ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းအလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္လွ်က္ရွိသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားအမ်ဳိးသား (၄၉)ဦးအမ်ဳိးသမီး(၈)ဦးစုစုေပါင္း(၅၇)ဦးယေန႕ ဇူလိုင္ ၂၅ရက္ညေနပိုင္း ကထိုင္းႏိုင္ငံရေနာင္းၿမိဳ႕မွတဆင့္ ပဲ့ခ်ိတ္ေလွ(၄)စီးျဖင့္(၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္အသုတ္အျဖစ္ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္မွျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည္။
ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾကသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအားေကာ့ေသာင္းခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ၿမိဳ႕ခံပရဟိတအဖြဲ႔၀င္မ်ား၊လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ားကၿမိဳ႕မဆိပ္ကမ္းတံတားတြင္ ႀကိဳဆိုၾကကာအစားအေသာက္မ်ားလွဴဒါန္းေကၽြးေမြးၾက ၿပီးလူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန၊ၿမိဳ႕ခံ ကမ္းနီးအျဖဴေရာင္ပရဟိတအဖြဲ႕တို႕မွ အလုပ္သမားမ်ား ၏ေနရပ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည့္ ျမိတ္၊ထား၀ယ္၊ေမာ္လၿမိဳင္၊ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊မေကြး၊စစ္ကိုင္း၊ဧရာ၀တီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားသို႕ ျပန္ႏိုင္ေရးေမာ္ေတာ္ယာဥ္စီးနင္းခမ်ား ႏွင့္ လမ္းခရီးတြင္ စားေသာက္ရန္ကုန္က်စရိတ္ မ်ားအားကူညီပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
ယေန႕အထိေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ဂိတ္မွအေထာက္အထားမဲ့ျမန္မာအလုပ္သမား၀င္ေရာက္မႈ ဦးေရစုစုေပါင္း(၁၇၅၆)ဦးရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ေက်ာ္စိုး (ေကာ့ေသာင္း)