ရခုိင္ျပည္နယ္၊ေျမာက္ဦးခရုိင္၊ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဇြန္ေဖေက်းရြာအုပ္စု၊ ပုဇြန္ေဖေက်းရြာႏွင့္စက္သားေက်းရြာမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီက ရုတ္တရက္ေလျပင္းတုိက္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မ်ား၊စာသင္ေဆာင္၊  စပါးက်ီႏွင့္လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးသြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆုိပါ ရုတ္တရေလျပင္းတုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ပုဇြန္ေဖေက်းရြာတြင္ေလျပင္းတုိက္ ခတ္မႈေၾကာင့္ သြပ္မုိးထရံကာစာသင္ေဆာင္(၁)ေဆာင္၊ သြပ္မုိးထရံကာစပါးက်ီ(၂)လံုး၊ ဆန္စက္(၁)လံုး၊ ဓနိမုိးထရံကာလံုး၀ၿပိဳ(၇)လံုး၊ ဓနိမုိးထရံကာ အမုိးလန္(၁၁)လံုး၊ သြပ္မုိးထရံကာ(၁၇)လံုး စုစုေပါင္း(၃၉)လံုးၿပိဳပ်က္စီး ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ရုတ္တရက္ေလျပင္း တုိက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာအိမ္ေျခ(၃၅)ေဆာင္မွ အိမ္ေထာင္စု(၃၅)စုမွ လူဦးေရ က်ား၉၀)ဦး၊မ(၉၅)ဦးေပါင္း(၁၈၅)ဦး ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စက္သားေက်းရြာတြင္လည္းေလျပင္းတုိက္ ခတ္မႈေၾကာင့္ သြပ္မိုး၊ထရံကာ၊အမိုးလန္ စပါးက်ီ(၄)ခုႏွင့္ဓနိမိုး၊ထရံကာ၊ အမိုးလန္ ေနအိမ္(၁၆) ေဆာင္မွ ေလေဘးသင့္ အိမ္ေထာင္စု(၁၆)စုမွ လူဦးေရက်ား(၃၄)ဦး၊မ(၂၀)ဦးေပါင္း (၅၄)ဦးတုိ႔ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ေနာက္ေလျပင္းတုိက္ခတ္ရာေနရာသို႔ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနွင့္အဖြဲ႔၀င္မ်ားမွၿပိဳက်သြားေသာေနအိမ္ မ်ား၊ စာသင္ေဆာင္မ်ားသုိ႔ သြားေရာက္၍ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပစၥည္းေရြ႕ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္မ်ားကုိေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ခရိုင္ေထြ/အုပ္ရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပရာျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကက္ေျခနီအဖဲြ႔မွ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လံုး၀ၿပိဳပ်က္ သြားေသာေနအိမ္မ်ားအတြက္တာေပၚလိန္စ (၂)စ၊အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း(၁)ခု ၊ေဆးစိမ္ျခင္ေထာင္(၁)လံုး၊ေျမာက္ဦးခရုိင္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ လံုး၀ၿပိဳပ်က္ေနအိမ္မ်ားအတြက္ အိမ္သံုးပစၥည္း(၁၀) မ်ိဳးပါ Camp ဗံုး(၁)ဗံုး၊အမိုးလန္ေနအိမ္မ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း(၆)မ်ိဳးႏွင့္ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႔မွ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လံုး၀ၿပိဳပ်က္ေနအိမ္တစ္အိမ္လွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းႏႈန္းႏွင့္အမုိးလန္ေနအိမ္မ်ားအတြက္ေငြက်ပ္
ငါးေသာင္းႏႈန္းကုိခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ လံုး၀ၿပိဳ ပ်က္ေနသည့္ေနအိမ္မ်ားမွ ေလေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအားနီးစပ္ရာေဆြမ်ိဳးေနအိမ္တြင္ ေနရာခ်ထားေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ခရုိင္ျပန္/ဆက္
ေျမာက္ဦး