ခရီးထြက္ဖို႔ လူအမ်ားၾကီးလိုက္စုစရာမလိုပဲ ၂ေယာက္တည္းရွိရံုျဖင္႔ ခရီးသြားႏိုင္မည္႔ ေစ်းလဲအရမ္းတန္တဲ႔ ဗီယက္နမ္အလည္အပတ္ခရီးစဥ္ေလးေတြကို Special Overseas Club Travel Management Co., Ltd. မွ စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ဟႏိြဳင္း -ဟေလာင္း ၃ည/၄ရက္ —————————$195

ဟႏိြဳင္း -ဟေလာင္း (သေဘာၤေပၚညအိပ္) ၃ည/၄ရက္ —– $210

ဟႏိြဳင္း -ဟေလာင္း -တမ္ေကာ႔ ၃ည/၄ရက္ ————- $200

ဟိုခ်ီမင္း-ကူခ်ီ-မဲေခါင္ ၃ည/၄ရက္ ————————–$210

အထက္ပါခရီးစဥ္မ်ားမွာ ဟိုတယ္၊ ေလဆိပ္ၾကိဳပို႔ ၊လည္ပတ္ျခင္း ၊ ဧည္႔လမ္းညႊန္ ႏွင္႔ Sightseeing ေန႔မ်ားတြင္ ေန႔လည္စာပါ၀င္ပါသည္။

! ေလယာဥ္လက္မွတ္မပါ၀င္ပါ။ သြားမည္႔ေန႔ အေပၚမူတည္၍ တြက္ခ်က္ေပးပါလိမ့္မယ္။
အေသးစိတ္သိရွိစံုစမ္းလိုပါက
*****************************
Phone Number : 09 26 111 9773~74~76 ,01 571615
Email:sales@specialoverseasclub.com/
reservations@specialoverseasclub.com သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။