၇.၇.၁၇ မွ ၁၃.၇.၁၇ ထိေအာက္ပါရုပ္ရွင္ရံုၾကီးမ်ားတြင္း ျပသမည္။

Source from: Mingalar Cinemas