1. ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းပါ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ မ်ားတဲ့သူေတြမွာ အဆစ္နာေရာဂါ ပိုမိုျဖစ္ပြားေလ့ရွိတာေၾကာင့္ မိမိအသက္အရြယ္၊ ခႏၶာကိုယ္အရြယ္အစားနဲ႔ လိုက္ဖက္မယ့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ ဒူးေခါင္းေပၚမွာ ဖိအားဒဏ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္၍ ဒူးနာျခင္းမွလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

2. သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္မယ့္ ဖိနပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူပါ။ မိမိနဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့ဖိနပ္ေတြဟာ ေျခေထာက္မွ်ေျခကို ထိန္းထားေပးႏုိင္တာေၾကာင့္ ဒူးနာျခင္းကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

3. ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ပါ။ ေလ့က်င့္ခန္း မျပဳလုပ္မီ ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္းကို မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ေပါင္ရင္းနဲ႔ ေရွ႕နဲ႔ေနာက္မွာရွိတဲ့ ၾကြက္သားေတြကို ဆြဲဆန္႔လိုက္ပါက အရြတ္ေတြေပၚမွ တင္းအားကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္းျဖင့္ ဒူးေခါင္းေပၚသို႔ သက္ေရာက္ေနတဲ့ဖိအားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

4. ဒူးေခါင္းေပၚသို႔ သက္ေရာက္မႈနည္းပါးတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးကိုသာ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ပါ။ ေရကူးျခင္း (သို႔) ပံုမွန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

5. အေလးတံုးမ်ားကို မ,တဲ့ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္လိုပါက ဒူးေခါင္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ေျခသလံုးၾကြက္သားမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ဆန္႔တန္းထားျခင္းျဖင့္ ဒူးေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ပါတယ္။ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ အေလးတံုးမ်ားနဲ႔ကစားတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ိဳးမျပဳလုပ္မီ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ႏွင့္ ေသခ်ာစြာတုိင္ပင္၍ ဒူးေခါင္းနာက်င္မႈကို ကာကြယ္ရန္ မွန္ကန္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားကို ႀကိဳတင္သိထားသင့္ပါတယ္။

6. ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို မေလွ်ာ့ခ်ပါႏွင့္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ပါက အင္အားခ်ိနဲ႔လာကာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း ပိုမိုမ်ားျပားလာႏုိင္ပါတယ္။

7. အားကစားျပဳလုပ္ျခင္းကို ႐ုတ္တရက္ ခ်က္ခ်င္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ မျပဳလုပ္မိပါေစႏွင့္။ ဒူးေခါင္းနာက်င္မႈ မျဖစ္ေစရန္ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းတိုးၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

8. ေလ့က်င့္ခန္းကုထံုး ခံယူရန္ စဥ္းစားပါ။ ဒူးေခါင္းထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီးပါက ဆရာ၀န္ရဲ႕အကူအညီျဖင့္ မိမိႏွင့္ သင့္ေတာ္မယ့္ ေလ့က်င့္ခန္းပံုစံကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

Source: Dr. Thinzar Wynn