နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္းမွ Air Con ေလေအးေပးစက္ အေျခခံသင္တန္း (၂/၂၀၁၇) ဒုတိယအၾကိမ္အား ထပ္မံဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္မည့္သူကိုယ္တိုင္ ပတ္ပို႕(စ္) ဓာတ္ပံု (၃)ပံုႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း -၀၉ ၄၂၁၀ ၁၉ ၁၅၀ သို႕ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။ လူဦးေရကန္႕သတ္ထားပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္မည့္ရက္ – ၁.၈.၂၀၁၇ (အဂၤါေန႕)
သင္တန္းအခ်ိန္ – ေသာၾကာ၊ စေန၊ တနဂၤေႏြ (ေန႕လည္ ၁း၀၀ မွ ၅း၀၀ အထိ)
သင္တန္းကာလ – (၂) လ
Interview ေျဖဆိုရက္ – ၂၁.၇.၂၀၁၇ (နံနက္ ၁၀း၀၀)
သင္တန္းေနရာ – နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သုခအလင္းပညာဒါနေက်ာင္း

Email: info@ffssyangon.org
URL: www.ffssyangon.org
Facebook: www.facebook.com/ffss.ygn