦးရွိရပါမည္။)
4 Stars Hotel ( Beach Bungalow ) တေယာက္လွ်င္ 465 USD ( ႏွစ္ဦးရွိရပါမည္။)
4 Stars Hotel ( 2 Nights Beach Bungalow + 1 Night Water Bungalow ) တေယာက္လွ်င္ 630 USD ( ႏွစ္ဦးရွိရပါမည္။)
Maldives ရွိ 4 Stars ႏွင္႔ 5 Stars Hotel မ်ားျဖစ္ေသာ Club Med Kani ,Maldives ႏွင္႔ Club Med Finolhu Villas တို႕၏ Package မ်ားကိုလဲ ရနိုင္ပါသည္။
ထိုခရီးစဥ္တြင္ ပာိုတယ္၌ ၃ည ၊မနက္စာ၊ ေန႔လယ္စာ၊ ညစာမ်ားႏွင္႔ ေလဆိပ္မွပာိုတယ္သို႔ Speed Boat ႀကိဳ/ပို႕ ပါဝင္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက
ရံုးလိပ္စာ – တိုက္(၁)၊ အခန္း(၆)၊ မလိခအိမ္ရာ၊ ရတနာလမ္း၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္
ဖုန္းနံပါတ္ – 09 261 119 773 ~4~ 6 / 09 516 3292
Email: sales@specialoverseasclub.com / reservations@specialoverseasclub.com