မန္းေရႊစက္ေတာ္ရာသို႔ စီးဆင္းလ်က္ရွိေသာမန္းေခ်ာင္းေရသည္ ေခ်ာင္းအထက္ပိုင္းတြင္ မိုးမ်ားဆက္လက္ရြာသြန္းေနသည္႔အတြက္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ မန္းေရႊစက္ေတာ္ ေအာက္စက္ေတာ္ရာရင္ျပင္အထက္ ၄ ေပေက်ာ္ ၅ ေပနီးပါးတိုးျမင့္စီးဆင္းကာေအာက္ေျခေတာ္ရာသို႔ ေရခလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
မန္းစက္ေတာ္ရာသို႔ စီး၀င္တဲ႔ေခ်ာင္းရဲ႕အထက္ဘက္မွာရွိတဲ႔ ငဖဲၿမိဳ႕နယ္ရွိမန္းတမံအေျခအေနမွာယေန႔နံနက္ ၆နာရီတိုင္းထြာခ်က္အရေရအမွတ္ ၆၂၈.၇၀ ေပ၊ မိုးေရခ်ိန္ ၁.၄၂” ရွိျပီးဆည္ေရျပည့္အမွတ္ ၆၂၅.၀၀ ေပ ျဖစ္တဲ႔အတြက္ ေရပိုလႊဲမွ ၃.၇၀ ေပ ေရေက်ာ္ေနကာ၂၄ နာရီအတြင္းေရအမွတ္ ၀.၁၀ေပ တိုးေနပါတယ္၊ယခုအခါ မိုးတိမ္မ်ားအံု႔ဆိုင္းျပီးမိုးဆက္လက္ရြာသြန္းေနလို႔ မန္းေရႊစက္ေတာ္၊ အိုင္းမေရလႊဲဆည္ႏွင့္ စကုၿမိဳ႕တို႔မွာမန္းေခ်ာင္းေရမ်ားတိုးျမင့္စီိးဆင္းေနတာပါ၊ မန္းစက္ေတာ္ရာသို႔ စီး၀င္တဲ႔ ပန္းတိမ္းေခ်ာင္းေရ၊မန္းေခ်ာင္းေရႏွင့္ပဇီေခ်ာင္းေရတို႔မွာအနည္းငယ္
သာေလ်ာ့နည္းတာေတြ႔ရပါတယ္၊ငဖဲမန္းတမံေရပိုလႊဲမွ ႏွစ္စဥ္ေရေက်ာ္ေနၾကအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး တမံမွာ၂၄နာရီ ေရကင္းတာ၀န္ခ်ထားကာ အထက္အဆင့္ဆင့္သို႔ နာရီစဥ္ သတင္းေပးပို႔ျပီး အနီးကပ္တာ၀န္ယူ ႀကီးၾကပ္လ်က္ရိွပါတယ္၊ မန္းတမံႏွင့္ဆက္စပ္အေဆာက္အဦမ်ား ႀကံ႕ခိုင္ေကာင္းမြန္တဲ႔အတြက္ စိုရိမ္စရာမရွိပါဘူးဟုမန္းတမံထိန္းသိမ္းေရးတာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။
မိုးတြင္းကာလမိုးမ်ားစြာရြာသြန္းတဲ႔အခါ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္ အၿမဲႀကံဳေတြ႔ရျပီးဒီႏွစ္ဆို ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ ေရႀကီးခဲ႔တာပါ၊ မန္းေရႊစက္ရာေဂါပကအဖြဲ႔ကိုလည္းေရႀကီးျမင့္မႈ အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အခ်ိန္နဲ႔တစ္ေျပးညီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ သတင္းဆက္သြယ္ေပးပို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္ဟု ၄င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

သန္းနိုင္ဦး(ငဖဲ) ဇူလိုင္ ၂၅